Tijd en energie besparen met de High Welfare Floor


Voor ondernemers en dus ook veehouders geldt dat zij moeten investeren in energiebesparing als zij meer dan 50.000 Kwh per jaar verbruiken. Voor de grotere veehouders betekent dit dus dat het van belang is om te investeren in energiezuinige apparaten of in duurzame energieopwekking, zoals: zonnepanelen of biovergisters.

Jacob Noord uit Zeijen – zelf dertig jaar melkveehouder geweest – maakt geen gebruik van zonnepanelen of biovergisters, maar is al wel ruim tien jaar bezig met het ontwikkelen van de ‘High Welfare Floor’, een vloer die bijdraagt aan het dierenwelzijn. Een fijne bijkomstigheid van de vloer is dat het, naast het bieden van comfort voor het vee, zelf de mest scheidt. Dat wil zeggen dat de urine, ook wel dunne fractie genoemd, door de vloer loopt en opgevangen wordt. De vaste fractie die overblijft, wordt door een robot opgepakt en meegenomen naar het afstortpunt, van waaruit de mest naar een verzamelplaats wordt gebracht.

Mestscheiding steeds populairder

Het scheiden van mest is de laatste jaren in populariteit toegenomen. Eens te meer doordat de Rijksoverheid strenger toekijkt op mestoverschotten. Voor veehouders biedt de ‘High Welfare Floor’ uitkomst, doordat het de mest zelf al scheidt en hiermee tijd en energie bespaart. De urine die apart van de vaste mest opgevangen wordt, reduceert de vervluchtiging van stikstof en kan gebruikt worden als voedingstof voor graslanden. De vaste mest – waarin fosfaat als grootste voedingstof zit – kan gebruikt worden voor bemesting van akkerbouwgewassen.

Mogelijkheid tot mestvergisting

De mogelijkheid is er om met een overschot van vaste mest energie op te wekken, door middel van een mestvergister. Zo’n vergistinstallatie is een flinke investering en voor veel veehouders niet rendabel. Toch is de conclusie tijdens de bijeenkomst, dinsdag 30 augustus jongstleden, over mestvergisting op de Dairy Campus in Leeuwarden, dat kleinschalige mestvergisting de toekomst heeft. Friesland Campina wil de veehouders tegemoet komen om kleinschalige mestvergisting rendabel te maken. De zuivelfabrikant is in onderhandeling met het ministerie van Economische Zaken om een collectieve subsidie te krijgen voor 200 mestvergisters. Een kanttekening is dat een vergister geschikt is voor een veebedrijf met minimaal 150 koeien.

Volgens Jan Dirk van Mourik, projectleider Vergisting en Beweiding van Friesland Campina, is een traditionele stalvloer met roosters en een mestput minder geschikt voor vergisting. “Het is beter om een mestschuifsysteem te gebruiken,” zegt hij. De ‘High Welfare Floor’ zou dus wellicht geschikt kunnen zijn voor een veehouder met minimaal 150 koeien die eraan denkt om te investeren in een mestvergister. Op die manier zou hij dan dus ook investeren in het duurzaam opwekken van energie.

Fotocredit banner: Istock


Locatie

Tynaarlo

DiT is

jacobnoord

Jacob Noord