Het Dorps Energie Plan voor een energieneutraal dorp


Het Bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond is in 2012 begonnen met het opstellen van een Dorps Energie Plan (DEP). Het bestuur had het idee te onderzoeken of het mogelijk zou zijn een energieneutraal dorp te realiseren. Aanleiding daartoe waren de verschillende burgerlijke en bestuurlijke initiatieven waarmee het bestuur werd geconfronteerd.

Gasselternijveenschemond is een bijzonder dorp, ontstaan tijdens het graven van een vaart - ook wel “mond” genoemd - om het afgegraven veen (turf) met platte schuiten over water af te voeren. 175 jaar geleden was de Gasselternijveenschemond een zandweg langs de mond. De Mond is vervolgens met de hand gegraven, ieder jaar werd het met 200 meter langer. Denk je eens in dat in 3 lagen alle grondverzet op het schopje werd afgegraven: een gigantische klus! In 1839 was de mond geheel afgegraven. Als je even stilstaat bij de inspanning die arbeiders in deze omgeving hebben geleverd om soms veenlagen van 4 tot 6 meter hoog af te graven, dan weet je ongeveer waar de (oer)bevolking van Gasselternijveenschemond uit voort gekomen is.

Gasselternijveen energieneutraal

Het dorp telt 680 inwoners verdeeld over 285 huishoudens die jaarlijks  613.000 m3 aardgas en 1.170.000 kWh stroom verbruiken. Kosten hiervoor zijn ongeveer € 650.000  per jaar. Dorpsbelangen denkt dat door slimme huishouding (isolatie), coöperatieve samenwerking en het gebruik van alternatieve energiebronnen (ledverlichting en zonnepanelen) het dorp energieneutraal kan worden.  Om dit de realiseren staan in het Dorps Energie Plan, kort- en langlopende energieprojecten vermeld.

Het Dorps Energie Plan

Dorpsbelangen nam deel aan brainstormsessies tijdens het dorpenoverleg georganiseerd door de gemeente Aa en Hunze. Tijdens de sessies werd er nagedacht over duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie, mobiliteit, voedsel/water en noaberschap.

In diezelfde periode kwam het bestuur van Dorpsbelangen Eexterzandvoort met het initiatief om de Coöperatie ECO-Oostermoer  (realisatie 1 okt. 2012) op te richten onder het motto “van en voor de bewoners”, met als werkgebied de gemeenten Borger-Odoorn, Tynaarlo en Aa en Hunze. Het bestuur van Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond heeft door het bezoeken van vergaderingen, het organiseren en presenteren in brainstormsessies en door zitting te nemen in het bestuur van ECO-Oostermoer een grote bijdrage geleverd aan al deze initiatieven.

Toen 2013 door de gemeente Aa en Hunze werd uitgeroepen tot het jaar van de duurzaamheid en een pilot dorp zocht voor het opstellen van een Dorps Energie Plan, voelde het bestuur zich geroepen het idee op te pakken en uit te voeren.  Het DEP was in het najaar van 2014 klaar voor gebruik. Speciaal voor Drenthe in Transitie kunt u het plan downloaden.

Egbert Huiting is opgegroeid in Gasselternijveenschemond. Van 1970-1980  heeft hij samen met zijn gezin in Hoogkerk (Gr) en Winsum (Gr) gewoond. Na deze “korte” tussenstop verhuisden ze terug naar  Gasselternijveenschemond waar ze inmiddels 35 jaar wonen. Egbert is voorzitter van Dorpsbelangen, van het Dorps Energie Team en van de coöperatie ECO-Oostermoer.

(photo credit: RTV Drenthe)


Locatie

Aa en Hunze

Over de auteur

egbert

Egbert Huiting