Het Servicepunt Energie Lokaal Drenthe: samen aan de slag met energie


In 2011 nodigden wij (de Natuur en Milieufederatie Drenthe) een tiental beginnende lokale energie initiatieven uit om met ons en elkaar kennis te maken. De energie spatte ervan af. Voor ons was dit het sein ons hier sterk voor te maken. Het was duidelijk dat deze nieuwe lokale beweging kansen biedt. Een beweging die vanuit zichzelf opstaat, maar ook een beweging waarbij een serviceverlening voor ondersteuning en kennis van waarde zou blijken te zijn.

Met die gedachte hebben wij het Servicepunt Energie Lokaal Drenthe opgericht. We zijn begonnen met het opzetten van een breed kennisnetwerk ten behoeve van lokale energie initiatieven. Het servicepunt biedt ondersteuning aan bestaande en nieuwe lokale energiegroepen. We helpen mensen die in hun wijk of dorp een initiatief willen starten. We helpen mee om gelijkgestemden te vinden en helpen waar wenselijk met het maken van een plan. Voor anderen organiseren we informatie en communicatie. Weer andere initiatieven hebben behoefte aan doorrekening van businessplannen of aan contacten met bedrijven. Het servicepunt helpt daarbij. Dat doen we niet alleen. We werken samen met de Drentse Energie organisatie (het DEO) en met de Drentse gemeenten, maar ook met andere partijen als Buurkracht, het Energiebureau voor de Veenkoloniën, Sport Drenthe en de Drentse KEI. Samen stimuleren we de lokale energietransitie.

Het Servicepunt Energie Lokaal Drenthe is onderdeel van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een onafhankelijke stichting, die zich sinds 1971 inzet voor een duurzaam Drenthe en een stem geeft aan natuur, milieu en landschap. Vanaf de start van de stichting is het thema energie een belangrijk werkveld.

"Hoe kunnen groepen de opbrengsten uit energie vergroten en gebruiken voor nieuwe lokale duurzaamheidsprojecten?"

In de afgelopen jaren is de ‘energiebeweging van onderop’ enorm gegroeid. Van de tien initiatieven in 2011 naar meer dan zestig actieve Drentse groepen nu: werkgroepen, stichtingen en coöperaties. En de groei is er nog lang niet uit. Er komen steeds nieuwe groepen bij vanuit bewoners, wijkverenigingen, dorpen, maar ook kerken en sportverenigingen. Het servicepunt helpt hen om verder te komen. Er zijn namelijk nog genoeg uitdagingen: Hoe lossen we met overheid en kennisinstellingen de barrières op voor de doorgroei van lokale initiatieven?, Hoe kunnen we bijdragen aan levensvatbare Energiecoöperaties met voldoende basis en massa?, Hoe kunnen groepen de opbrengsten uit energie vergroten en gebruiken voor nieuwe lokale duurzaamheidsprojecten? en noem maar op. Wij zijn er voor iedereen die die nieuwsgierig is geworden of ook samen aan de slag is of wil en wel wat ondersteuning kan gebruiken: neem contact met ons op.

(photocredits: Rene Mensen)


Locatie

Assen

Over de auteur

Christiaanteule

Christiaan Teule

Programmaleider Energie en Duurzaamheid, Natuur- en Milieufederatie Drenthe