Dierenpark Emmen: terug naar de top


Toen het Dierenpark Emmen werd opgericht in 1935 was het ‘state of the art’, ook op Europese schaal. In de jaren negentig werd het meerdere malen uitgeroepen tot mooiste en modernste dierenpark van Europa en in hoogtijdagen trokken ze 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Maar inmiddels heeft Dierenpark Emmen aan den lijve ondervonden wat de wet van de remmende voorsprong inhoudt. Andere dierenparken zijn Emmen voorbij gestreefd en ook de bezoekersaantallen daalden de afgelopen jaren (hoewel er het laatste jaar weer een lichte stijging te zien is). Daarom is besloten om Dierenpark Emmen te verplaatsen en een nieuwe weg in te slaan. Een weg waarbij duurzaamheid en energiebewust de onderscheidende factoren zijn. De DIT-redactie sprak met projectleider duurzame innovatie Maarten Epema. Als het aan hem ligt is Dierenpark Emmen – of Wildlands Adventure Zoo zoals de nieuwe naam luidt – straks weer terug aan de top. “De komende tien tot vijftien jaar is Emmen weer de norm onder de Nederlandse dierenparken.”

Het enthousiasme en de passie straalt van Maarten Epema af als hij spreekt over de plannen die er in Emmen liggen. Aan alles is te zien dat hij volledig achter het concept staat. Kort schetst hij het proces en de route naar een CO2 neutraal Dierenpark. "De herontwikkeling van het Dierenpark wordt deels bekostigd uit de verbrede RSP gelden. Dit zijn gelden die de noordelijke provincies hebben gekregen ter compensatie van de afschaffing van de Zuiderzee-lijn. Hier werd de voorwaarde gesteld dat het dierenpark CO2neutraal moet zijn in de exploitatie. Uiteindelijk  moet het park dus helemaal draaien op hernieuwbare energie. Daarnaast lag de eis op tafel dat wij investeren in regionale innovatie, kennisdeling en werkgelegenheid.”

“De komende tien tot vijftien jaar is Emmen weer de norm onder de Nederlandse dierenparken”

Epema legt uit welke energieconcepten straks aan de basis liggen van het CO2neutrale Dierenpark en somt de belangrijkste wapenfeiten op. “In samenwerking met de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) hebben we een energieconcept ontwikkeld. WMD heeft hiervoor een apart bedrijf opgezet voor watergedragen energie: Equa. Zij investeren en exploiteren het energieconcept van het park. Het belangrijkste speerpunt is dat via deze samenwerking de eerste fase van het hoog temperatuur warmtenet Emmen van de grond komt. Emmen heeft  al vijftien jaar de ambitie om een infrastructuur voor warmtenetten aan te leggen. Door dat wij nu dit grote project draaien, wordt bij ons nu de eerste fase neergelegd. Op dit moment onderzoekt Equa of we het gemeentehuis, het nieuwe theater en zorgcentrum Holdert hierbij kunnen betrekken. Het warmtenet wordt gevoed met Warmte Kracht Koppelings installaties die op groengas uit de regio worden gestookt. Deze installaties voorzien het park ook grotendeels van groene stroom. Toekomstige verdere uitbreiding met nieuwe aansluitingen en het realiseren en koppelen van warmte- en koude opslag in het centrum is het perspectief voor het vervolg. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de lokale omstandigheden is onderdeel van het energieconcept dat de gebouwen op het park verwarmt worden met laagtemperatuur warmte uit de naast het park gelegen drinkwatervoorraad van Emmen. Uniek in Nederland!”

Het aanleggen van een warmtenet is slechts één onderdeel van het grotere geheel. Epema vervolgt: “Een andere innovatieve oplossing die we bedacht hebben, heeft te maken met de voertuigen in het park. Voor een deel rijden die elektrisch en dan kunnen ze gewoon gevoed worden met groene stroom. Maar voor een deel rijden ze ook op diesel, zoals bijvoorbeeld onze safari-trucks. Om deze te voorzien van biodiesel gaan wij straks gebruik maken van een Bio Product Processor installatie van het bedrijf TCE GoFour uit Stadskanaal. Met deze installatie kunnen we de 10.000 liter frituurolie die wij jaarlijks gebruiken voor het bakken van onze patatjes, met behulp van enzymen één op één opwaarderen naar biodiesel. Op die manier hergebruiken we onze frituurolie en voorzien daarmee in één klap in de helft van onze jaarlijkse vraag naar biodiesel. Volledig in de geest van een circulaire economie.”

“Die gedachte van een circulaire economie zie je eigenlijk terug in alle elementen van onze duurzaamheidsambities”, vertelt Epema . “Zo wordt samen met bouwer VolkerWessels gezocht naar zoveel mogelijk toepassingen van gebruikte, lokale en biobased materialen. Er worden materialen uit de oude dierentuin zoveel mogelijk hergebruikt, we hebben straks de eerste biocomposietbrug in zijn soort en werken met leemstenen waarvan de leemgrond op de bouwlocatie wordt gewonnen en in Emmen wordt verwerkt. Een primeur in Nederland.”

Het nieuwe Dierenpark Emmen opent eind maart 2016 haar deuren voor het publiek.


Locatie

Emmen

Over de auteur

maarten_l_profielfoto_-_06_uitsnede

Maarten Epema

Oud-adviseur duurzame innovatie