De goede scheiding


Afval scheiden wordt steeds normaler. Waarschijnlijk leveren we in Drenthe allemaal ons papier, glas, groen en PMD-afval apart in. Ook bedrijven voelen steeds meer de noodzaak om afval te scheiden en hergebruiken. “Het is zonde om al die grondstoffen na een keer gebruiken weg te gooien…” En het mooie is: het kan ook steeds efficiënter!

Bedrijven hebben vaak veel afvalstromen. De vuistregel is: hoe meer er geproduceerd wordt, hoe meer afval er vrijkomt bij het proces. Denk bijvoorbeeld aan: aardappelschillen, plastic overblijfselen of gebruikte frituurvetten. Maar doordat grondstoffen steeds kostbaarder worden, zijn steeds meer bedrijven op zoek naar nieuwe manieren om slim om te gaan met deze stromen.

Plastic gaat goed

We zijn inmiddels erg goed geworden in het inzamelen van polyethyleen, oftewel PET. De statiegeldflessen die we inleveren zijn een voorbeeld hiervan. Nederlanders leveren zo’n 60% van hun plastic in. En dit cijfer groeit. Ook het Drentse bedrijf Plastic Ambassadeurs zet zich in om zo veel mogelijk van dit eenvoudig inzamelbare plastic te verzamelen en recyclen. Bekijk hier de video die wij maakten over deze Drentse ondernemers.

Wat bedrijven kunnen recyclen

Een ander Drents bedrijf dat ziet hoe snel die ontwikkeling gaat, is Greenwaste. Zij analyseren afvalstromen van bedrijven en geven vervolgens advies hoe er duurzamer kan worden omgegaan met afval binnen een productieproces. Johannes Bos: “Bedrijven komen bij ons voor een uitgebreide analyse van hun afvalstromen. Wij brengen vervolgens een advies uit. Dit advies is tweeledig: operationeel en financieel. We laten dus zien wat er operationeel anders kan, en we geven verschillende smaakjes van financieel advies. Want uiteindelijk komt het er altijd op neer: het ligt eraan hoeveel geld je ervoor over hebt om afval te scheiden. Met veel geld, is veel mogelijk.” Hoe efficiënter afval kan worden gescheiden, hoe interessanter het dus wordt voor bedrijven.

Afvalverwerking steeds specialistischer

Vroeger werd al het afval opgehaald door één afvalscheidingsbedrijf. Die tijd is geweest, weet Johannes. “Je ziet steeds meer niche spelers in de afvalverwerking. Denk aan vetputten, oliewaterputten, etensresten, gevaarlijk afval, en ga zo maar door. Bedrijven specialiseren zich bijvoorbeeld in het verwerken van rekenmachines, specifieke kunststofstromen of een bepaalde papierstroom. Da’s een fantastische ontwikkeling. Want als je je ergens in specialiseert, dan word je er ook beter in!” In Noord-Nederland zijn relatief veel gespecialiseerde bedrijven in het verwerken van afval. De laatste ontwikkeling hier: Op het VAM/MERA terrein in Drenthe loopt een plan voor een luierrecyclingfabriek!

Hoe meer hoe beter

Toch is het in Drenthe relatief lastig om afval goed te scheiden. Johannes: “Momenteel is het nog zo dat het voor bedrijven in grootstedelijke gebieden bedrijfseconomisch voordeliger kan zijn. Immers: hoe dichter een bedrijf bij een afvalverwerkingsbedrijf ligt, hoe korter de route van de ophaalwagen.” Richting de toekomst is het dus belangrijk dat meer bedrijven zich blijven specialiseren in het scheiden van afval. Want hoe meer bedrijven zich specialiseren, hoe beter we uiteindelijk worden, en hoe dichter we komen bij een circulaire Drentse economie.