Waar vind je de circulaire economie in Drenthe?


We schreven er ooit eerder al een blog over: het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie. In de volksmond: NICE. Deze Drentse organisatie zet zich in om circulaire economie in Noord-Nederland te versnellen. Maar de circulaire economie, waar gaat dat eigenlijk over? En kan je hier als gewone Drent ook mee aan de slag?

Mensen denken bij de circulaire transitie vaak aan recycling en hergebruik van specifieke grondstoffen binnen de grote industrie. Maar circulaire economie gaat verder dan dat. Het is een mindset, een middel en een andere manier van produceren en consumeren.

Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie

Alex van Oost, oprichter van NICE, vertelt dat NICE wandelt op twee benen wanneer het aankomt op het versnellen van de circulaire transitie. “Aan de ene kant doen we dit door concrete projecten te initiëren en faciliteren. Uitvoerend dus. Bedrijven kunnen bij ons terecht over het waarom, hoe en wat van circulaire economie. Dat doen we met een innovatietraject op maat. Aan de andere kant doen we dit door kennisdeling en samen te werken met jong talent en kennisinstellingen.

Een concrete oplossing heeft in een transitie weinig waarde als de kennis niet wordt gedeeld.

Samen met mbo’s, hbo’s en universiteiten vormen we een duurzaam netwerk dat de circulaire economie verbindt aan de jeugd: de professional van de toekomst. Zij kunnen met hun kennis de regio blijvend ontwikkelen. Met hun inzet, later in het werkend leven, behoud je deze talenten in de regio.”

Het werkgebied van NICE is ontzettend breed. Alex van Oost illustreert dit aan de hand van uiteenlopende voorbeelden in de regio.

  1. Bouw en Infra

“NICE is ooit begonnen in bouw en infra. We richtten ons toen, en nu nog steeds, op de circulaire vraagstukken vanuit de gebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan circulaire woningbouw. Hoe zorgen we ervoor dat we betaalbaar kunnen blijven bouwen? Ik zal een voorbeeld geven.

Circulair renovatieproject

Een mooi voorbeeld in de bouw is het renovatieproject bij het Alfacollege in Hoogeveen. De renovatiewerkzaamheden zijn daar in samenwerking met NICE een groot laboratorium geworden, waar de focus lag op hoogwaardig hergebruik van vrijkomende bouwmaterialen. Zo hebben alle oude binnendeuren hier een tweede leven gekregen. In plaats van alle deuren weg te gooien, kwam een schildersbedrijf met een circulaire oplossing: een wraptechniek. Door een foliewrap aan de deur toe te voegen, konden ze een op een circulaire manier een nieuwe eigentijdse uitstraling krijgen. De folie is namelijk in de toekomst weer te verwijderen, waardoor de deur ook een derde leven kan krijgen en geen afval wordt. Wanneer je ziet hoeveel binnendeuren er jaarlijks worden weggegooid bij renovatieprojecten, is dit een serieuze circulaire oplossing. En nieuwe business voor de schilder!”

  1. Afval en Grondstof

“Als mens produceren we ontzettend veel afval. Sterker nog, de afvalberg groeit harder dan de wereldbevolking. Maar afval en grondstoffen liggen in elkaars verlengde. Wat voor de een afval is, kan voor de ander een waardevolle grondstof zijn: afval is grondstof. Dat vraagt een andere manier van kijken, en andere manier van maken.Zo proberen weafvalstromen in kaart te brengen, en vervolgens nieuwe gebruikers ervoor te vinden.

