Gewasbescherming zonder nadelige milieu-effecten


De landbouwsector ligt de afgelopen jaren onder vuur. Voornamelijk als het gaat om het duurzame aspect binnen de sector. Zo spreekt Greenpeace over het gebruik van intensieve bestrijdingsmiddelen en de vermindering van de natuur op het platteland door de intensivering van de landbouw. Volgens Weijnand Saathof, onderzoeker bij HLB BV, kan en moet de sector veranderen. Wij spraken met Weijnand en vroegen hem hoe HLB verandering brengt.

HLB ontwikkelt nieuwe kennis en levert nieuwe inzichten op het gebied van plant- en bodemgezondheid met als doel toepasbare verbeteringen in de huidige landbouw. Weijnand merkt vooral op dat de afgelopen jaren de maatschappelijke roep naar gewasbescherming zonder nadelige milieu-invloeden steeds luider wordt. Volgens hem ligt de oplossing om de landbouw duurzamer te maken voor handen.

Een meer biologische aanpak

“Hoe kunnen wij de bodem en de plant op een natuurlijke manier stimuleren tot een betere afweer van ziekten en plagen? Deze vraag stellen wij onszelf telkens weer. Een gezonde bodem zit vol met leven en heeft daardoor zoveel bufferend vermogen, dat ziektekiemen minder kans krijgen zich snel te ontwikkelen. In een gezonde bodem worden ze weggeconcurreerd of uitgeschakeld door andere aanwezige organismen, zoals schimmels, bacteriën, aaltjes en bodeminsecten. Deze nuttige levensvormen noemen we de antagonisten.”

"In de landbouw gaan we een verandering zien naar een meer biologische aanpak"

“In de landbouw gaan we een verandering zien naar een meer biologische aanpak. Dit vergt een flinke onderzoeksinspanning, omdat de problemen niet in een handomdraai opgelost zijn, en meer tijd en geld kosten dan we tot nu toe gewend zijn. Het was tot voor kort nog de algemene praktijk om gewasproblemen met chemische middelen en kunstmest te lijf te gaan. Door een meer biologische aanpak, met bijvoorbeeld natuurlijke vijanden, denk ik dat de bodem en de gewassen een stuk stabieler en gezonder kunnen worden, waardoor ze minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen.”

Afrikaantjes als oplossing

“Een mooi voorbeeld voor de meer biologische aanpak, zien we in de bollenteelt. Veel producten uit de bollenteelt worden geexporteerd en moet ziektevrij en van een hoge kwaliteit zijn. Aaltjes kunnen een gevaar vormen voor de bollenteelt. Om de grond vrij te maken van deze diertjes is er een reeks effectieve en gewasveilige chemische middelen beschikbaar. De afgelopen jaren hebben wij onderzoek gedaan naar biologische oplossingen in de bollenteelt. Wij vonden een antwoord in de teelt van Afrikaantjes (Tagetes). Deze plant maakt de grond in één groeiseizoen vrij van schadelijke aaltjes en het bolgewas reageert er goed op. Het feit dat de grond een jaar lang moet worden gebruikt voor de teelt van Tagetes, is natuurlijk wel een nadeel.”

De rol van de consument

"Volgens mij is iedereen medeverantwoordelijk voor de snelheid van het omschakelingsproces in de landbouw"

Er zijn veel groepen die mee zullen moeten gaan met de veranderingen binnen de landbouwindustrie. Een groep die volgens Weijnand veel verandering kan brengen is de consument. Dezelfde groep die om verandering roept. Weijnand: “Door te kiezen voor duurzame producten en niet alleen voor de portemonnee, oefent de consument een positieve invloed uit op het omschakelingsproces. Agrariërs die minder middelen gebruiken hebben te maken met lagere opbrengsten en hogere risico’s en dat brengt een hogere productprijs met zich mee. Als de consument geen hogere prijs wil betalen, maar wel heel hard roept om verandering, dan klopt er iets niet. Volgens mij is iedereen medeverantwoordelijk voor de snelheid van het omschakelingsproces in de landbouw.”

De toekomst van de Drentse landbouw

Weijnand: “De landbouw in Drenthe zal zich meer moeten richten op verbetering van de biologische activiteit in de bodem, het toepassen van biologische maatregelen tegen ziekte- en plaagorganismen, het stimuleren van biodiversiteit op en langs de akkers, vermindering in gebruik van chemische stoffen en verbetering van waterkwaliteit en leefmilieu. Op deze manier kunnen natuur en cultuurlandschap op een positieve manier samengaan. Juist de diversiteit in landgebruik in Drenthe maken het gebied zo interessant voor mens en dier. Door verduurzaming van de landbouw en een gezond natuurbeheer kan deze rijke schakering die al duizenden jaren zo bestaat in stand worden gehouden.”

Meer weten over HLB en hun diensten? Kijk dan op http://www.hlbbv.nl/

Fotocredit banner: Istock


Locatie

Midden-Drenthe

DiT is

weijnand_saathof

Weijnand Saathof

Onderzoeker HLB BV