Meer inzicht in de Drentse kringlooplandbouw


Wat is kringlooplandbouw en hoe zorgt het voor een beter milieu? We spreken met Roy Meijer, eigenaar bij Meijer Agro Service, over kringlooplandbouw en het project dat hij samen met Boerenverstand en DMS opzette.

In het project ‘Kringlooptoppers Drenthe’ krijgen boeren meer inzicht in hun eigen agrarische bedrijf. Het project is ontstaan omdat er volgens de deelnemende boeren behoefte is aan praktisch onderzoek, kennisuitwisseling met mede landbouwers en professionele ondersteuning.

Wat is kringlooplandbouw?

"Door elk proces in die cirkel te optimaliseren stoot een boer negen van de tien keer minder stikstof en fosfaat uit en verspilt de boer minder."

Roy: “Het principe is vrij simpel: in een kringlooplandbouw zijn er eigenlijk geen afvalstromen. Als je zorgt voor een gezonde bodem, krijg je een gezonde koe. Die gezonde koe zorgt voor mest die vervolgens weer bijdraagt aan die gezonde bodem. Met het project willen we zorgen voor meer kennis over hoe de natuur werkt en hoe we die bodem zo optimaal mogelijk krijgen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat boeren met een minimale input (minimale meststoffen), een maximale output krijgen. Dit heeft uiteindelijk drie grote voordelen; de boer krijgt weer een gezonde portemonnee, de gewassen en dieren worden gezonder en de milieubelasting wordt stukken minder. Door elk proces in die cirkel te optimaliseren stoot een boer negen van de tien keer minder stikstof en fosfaat uit en verspilt de boer minder.”

De Kringlooptoppers in Drenthe

“De precieze invulling van het project staat nog niet vast”, vertelt Roy. Maar de eerste ideeën staan al op papier. Een van de onderdelen is een serie pilots waarin bedrijfsspecifieke stikstof- en fosfaatbalansen centraal staan. Hierin wordt de opbrengst van de bodem zeer nauwkeurig in kaaart gebracht door metende instanties. Daarnaast wordt er gekeken naar een systeem waarin de deelnemende kringloopboeren een beloning krijgen voor de milieuprestaties die ze leveren.

“Veel van de deelnemende boeren zijn al actief in de kringlooplandbouw. De boeren hebben dus al veel kennis en kunnen laten zien dat er veel winst te behalen valt met deze manier van werken. Maar tijden zijn veranderd en transparantie naar de buitenwereld is steeds belangrijker aan het worden. Dat is een van de redenen dat ik zo enthousiast ven over dit project.”

Fotocredit banner: Istock


DiT is

Roy Meijer

Eigenaar Meijer Agro Service