Een nieuwe wasplaats voor landbouwvoertuigen in Wapse


Als je auto vuil is, dan was je deze. Je doet het zelf of je gaat ermee naar de wasstraat. Bij landbouwvoertuigen werkt dit net iets anders. Niet alleen zijn de voertuigen groter en vuiler, de spuitmachines, maiszaaiers en pootmachines bevatten vaak resten van gewasbeschermingsmiddelen. Bij het wassen van deze werktuigen op de reguliere manier komen die middelen in het oppervlaktewater. In Wapse hebben ze sinds maart 2018 een wasplaats speciaal voor landbouwwerktuigen. Hier wordt het restwater opgevangen en de gewasbeschermingsmiddelen afgebroken.

De nieuwe wasplaats in Wapse is een initiatief van landbouwwerktuigvereniging ‘De Noeste Vlijt’. “Voorheen wasten we onze werktuigen op een wasplaats aan het andere kant van het dorp, dit was op een particulier terrein. Toen deze aangaf te willen verhuizen, zijn wij gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden”, vertelt Freddy Oostra, voorzitter van ‘De Noeste Vlijt’.  Met steun van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Drenthe, hebben ze de nieuwe wasplaats kunnen realiseren. "Het is de eerste in Noord-Nederland die de bestrijdingsmiddelen biologisch afbreekt. De Boermarke in Wapse heeft de grond aangeboden."

Afbreken van bestrijdingsmiddelen

"Het is de eerste in Noord Nederland die de bestrijdingsmiddelen biologisch afbreekt."

Het innovatieve van de nieuwe wasplaats zit in de installatie die de gewasbeschermingsmiddelen afbreekt. Het is een ogenschijnlijk simpel plateau, dat bovenop een grote tank ligt. “Via een putje komt het water in de tank terecht. Naast deze tank staan een zestal Phytobac-opvangbakken. Het water wordt druppelsgewijs naar deze opvangbakken afgevoerd, waarna de schadelijke stoffen door middel van een mengsel van zand, stro en bacteriën wordt afgebroken. De landbouwvoertuigen waarop enkel modder zit, kunnen nog op de reguliere manier worden schoongespoten.”

Verrijdbaar dak

Om te voorkomen dat er ‘schoon’ regenwater in tank komt is er een dak boven het plateau geplaatst. Het leuke is dat het dak verrijdbaar is. Freddy: “Vanwege het bestemmingsplan was het niet mogelijk om een dak boven het plateau te bouwen. Sommige machines zijn immers wel drie meter hoog. Dan zou hier echt een hoog gebouw komen te staan. We hebben een oude treinrails weten te bemachtigen waardoor het dak nu te verrijden is.”

Met de komst van de nieuwe wasplaats loopt de vereniging voor op de wetgeving, “Het is nu nog toegestaan om maiszaaiers en pootmachines een keer per jaar te wassen op eigen erf. Boeren uit de omgeving kunnen daarvoor nu gebruik maken van onze wasplaats, waardoor het wassen op eigen erf niet meer nodig is en er geen vervuild water in het oppervlakte water komt.”

Fotocredit banner: Istock


Locatie

Westerveld