Emmen voorloper in Nederland met groene chemie


De overheid en het bedrijfsleven in Emmen hebben onlangs een handtekening gezet onder een contract voor een investering van bijna een half miljoen euro per jaar om de duurzame chemie in Emmen te stimuleren. De overeenkomst markeert een mijlpaal in de unieke samenwerking tussen de verschillende partijen in de regio.

Uniek in Nederland

De provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben een budget beschikbaar gesteld om een stimulans te geven aan de regionale bedrijvigheid op het gebied van duurzame chemie, composieten en bouwmaterialen. Een groot deel van het budget wordt geïnvesteerd in de Taskforce Groene Chemie die zich met name bezighoudt met de ontwikkeling van biopolymeren, het hergebruik van polymeren en de inzet van regionale reststromen als grondstof. Om effectiever vanuit het bedrijfsleven te werk te gaan, maakt de Taskforce voortaan deel uit van Suspacc (Sustainable Polymer and Chemicals Cluster): het samenwerkingsverband van chemische bedrijven uit Zuidoost-Drenthe.

Ontstaan van initiatieven

Door de krachten van de Taskforce en Suspacc te bundelen, is er een unieke samenwerking ontstaan tussen de overheid en het bedrijfsleven. Samen kijken de partijen hoe de regionale chemische sector verder kan worden ontwikkeld. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een betere aansluiting van het regionale onderwijs op de behoeftes van de bedrijven in de regio. Diverse initiatieven zijn daarvoor in gang gezet in het MBO (bijvoorbeeld bij het Drenthe College in Emmen) en het HBO (bij de Stenden Hogeschool). Het is de bedoeling dat de initiatieven uiteindelijk zullen uitbreiden naar andere onderwijsinstellingen in de drie noordelijke provincies.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van de samenwerking zijn inmiddels zichtbaar. Zo breiden steeds meer bedrijven binnen Suspacc zich uit, ontstaan er nieuwe spin-off activiteiten en wordt in toenemende mate gezamenlijke projecten opgestart. Met hulp van Interreg/EDR is bijvoorbeeld het programma ‘Sustainable Fibers’ gestart waaraan diverse bedrijven en de Stenden Hogeschool deelnemen. Daarnaast loopt er ook een subsidieaanvraag voor een grote investering in onderzoeksfaciliteiten onder de noemer SPIC (Sustainable Polymer Innovation Cluster) en zijn inmiddels de eerste stappen gezet in de realisatie van ‘Chemport Industry Campus Emmen’.

Duurzame polymeertoepassingen: de bijdrage van Senbis

Als actief lid van Suspacc werken we (Senbis) mee aan de groei van de bedrijvigheid door te richten op duurzame polymeertoepassingen. Zo zijn we onder andere initiatiefnemer van SPIC en nemen we deel aan het EDR-programma Sustainable Fibers. We werken bij de ontwikkeling van de spin-offs veel met studenten van de Hanzehogeschool Groningen en Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Daarnaast werken we ook met andere bedrijven uit het netwerk en maken we dankbaar gebruik van de Taskforce zowel voor het verkennen van de marktmogelijkheden als het opzetten van subsidieprogramma’s.


Locatie

Emmen

DiT is

bas_krins_senbis

Bas Krins

Senbis