Deel 2: Drenthe maakt werk van energietransitie


De provincie Drenthe spant zich in voor de overgang van fossiele naar duurzame energie. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra, verantwoordelijk voor de portefeuilles Ruimtelijke ordening en Klimaat & Energie, blikt in een tweeluik met ons terug op de stappen die gezet zijn, en kijkt hij vooruit op vooruit op de uitdagingen en kansen in de Drentse energietransitie.

In 2030 wil de provincie Drenthe veertig procent van de eigen energie opwekken, met als einddoel om in  2050 energieneutraal te zijn. Een ambitieuze doelstelling, maar zeker haalbaar, stelt de gedeputeerde. “Drenthe is van oudsher een energieleverancier voor de rest van het land, denk aan het afgraven van turf, het produceren van gas en olie – wat nu nog steeds gebeurt in zuidoost Drenthe. We zijn gewend om energie te leveren, dus die energietransitie gaat ons wel lukken.”

Maar de energietransitie kan de provincie niet alleen. Ze helpt daarom ondernemers en burgers bij het energieneutraal maken van hun bedrijven en woningen. Stelpstra: “De uitdaging zit onder andere in het betaalbaar maken van de transitie. Er is bijvoorbeeld een grote groep huiseigenaren die niet de financiële middelen hebben om de aanpassingen voor een energieneutrale woning te kunnen betalen.”

Een veranderend landschap

Waar je inzet op zonne- en windenergie zie je het landschap, de omgeving veranderen. “Het is een lastig component waar we niet aan ontkomen als we de doelstellingen willen behalen. Iedereen is vóór schone energie en tegen gas, olie, kernenergie. Maar, tegelijkertijd is een groot deel ook tegen zonnepanelen en windmolens.” Als onderhandelaar aan de elektriciteitstafel bij de klimaattafel in Den Haag kreeg Stelptra vaak te horen ‘dat er nog zo veel ruimte is in Drenthe’ om groene energie op te wekken. “Dat klopt ook”, zegt Stelpstra. “Maar ook Drenthe is vol. Knettervol. We zitten vol met natuur, de natuur waar Randstedelingen nog eens een frisse neus halen. Vol met weilanden en koeien, voor de melk die de rest van Nederland drinkt.”

Waterstof

Wind waait op de momenten dat we in bed liggen, en minder stroom verbruiken en de zon schijnt wanneer we aan het werk zijn. Het opslaan van energie is nog niet zomaar gedaan. Er wordt daarom (vrij succesvol) geëxperimenteerd met het opslaan van energie in waterstof en grote batterijen om het te kunnen gebruiken wanneer dat nodig is. Daarnaast is waterstof een veelzijdig product gebleken en ook in te zetten als brandstof. Mooie voorbeelden hiervan zijn het waterstoftankstation in Emmen, de bussen die op waterstof rijden van het OV-bureau Groningen Drenthe en de eerste waterstofwijk in Hoogeveen.

“Ik hoop dat iedere Drent wil meedenken over de uitdagingen waar we voor staan, en dat het  niet als overheidsdingetje wordt gezien. Deze energietransitie vraagt de inzet van ons allemaal, en daarom zijn wij echt geholpen met iedereen die ons wil helpen. Heb je een goede tip, schroom niet dat bij ons neer te leggen”, besluit Stelpstra.


DiT is

tjisse_pf

Tjisse Stelpstra