Hoe de landbouw van sensortechnologie profiteert


We leven in een digitaal tijdperk. Geautomatiseerd verzamelen we data om deze te meten en er ons voordeel mee te doen, bijvoorbeeld met sensortechnologie. Dat gebeurt ook in de landbouw. Maar hoe helpt dit boerenbedrijven? En wat heeft sensortechnologie te maken met duurzaamheid? Peter Raatjes, oprichter en directeur van het Drentse RMA, houdt zich hier dagelijks mee bezig en legt uit waarom de landbouw niet meer zonder kan.

Leestijd: 3 minuten

Zorgvuldig omgaan met water is ook in Nederland inmiddels noodzakelijk door het veranderende klimaat. Dit merkte je de afgelopen jaren al tijdens de droge zomers; de watervoorraad was beperkt. “Beregenen tijdens de zomermaanden wordt in de landbouw steeds belangrijker. Het is dan extra belangrijk dat we het water dat beschikbaar is, zo efficiënt mogelijk inzetten”, vertelt Peter.

Advies en innovatie

Met de nodige landbouwachtergrond en geest voor innovatie richtte Peter in 2008 zijn bedrijf RMA op in Dwingeloo: Raatjes Monitoring for Agriculture. Peter: “Eigenlijk wist ik altijd al dat ik iets aan advies en innovatie wilde doen. Van jongs af aan heb ik actief in de landbouw gewerkt. Hierdoor ken ik de dagelijkse praktijk, weet ik goed welke taal de boer spreekt en waar hij tegenaan loopt. Met RMA wil ik boeren helpen bij het verbeteren van hun beslissingen, om zo onder andere hun rendement te verhogen.”

Vertrouwen op boerenervaring en gevoel wordt steeds lastiger

Bodem en gewassen inschatten

De tijden zijn veranderd. Hierdoor wordt vertrouwen op boerenervaring en gevoel steeds lastiger, volgens Peter. “Vroeger lagen de huiskavels rondom de boerderij, dan wist je redelijk goed wat er speelde. Tegenwoordig worden de bedrijven steeds groter en liggen er ook vaak percelen op afstand. Je kent de geschiedenis van deze percelen vaak niet, waardoor je niet altijd weet wat er precies aan de hand is. En juist dan is het belangrijk dat zo’n sensor je kan vertellen hoe het ervoor staat.”

Ook uit eigen ervaring weet Peter dat het soms lastig inschatten is wat je bodem of gewas nodig heeft. “In het verleden spoot je eigenlijk elke week, maar vroeg je je ook weleens af of het wel nodig was. Tegenwoordig zijn er gelukkig computers en weerstations als hulpmiddel beschikbaar.”

Beregening, gewasbescherming en bemesting

RMA focust zich op de combinatie van beregening, gewasbescherming en bemesting. De data uit de sensortechnologie brengt het bedrijf via eigen ontwikkelde software bij elkaar. “Onze weerstations meten klimaatparameters als temperatuur, neerslag, windsnelheid en zonnestraling. Daarmee berekenen we bijvoorbeeld hoeveel water bepaalde gewassen nodig hebben”, legt Peter uit.

Op basis van weergegevens kunnen ze de levenscyclus van schimmels nabootsen. Peter: “Als je deze na kunt bootsen, kun je ook de kritieke momenten aangeven. Bijvoorbeeld wanneer zo’n schimmel je gewas mogelijk gaat infecteren. Dit is hét moment om een bespuiting uit te voeren. Zo weet je als boer zeker dat je gewas goed beschermd is.”

Daarnaast gebruikt RMA hele specifieke sensoren die in de bodem meten hoeveel water erin zit, hoe warm de bodem is en zelfs hoeveel voedingsstoffen er in de bodem zitten. “Een boer kan deze gegevens via ons dashboard inzien en op basis hiervan zijn bemesting aanpassen. Door boeren zelf met onze systemen te laten werken en ze hierin actief te begeleiden, is de technologie echt van meerwaarde”, stelt Peter.

Toekomstgerichte landbouw

Onlangs sloot RMA een project af in het kader van ‘Toekomstgerichte landbouw’, dat mede door de provincie Drenthe werd ondersteund. “Tijdens dit project testten we gedurende twee jaar en op grote schaal onze nutriëntensensoren”, vertelt Peter. “We onderzochten de data, het rendement en de combinatie van verschillende beregeningssystemen. Dit deden we bij een aantal Drentse telers van onder andere aardappelen, bloembollen en uien.”

Door druppelirrigatie steeg de opbrengst van pootaardappelen van 30 ton naar 40 ton per hectare

“Hoewel de sensoren ook nog een ontwikkelingsslag te maken hebben, blijkt uit het onderzoek ook dat met de sensoren een behoorlijke besparing op inzet van water is gerealiseerd. En dat bijvoorbeeld door ‘druppelirrigatie’ de opbrengst van pootaardappelen van 30 ton naar 40 ton per hectare steeg”, zegt Peter.

Duurzaam door kosten te besparen

Dat duurzaamheid niet alleen goed voor het milieu is maar ook kostenbesparend, blijkt ook uit het gebruik van sensortechnologie. “Door water, bestrijdingsmiddelen en bemesting alleen in te zetten wanneer dit nodig is, bespaar je grondstoffen, producten én onnodige vervuiling. Bovendien verhoogt het je rendement van de teelt. Zo werk je een stuk duurzamer en kun je ook richting een verwerker, supermarkt en consument aangeven dat je je product op een zo duurzaam mogelijke wijze hebt geteeld”, sluit Peter af.

Meer weten over sensortechniek en de werkwijze van RMA? Op www.rmacompany.nl lees je meer.

Locatie

Dwingeloo

DiT is

Peter Raatjes
RMA Sensortechniek

Door boeren zelf met onze systemen te laten werken en ze hierin actief te begeleiden, is de technologie echt van meerwaarde