Een digitale snelweg voor iedereen?


Snel en betrouwbaar internet is niet meer weg te denken uit de samenleving. Het biedt echter nog veel mogelijkheden voor het op peil houden en zelfs verbeteren van de leefbaarheid van het platteland. Zo maakt het voor ouderen en (chronisch) zieken nu al mogelijk met behulp van domotica langer thuis te wonen, biedt het kansen de leegstand van het platteland te benutten voor nieuwe bedrijvigheid en maakt het het platteland ook voor jonge gezinnen weer aantrekkelijk. Veel gezinnen en ondernemingen in Drenthe hebben alleen geen toegang tot deze basis-voorziening. ECO-Oostermoer (ECO) wil hier iets aan doen.

Internetbankieren, belastingaangifte, huiswerk maken, films, hd-tv kijken, Skypen met je (klein)kinderen en zakenrelaties, moderne zorgtoepassingen; het aantal toepassingen van internet en het gebruik ervan is de afgelopen jaren fors toegenomen. En deze groei zal de komende jaren alleen maar toenemen. Zo groeit de hoeveelheid data die wij gebruiken jaarlijks met maar liefst 60%, en zal binnen tien jaar het aantal apparaten per huishouden dat aangesloten is op internet ruim 50 bedragen. Snel en betrouwbaar internet wordt steeds meer een absolute voorwaarde om te functioneren in onze samenleving. Daar waar het niet voorhanden is zullen mensen straks niet meer willen en ‘kunnen’ wonen.


Belang van glasvezel

Op dit moment maken de meeste Drenten voor internet gebruik van een kabel; een koperdraad zoals bijvoorbeeld de telefoondraad (adsl) of de tv-aansluiting (coax). Omdat bij koperdraad een groot aantal huishoudens samen gebruik maakt van één en dezelfde draad, ontstaat er ‘filevorming’ tijdens de spits en daardoor vaak zeer traag internet. Vooral mensen die ver van de centrales wonen merken dit nu al regelmatig.

Daarnaast is de capaciteit van koperdraad voor ‘dataverkeer' beperkt. De geschetste groei van het internetgebruik zal er binnen enkele jaren toe leiden dat de nu nog redelijk functionerende tv-aansluiting (coax) niet meer voldoet.

Bij glasvezel krijgt iedereen een eigen draad, waardoor er geen filevorming meer plaatsvindt. Daarnaast is de capaciteit en snelheid van glasvezel bijna onbegrensd. Kortom: glasvezel biedt betrouwbaar, toekomstbestendig en zeer snel internet. Daarmee is het van groot belang voor de leefbaarheid van het platteland.


ECO aan de slag!

ECO, een jonge coöperatie zonder winstoogmerk en nog geheel gedragen door vrijwilligers, heeft als doelstelling een leefbaar en duurzaam platteland voor en door inwoners.  De coöperatie onderneemt vooral initiatieven waarvoor schaalgrootte nodig is en kan daardoor gezien worden als een moderne nutsorganisatie in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo.

In het verleden zagen overheden het als hun taak nutsvoorzieningen, zoals telefoon en tv-aansluitingen, te realiseren. Nu zien zij dit als een taak voor marktpartijen die, in concurrentie, zorgdragen voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. In dichtbevolkte gebieden gaat dit mogelijk lukken, in dunbevolkte gebieden, het platteland, zeker niet. Dit omdat door de relatief hoge aanlegkosten er op middellange termijn onvoldoende tot geen winst gemaakt wordt.

Vanuit haar leefbaarheidsdoelstelling heeft ECO-Oostermoer daarom het initiatief genomen snel en betrouwbaar internet via glasvezel te realiseren dat betaalbaar is voor iedereen in de drie gemeenten. ECO heeft hiervoor een coöperatieve werkmaatschappij opgericht: ECO-Oostermoer Verbindt. Maar ECO kan dit niet alleen en heeft hierbij de hulp en steun van de inwoners nodig. Dit kan door als vrijwilliger actief mee te werken of door je in te schrijven als belangstellende op de website.

ECO is van plan om binnenkort met een proefproject te starten om daarmee te laten zien dat hun aanpak werkt en ook betaalbaar is voor iedereen. Op hun website kun je meer lezen over hun aanpak, de prijzen, hoeveel mensen in uw dorp geïnteresseerd zijn, de stand van zaken van ons initiatief.

(photocredits: Herr Olsen)


Locatie

Oostermoer

Over de auteur

rienusferwerda

Rienus Ferwerda

Voorzitter ECO-Oostermoer