Hernieuwbare energie: doelstellingen en uitdagingen


Vorig jaar bereikten we in Nederland een mijlpaal op de weg naar een duurzame toekomst. 2019 was namelijk het eerste jaar dat er meer energie uit duurzame bronnen werd opgewekt dan uit de fossiele brandstof steenkool. Hoe staat het met de duurzame doelstellingen in Drenthe? Hoeveel hernieuwbare energie wordt hier geproduceerd? En voor welke uitdagingen komen we te staan?

In Drenthe wordt steeds meer hernieuwbare energie opgewekt. Dit sluit aan bij de wereldwijde ambities die zijn uitgesproken in het Akkoord van Parijs (onderdeel van het wereldwijde Klimaatverdrag). Inmiddels wordt in Drenthe zo’n 10% van ons energieverbruik gerealiseerd door gebruik te maken van duurzame bronnen (januari 2020). Dit is een goed begin, maar hiermee zijn we er nog niet.

Doelstellingen Provincie Drenthe

Momenteel is een tiende van de Drentse energie dus ‘groen’. Maar de klimaatdoelstellingen die wereldwijd uitgesproken zijn, vragen om grotere stappen. Gelukkig worden die ook gezet. De Provincie heeft de volgende doelstelling geformuleerd: In 2030 wordt 40% van ons energiegebruik hernieuwbaar geproduceerd en in 2050 is Drenthe energieneutraal. Dat wil zeggen:

We wekken in 2050 hopelijk net zoveel energie op, als dat we gebruiken voor wonen, leven en werken.

De Regionale Energiestrategie (RES)

De provincie werkt de komende periode aan bovenstaande doelstelling. De Regionale Energiestrategie is een van de instrumenten die daaraan bij kan dragen en gaat specifiek over grootschalige opwek van zonne- en windenergie. De RES heeft als doelstelling: in 2030 komt 25 procent van het energiegebruik in Drenthe van zonne- en windenergie. Deze strategie wordt gemaakt door Provincie, gemeenten en hun inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. In dit plan kijken alle partijen gezamenlijk hoe de doelen op een haalbare en – minstens zo belangrijk – betaalbare manier kunnen worden gerealiseerd in Drenthe. Omdat alles nieuw is, staan we echter ook voor uitdagingen.

Groei brengt nieuwe uitdagingen

De investering in grootschalige duurzame projecten gaat dusdanig snel, dat Drenthe voor een nieuw probleem komt te staan: het stroomnet kan alle duurzame stroom uit grootschalige parken niet aan (zie de afbeelding hieronder). Netbeheer Tennet heeft daarom 215 miljoen euro uitgetrokken om de stroominfrastructuur in Noord-Nederland in de komende jaren te verbeteren. Hierdoor kan uiteindelijk meer stroom worden opgewekt en getransporteerd in Drenthe en daarbuiten. Maar ook tot die tijd staan de ontwikkelingen in Drenthe gelukkig niet stil.

Netwerk_vol

Ruimte zoeken voor extra duurzame energie

Momenteel is een deel van het Drentse net dus ‘vol’. Toch zoeken ondernemers ook nu naar slimme manieren om wel duurzame energie in te passen in het net, en zo bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Ook particulieren zitten niet stil. Het grootste gedeelte van de zonne-energie in Nederland wordt nog steeds opgewekt op particuliere daken. Steeds meer huiseigenaren wekken hierdoor grotendeels hun eigen stroombehoefte op.

Veel mensen voelen dus de noodzaak om duurzame stappen te zetten. De groei van het aandeel aan hernieuwbare energie is hier een kenmerk van. En de komende jaren zal dit als het goed is alleen maar groeien.

Heb je ooit zelf nagedacht over zonnepanelen? Bekijk dan ook eens het Drents Energieloket.