Een oplossing voor het mestprobleem


In Nederland is er een overschot aan dierlijke mest en fosfaat. Hoe we dit probleem kunnen oplossen? “Door er groen gas van te maken”, stelt Hans Jansen, directeur van Stercore bv. Het bedrijf deed onderzoek naar schone vergassing van mest en andere biomassa. Dierlijke mest bleek een uitstekende grondstof voor groen gas. Het bedrijf verwacht in 2019 het eerste groene gas aan het aardgasnet te kunnen leveren.

“Waar anderen een probleem zien in dierlijke mest voor het milieu, zien wij er een waardevolle grondstof in”, vertelt Hans. De hoofdactiviteit van het Hoogeveense bedrijf is het produceren van duurzame, groene energie uit hernieuwbare grondstoffen: biomassa. Daarnaast produceren ze nu op proefschaal groen gas en koolstof uit mest en digestaat uit mestvergisters.

"Bovendien leidt gaswinning uit biomassa per saldo tot een substantiële reductie van de CO2-uitstoot"

“Om groen gas uit mest te kunnen produceren hebben we een duurzame verwerkingsprocedure ontwikkeld. Tijdens het proces komt er syngas vrij, dit wordt via een innovatief kraakproces omgezet in groen gas. Er komen bij deze schone vergassingstechnologie geen schadelijke stoffen of afvalstoffen vrij. Bovendien leidt gaswinning uit biomassa per saldo tot een substantiële reductie van de CO2-uitstoot.”

Koolstof; een veelzijdig bijproduct

De koolstof die overblijft na het vergassingsproces is volgens de wet- en regelgeving geen dierlijke mest meer. Koolstof is een veelzijdig toepasbare stof en kan daarom probleemloos worden geëxporteerd en als grondstof dienen voor allerlei toepassingen binnen en buiten de landbouw.

“Ik verwacht dat we de koolstof ook als hoogwaardige bodemverbeteraar en meststof kunnen gaan leveren. De fosfaat die in de koolstof aanwezig is, is voor planten een onmisbare voedingsstof en kan volledig door het gewas worden benut.”

Commerciële gaswinning in Drenthe

De Provincie Drenthe sloot onlangs met Stercore bv. een zogenaamde ‘Groene Energie Afspraak’ af met een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een commerciële gaswinningsinstallatie in Drenthe. “Bij het EnTranCe, de proeftuin voor toegepast onderzoek naar energie en energietransitie, is er al een pilotinstallatie uitgebreid getest. Het uiteindelijke doel is bij te dragen aan de energietransitie door een significate kostprijsverlaging te realiseren voor groen gas”, sluit Hans zijn verhaal af.

Fotocredit banner: Istock


Locatie

Hoogeveen

DiT is

hans_jansen

Hans Jansen

Directeur Stercore bv.