Deel 1: Drenthe maakt werk van energietransitie


De provincie Drenthe spant zich in voor de overgang van fossiele naar duurzame energie. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra, verantwoordelijk voor de portefeuilles Ruimtelijke ordening en Klimaat & Energie, blikt in een tweeluik met ons terug op de stappen die gezet zijn, en kijkt hij vooruit op de uitdagingen en kansen in de Drentse energietransitie.

Als gedeputeerde is Stelpstra onderdeel van het dagelijks bestuur van de provincie, dat beslissingen neemt en voorstellen maakt voor de Provinciale Staten. Zijn werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op de portefeuilles Ruimtelijke ordening en Klimaat & Energie. “Twee portefeuilles die mooi bij elkaar aansluiten”, aldus de gedeputeerde.

De portefeuille Ruimtelijke ordening gaat – zoals de naam al doet vermoeden – over het inrichting van de ruimte. Het bleek een logische combinatie met energieportefeuille en het energievraagstuk van de provincie. “Als je met energie bezig bent, ben je vaak ook met ruimte bezig. Waar komen zonnepanelen, waar plaatsen we windmolens en waar de biovergisters?”

De start van de energietransitie

De energietransitie staat hoog op de politieke agenda in Drenthe. In de energieagenda van de provincie zijn de Drentse energiedoelen opgenomen. Deze zijn erop gericht om in 2020 niet meer dan 3 miljoen ton CO2 uit te stoten als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. “Men is daarom al vroeg begonnen met het stimuleren van zonnedaken en het bouwen van windparken. De komst van windmolenparken bracht een felle discussie los in Drenthe, en dat was niet altijd even leuk. Ook voor ons niet.”

Veel ruimte voor zowel inwoners als gemeenten binnen de energietransitie

Om in 2050 energieneutraal te zijn moeten er naast verdere beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen, nog grote stappen worden gezet in de productie van hernieuwbare energie. Stelpstra: “Ik heb de diepe overtuiging dat we windmolens nodig hebben om aan onze energietransitie te voldoen, maar wat we wel geleerd hebben is dat we de energietransitie samen met inwoners moeten doen.” Om binnen de Drentse energietransitie meer ruimte te geven aan inwoners en gemeenten is er een wijziging aangebracht en een nieuw hoofdstuk energie toegevoegd in de omgevingsvisie waarin het beleid van de provincie staat. “Dat is een andere benadering dan hoe het in de periode voor ons ging, toen maatregelen van bovenaf werden opgedragen.”

Expeditie Energieneutraal wonen

De Expeditie Energieneutraal wonen is een mooi voorbeeld van waar de provincie haar inwoners betrekt bij de transitie. Met het uitrollen van de Expeditie worden Drentenaren gestimuleerd en ondersteund in de omschakeling naar energieneutraal wonen. “Mensen merken dan zelf dat je het niet altijd groot hoeft aan te pakken. Door klein te beginnen en bijvoorbeeld je muren te isoleren of driedubbel glas te zetten. Dat zijn behapbare investeringen, waar je direct de resultaten van merkt.”

Onderdeel van de Expeditie is de VvE Energiebespaarlening. Deze lening helpt Verenigingen van Eigenaren hun complex te verbeteren en kosten te besparen. Met de lening kunnen VvE’s energiebesparende maatregelen direct laten uitvoeren, zonder dat zij er eerst geld voor opzij hoeven te zetten. “Met behulp van deze lening is een complex in Assen energieneutraal gemaakt. Wat bewoners vroeger betaalde voor gas en licht betalen ze nu voor schone energie en het opknappen van hun huis.”

Energiescan

Naast bewoners biedt de provincie ook het bedrijfsleven hulp bij het inzichtelijk maken van wat het energieverbruik is en dat deze, soms met hele eenvoudige middelen, naar beneden te halen is. “Dit doen we door Drentse ondernemers gratis een Energiescan aan te bieden. Met het rapport dat ze hierna ontvangen kunnen ze vervolgens makkelijk aan de slag met energiebesparing. Wat me opvalt is dat energie bij bedrijven als standaard kostenpost wordt gezien die men niet altijd beïnvloedbaar acht. En door zo’n scan merken ze dat het weldegelijk te beïnvloeden is.”

In gaan we met de gedeputeerde in gesprek over de kansen en uitdagingen van de Drentse energietransitie.


DiT is

tjisse_pf

Tjisse Stelpstra