In verbinding met de natuur


“De uitdaging voor ons is om een duurzaam thema bespreekbaar en interessant te maken voor leerlingen.” Mathijs ter Bork werkt sinds september 2015 als projectleider onderwijs bij IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. We spreken hem over hoe hij zijn passie voor natuuronderwijs deelt met leerlingen, om ze te verbinden met elkaar.

In 2010 werd Mathijs uitgeroepen tot leraar van het jaar. Na tien jaar als docent werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs kent hij als geen ander het klappen van de zweep. Hij wil in zijn nieuwe functie bij IVN meer leerlingen bereiken in heel Nederland. Mathijs: “Ik vind dat wereldoriëntatie het hart van het onderwijs hoort te zijn. Rekenen en taal zijn belangrijke vaardigheden om je in de wereld te kunnen redden, maar uiteindelijk zou ook dat onderwijs in relatie moeten staan tot de wereld om je heen. Daarmee zijn natuur, aardrijkskunde en geschiedenis wat mij betreft de belangrijkste vakken. Ik hoop dat ik met deze functie meer scholen kan overtuigen om vanuit die gedachte het onderwijs te benaderen en in te vullen. Met onze projecten proberen we daarom het bredere verband te laten zien. Daarnaast doen ze zelfs suggesties over hoe je bijvoorbeeld rekenlessen kunt doen met onderwerpen als afval, water en CO2-uitstoot.”

Het aspect ‘verbinden’

“We zijn een heel veelzijdige organisatie. Wij proberen ouderen te verbinden met de natuur en bejaardenhuizen te vergroenen, leren jongeren over diersoorten die opkomend zijn in Nederland, vertellen over bodemontwikkeling en biodiversiteit in de bodem. Het belangrijkste is dat het aspect ‘verbinden aan de natuur’ terugkomt”, vertelt Mathijs.

“We geven inhoudelijke trainingen over een bepaald thema. De uitdaging voor ons is om een duurzaam thema bespreekbaar en interessant te maken voor leerlingen. Alleen in Drenthe al, doen er ruim 200 basisscholen mee. Dat zijn rond de dertigduizend leerlingen. Een enorm aantal!”

Ieder een eigen thema

“De scholen zitten gezamenlijk in een scholennetwerk. Ieder netwerk krijgt voor aanvang van het schooljaar de thema’s voor het komende schooljaar aangewezen. We bepalen de thema’s in goed overleg met de gemeenten en de deelnemende scholen. Voorbeeldthema’s zijn: afval, bodem, water en de waterkringloop, energie, klimaatverandering, bijen, vlinders, enzovoorts. Bij het grote, schoolbrede project worden alle teamleden over het onderwerp inhoudelijk en didactisch getraind zodat ze zelf goed met het onderwerp aan de slag kunnen. Daarnaast krijgen de contactpersonen van iedere school nog een aantal bijeenkomsten met trainingen over diverse onderwerpen. Zij verspreiden deze kennis vervolgens weer op hun eigen scholen bij hun eigen collega’s.”

Ook het bedrijfsleven doet mee!

“Naast het geven van advies en trainingen, leggen we ook het contact tussen het bedrijven en scholen. Zo kunnen bedrijven hun projecten laten uitvoeren op school. Het mooie hieraan is, dat zowel de leerlingen, als het bedrijfsleven er baat bij hebben.”

Mathijs wil persoonlijk vooral het nut en de noodzaak bij de leerlingen laten zien: “Het is een uitdaging om een moeilijk thema om te zetten naar iets begrijpelijks, iets waar de leerlingen zich in de toekomst ook voor willen inzetten.”

Fotocredit banner: Istock


DiT is

mathijs_ter_bork

Matthijs ter Bork

Projectleider onderwijs IVN