Zo raak je als ondernemer blijvend gemotiveerd voor circulariteit


Weleens pessimistisch over onderwerpen als klimaatverandering, duurzaamheid en circulariteit? Dat is best begrijpelijk. Margo Verhagen herkent dit pessimisme zo nu en dan ook bij zichzelf. Toch zet ze zich elke dag weer geïnspireerd en vol overgave in voor circulariteit als expert en eigenaar van adviesbureau ‘In Circulaire Kringen’. Lees in dit blog waar haar motivatie vandaan komt en hoe ze ondernemers helpt (eerste) stappen te zetten naar een bedrijf met toekomstbestendige waarde.

 Leestijd: 3 minuten

Waar komt jouw passie voor circulariteit vandaan?

“Ik heb altijd al de drive gehad om me in te zetten voor mijn omgeving. Voor de wereld zelfs. ‘We erven de wereld niet van onze ouders, maar lenen de wereld voor onze kinderen’ is een oud gezegde dat voor mij precies de kern raakt. Ik voel heel sterk dat ik de verantwoordelijkheid draag om de aarde door te geven. Daar komt ook mijn passie voor circulariteit vandaan; we mogen gebruik van de aarde maken, maar niet om het ‘op te maken’ of te vernietigen. Door duurzaam en circulair bezig te zijn, geef ik invulling aan mijn verantwoordelijkheid. Ik geloof niet dat ik anders in het leven zou kunnen staan en dus ook niet dat ik mijn werk anders zou kunnen doen dan hoe ik dat nu doe.”

Wat heeft circulariteit met duurzaamheid te maken?

“Circulariteit gaat over kringloop; over het behouden van grondstoffen en de waarde van deze grondstoffen – op een manier die zoveel mogelijk het natuurlijk ecosysteem nabootst. Als we bij de term duurzaamheid uitgaan van het principe dat we het leven op aarde willen behouden zodat ook volgende generaties een toekomst hebben, dan past circulariteit daar naadloos in op het moment dat we bestaande grondstoffen oneindig kunnen gebruiken.”

Waarom heeft circulair ondernemen zo’n hoge urgentie?

“Dat we grondstoffen nu voornamelijk nog vernietigen, zet de wereld denk ik steeds meer op scherp. Als grondstoffen nijpender worden, dan word je afhankelijk(er) van bepaalde leveranciers of landen. Het recht van de sterkste gaat steeds meer gelden. Daar wordt het niet beter van. Het zorgt voor verdeeldheid en een grotere kloof tussen arm en rijk. Zo laten de stijgende gasprijzen in Nederland al zien wat er gebeurt bij grondstoftekorten: de armste gezinnen worden het meest getroffen. Op wereldniveau zie je ditzelfde gebeuren. De landen met het meeste geld kunnen zich de schaarse grondstoffen – die steeds duurder worden¬¬¬ – nog wel veroorloven en de armere landen steeds minder. Dat is natuurlijk altijd zo geweest, maar het wordt wel steeds erger. En we zijn vaak bang voor migratie, maar ik denk dat als we niets doen tegen klimaatverandering dat dit alleen maar zal toenemen.”

Ik denk weleens: ‘op deze manier gaan we het toch niet redden, het wordt jaar na jaar alleen maar slechter’. Dan ben ik soms best wel pessimistisch

Welk verschil kan een mkb-ondernemer maken?

“Als ik naar het grotere geheel kijk, dus wat er op internationaal niveau gebeurt, dan denk ik weleens: ‘op deze manier gaan we het toch niet redden, het wordt jaar na jaar alleen maar slechter’. Dan ben ik soms best wel pessimistisch. Ik vraag me dan ook weleens af hoe die gedachte te rijmen is met dat ik me er wel elke dag voor inzet. Ik las laatst een artikel waarin stond dat het er niet zozeer om gaat dat je optimistisch moet zijn. Het gaat erom dat je hoop hebt. Dat geeft veel meer kracht en energie om je in te zetten voor wat je belangrijk vindt. Zo werkt het voor mij denk ik ook. Als ik op kleine schaal in mijn omgeving kijk, dan ben ik eigenlijk iedere keer weer blij verrast. Dan zie ik dat er lokaal veel gebeurt en dat er beweging is; mensen zetten zich er met positieve energie voor in. Vaak zelfs belangeloos. En dat is wat mij hoopvol stemt.”

Levert het ondernemers ook iets op?

“Als je het helemaal platslaat, dan werk je door circulair te ondernemen efficiënter en je bespaart doordat je minder grondstoffen gebruikt en je minder afvalstromen hebt. Dat levert financieel iets op. Maar het gaat vooral over de ‘zachte’ waarde; wie wil je als bedrijf zijn en hoe kom je over op je klant en werknemer. Het gaat over de toekomst van je bedrijf. Als je nog een stapje verder wilt gaan; over de toekomst van de omgeving waarin je werkt en leeft. Als je van circulair ondernemen jouw verhaal maakt, dan betekent dat ook dat je een langetermijnvisie hebt. Dat je niet alleen aandacht hebt voor euro’s, maar ook voor andere zaken die van waarde zijn: mensen, de kwaliteit van je product of dienst, je werknemers en je omgeving. Je creëert een warmere en waardevollere (werk)omgeving.”

Je moet je kunnen inleven in andere partijen en bruggen durven slaan die je nog niet eerder geslagen hebt. Die nog niet logisch waren vanuit je oude perspectief

Hoe begin je?

“We zijn vaak geneigd om gespecialiseerd vanuit onze eigen sector, de technologie die we gebruiken en/of vanuit een economisch perspectief naar verandering te kijken. Voor circulariteit is het belangrijk dat je juist vanuit een overstijgende blik naar je bedrijf kunt kijken, dus wat is het effect van mijn werkwijze of product op de omgeving? Maar ook: welke afvalstromen heb ik die een ander nodig heeft, wie zitten er om mij heen en wat heeft een ander dat ik juist weer kan gebruiken? Je moet je kunnen inleven in andere partijen en bruggen durven slaan die je nog niet eerder geslagen hebt. Die nog niet logisch waren vanuit je oude perspectief. We moeten het écht samen doen, want je hebt andere kennis nodig.”

“Dus ik zou zeggen: zet het in je langetermijnvisie, maak er iemand verantwoordelijk voor en begin klein maar concreet. Kijk bijvoorbeeld eens om je heen; zijn er andere ondernemers in jouw omgeving die er al mee bezig zijn en kun je samen wat uitwerken? Of als je denkt; ‘dat bedrijf heeft iets dat ik nodig heb’, ga dan eens in gesprek en bespreek dat je het graag anders wilt doen. Wie weet welke beweging je dan op gang brengt.”

Heb jij ook de wens om wat met circulariteit te doen, maar weet je niet hoe je moet beginnen? Op www.incirculairekringen.nl vind je contactgegevens voor een vrijblijvend gesprek en lees je meer over hoe zij jouw bedrijf hierbij kunnen helpen.