Voorbeeld: Eten vanuit restafval

Zo is er bijvoorbeeld veel koffiedik bij de Hanzehogeschool Groningen. Dit is voor hen een afvalstroom en past niet in hun streven naar een 0%-afval campus. In het project ZernikeZwam bleek dat oesterzwammen fantastisch op koffiedik groeien. Dus we gebruiken het koffiedik als bodem voor voedsel: afval is voedsel. De oesterzwammen worden op de campus weer verwerkt in de restaurants en zo sluiten we de kringloop. Aan de andere kant onderzoeken we hoe we waarde kunnen toevoegen aan afvalstromen. Met een mooier woord: upcycling. Zo onderzochten we voor het bedrijf Vepa in Hoogeveen hoe de retourstroom van oude bureaubladen een startpunt kan zijn voor een nieuw interieurproduct. Een student Industrieel Product Ontwerp vertaalde dit vanuit NICE naar een uniek zitmeubel. Het prototype is gemaakt en Vepa is enthousiast.”

  1. Landbouw en Voedsel

“We onderzoeken hier vooral hoe we de voedselketens korter kunnen maken. Hoe kunnen we kleinschalige lokale productie beschikbaar maken voor consumenten? Want wanneer voedsel in Drenthe groeit, is het natuurlijk het meest logisch dat dit voedsel ook hoofdzakelijk in Drenthe gegeten wordt. Dat voorkomt veel zogenaamde voedselkilometers en CO2-uitstoot.

Voorbeeld: circulaire eetbestemming voor oude kassen

Een mooi project waarin we kijken naar voedselinnovatie is bij de oude kassen van de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord. We helpen deze leegstaande kassen om te vormen tot een innovatie- en ondernemershub voor kleinschalige voedselproductie en voedselinnovatie. Dit gaat over het samenbrengen van pionierende ondernemers met circulaire producten en diensten, maar ook over een stukje kleinschalige voedselproductie voor daar aanwezige en te vestigen horeca. Zo slaan we twee vliegen in een klap.”

  1. Stad en Regio

“De laatste tijd zien we dat ook steeds meer gemeenten en regio’s hun verantwoordelijkheid voelen. Dit is prachtig om te zien. Samen met gemeentes kijken we in hun werkgebied naar concrete projecten om het circulaire denken te bevorderen. Ook lokale ondernemers, ambtenaren en bewoners betrekken we hierbij. Want hoe meer mensen meegaan in het gedachtegoed, hoe meer we kunnen bereiken.

Voorbeeld: circulaire Buitendienst

We zijn bijvoorbeeld met de gemeente Meppel aan het kijken hoe de gehele stad duurzamer kan worden. De gemeentelijke Buitendienst wil de meest circulaire buitendienst van Nederland zijn! Ze willen niet alleen upcycling van afval stimuleren – want bij de buitendienst komt afval genoeg binnen iedere dag – maar ook vooral duurzaam gedrag bevorderen bij alle consumenten. Wij onderzoeken met hen de komst van een zogenaamd Experience Centre waar iedereen kan ontdekken wat we eigenlijk allemaal met afval kunnen doen.”

In alle lagen van de samenleving in Drenthe wordt er dus gewerkt aan het implementeren van de circulaire economie.

NICE helpt als partij die ondersteunt in het doen, faciliteert in het leren, aanjaagt in het samen en richting geeft in het zien.

Tot slot: zelf aan de slag?

Circulair bezig zijn kan dus op alle vlakken. Ook in je eigen omgeving. Vraag je bijvoorbeeld af: komen de producten (eten, koopwaar, etc.) uit je naaste omgeving? Of moeten ze de halve wereld overvliegen om bij je te komen? Of probeer te bedenken wanneer iets oud of kapot is: moet ik het nieuw kopen? Of kan ik het mogelijk ook repareren of gebruiken voor iets anders (upcyclen)? Pas wanneer we niet continu nieuwe spullen nodig hebben, zorgen we voor minder afval, minder uitstoot en uiteindelijk een betere leefomgeving. Dan maken we de cirkel rond.

Ben jij als onderneming op zoek naar mogelijkheden rondom circulariteit? NICE is hiervoor de aangewezen samenwerkingspartner. Bekijk de website van NICE en ontdek of zij je kunnen helpen met een mooi initiatief.


Plaats:

Meppel

DiT is

Alex van Oost