Drenthe geeft door: waarom afval scheiden zo belangrijk is


Scheid jij thuis je afval? Waarschijnlijk weet je wel waar, hoe en wanneer iets in welke bak hoort. Maar waarom is dit scheiden zo belangrijk? En voor wie doe je dit eigenlijk? Met de campagne ‘Drenthe geeft door’ geven de twaalf Drentse gemeenten antwoord op al deze vragen. De gemeenten slaan via de Werkgroep Markerein de handen ineen om Drenten meer afval te laten scheiden.

Leestijd: 2 minuten

Ongeveer 15 % van het afval in Nederland bestaat uit huishoudelijk afval. Scheiden we dit goed, dan kunnen we van deze materialen nieuwe grondstoffen maken¬ – wat weer goed is voor het milieu. Maar let op, dit geldt alleen voor schóón afval. En dat begint dus bij ons thuis: door ons afval op de juiste manier te scheiden. Zo levert één kilo glas uit de glasbak één kilo nieuw glaswerk op, wordt oud papier tot nieuw papier vermalen, plastic afval omgetoverd tot tuinmeubilair en krijgen speelgoed en textiel een tweede leven in de kringloop of als verhuisdekens en judomatten.

Werkgroep Markerein

De twaalf gemeenten in Drenthe zorgen ervoor dat de afvalstroom zo schoon mogelijk blijft. Deelnemers Mark Offens (commercieel manager Area Reiniging), Petra Medendorp (beheeradviseur team reiniging gemeente Assen), Sabine Nijdam (beleidsadviseur afvalbeheer en grondstoffeninzameling van gemeente Meppel) en Yvette Meinema (communicatieadviseur) werken samen in de zogeheten Werkgroep Markerein. Deze werkgoep is een samenwerking op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer en focust zich op het verminderen van huishoudelijk restafval, betere scheiding en meer recycling van grondstoffen.

Geef het door!

De werkgroep wil inwoners van Drenthe intrinsiek motiveren om afval te scheiden. De in 2019 gestarte campagne ‘Drenthe geeft door’ moet hieraan bijdragen. Mark: “Het nut en de noodzaak van afvalscheiding gaat iedereen aan. Duurzaamheid is belangrijk en daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. Wil je een bijdrage leveren aan een betere wereld, dan is afval scheiden wel de gemakkelijkste manier.”

Voor jezelf en je kinderen

“Met de campagne Drenthe geeft door focussen we ons op de waarom-vraag”, vertelt Yvette. “We stimuleren inwoners door verbinding te zoeken met succesverhalen en Drentse voorbeelden. Zodat inwoners dit voor zichzelf en hun kinderen doen en niet omdat de gemeente dit van ze vraagt. ‘Geef Drenthe door aan de toekomst’, daar moeten ze een gevoel bij krijgen.”

Een nieuwe grondstof in je handen

Het doel van zowel de website www.drenthegeeftdoor.nl als de campagne is duidelijk: Het scheiden van afval moet zó gewoon worden dat het bij je dagelijkse routine hoort. Yvette: “Dat je bijvoorbeeld in je keuken staat en denkt: ‘ik heb geen afval in handen, maar een nieuwe grondstof’. En dat je bij een aardappelschil meteen denkt aan compost. Wij hopen dit teweeg te brengen.”

“Wat er niet aan komt, hoeft er ook niet af.”

Afvalpreventie en afvalverwerking

De werkgroep benadrukt dat de website slechts één van de campagnemiddelen is om afvalscheiding meer onder de aandacht te brengen. Zo legt Sabine uit dat er nog veel meer gebeurt op het gebied van hergebruik. “We zijn onder andere druk bezig met afvalpreventie en afvalverwerking. Ook richten we ons op bewuster consumeren. Koop bijvoorbeeld eens tweedehands of breng iets naar de kringloop. Op die manier voorkom je ook veel afval. Wat er niet aan komt, hoeft er ook niet af.”

Samen bereiken we meer

Deze samenwerking van alle twaalf Drentse gemeenten is uniek in Nederland. Sabine: “In geen andere provincie in Nederland bestaat zo’n partnerschap tussen gemeenten. Inmiddels weten steeds meer organisaties en instellingen ons te vinden. Zo zijn we in gesprek met Drentse drinkwaterleverancier WMD. Want samen bereiken we meer.”

Ook meer afval scheiden? Op www.drenthegeeftdoor.nl vind je meer informatie, tips en inspiratie!


DiT is

Drenthe geeft door

Wil je een bijdrage leveren aan een betere wereld, dan is afval scheiden wel de gemakkelijkste manier.