Sight Landscaping brengt natuurwaarden terug voor een duurzamere wereld


Hoe groener, hoe beter. We werken, wonen en leven gezonder en gelukkiger in een groene omgeving. Als groenvoorziener vinden ze bij Sight Landscaping dan ook dat ze een voorbeeldfunctie hebben; door duurzaam met de natuur om te gaan en hun footprint zo laag mogelijk te houden. Henri Schuurman vertelt in dit blog op welke manier zij de wereld mooier maken.

  Leestijd: 3 minuten

‘Wij maken de wereld mooier’ lees je op de website van Sight Landscaping. De groenvoorziener werkt landelijk voor organisaties en bedrijven die volop bezig zijn met duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit. “Wij haken daar volledig op in”, zegt Henri Schuurman, directeur van Sight Landscaping. “Zo doen we natuuromvormingen en kijken daarbij of we natuurwaarden terug kunnen brengen of verbeteren. Naast ontwerp en aanleg doen we ook beheer en onderhoud, zoals snoeien, straatvegen en onkruid bestrijden maar ook bijvoorbeeld prullenbakken legen. Dit doen we allemaal zo duurzaam mogelijk.”

In deze video laten de projectleider van locatie Eelde, Richard Danenberg en uitvoerder Jan de Vries een aantal voorbeelden zien. Lees verder onder de video.

Omvormen naar groen met toegevoegde waarde

Vanuit de Wet natuurbescherming moeten plannen voor de inrichting van buitenruimtes zo gemaakt worden, dat ze de natuur niet verstoren. “Het liefst door ze zo om te vormen dat ze toegevoegde waarde krijgen. Dus ten gunste van de biodiversiteit, om het aantrekkelijker te maken voor vogels en insecten”, zegt Henri. “Dit vraagt een andere manier van denken. We doen er dan bijvoorbeeld ook een insectenhotel of bijenkorf bij met een informatiebord.”

Gemotiveerd voor elektrisch gereedschap

In de dagelijkse werkzaamheden stapten ze grotendeels over van motorisch gereedschap naar elektrisch. “Dit is in meerdere opzichten een stuk duurzamer”, zegt Henri. “We zien ook dat onze mensen gemotiveerd zijn om elektrisch gereedschap te gebruiken. Het is lichter, maakt minder lawaai en heeft weinig onderhoud nodig. En het is natuurlijk veel gezonder dan wanneer ze de hele dag al die gassen inademen.”

We zien ook dat onze mensen gemotiveerd zijn om elektrisch gereedschap te gebruiken

Op weg naar CO2-neutraal

Uiteindelijk is het doel om volledig CO2-neutraal te zijn. Hiervoor zijn ze volgens Henri deels afhankelijk van de techniek en ontwikkelingen. “Met de kettingzagen worden grote slagen gemaakt, dus dat zal niet lang meer duren. Maar we gebruiken ook trekkers en vrachtwagens, en ik verwacht niet dat deze binnenkort al elektrisch zijn. Om toch onze uitstoot te verminderen, zetten we digitale middelen in om bijvoorbeeld onze routes korter te maken.”

Hoogste trede op de CO2-prestatieladder

Een van de instrumenten waarmee je duurzaam ondernemen aan kunt tonen, is de CO2-prestatieladder. “Deze prestatieladder heeft vijf treden en wij staan op de hoogste trede. Dit betekent onder andere dat we niet alleen naar onze eigen bedrijfsvoering kijken, maar ook naar de keten. Bij het aanschaffen van een nieuwe machine bijvoorbeeld, dan wegen we de footprint van zo’n machine ook mee”, legt Henri uit.

Circulair gebruik van grondstoffen

Daarnaast zoekt Sight Landscaping altijd naar nieuwe manieren om circulair te werken. “Duurzaamheid betekent voor ons dat we geen waardevolle grondstoffen vernielen of vernietigen, want alles is herbruikbaar. Zo scheiden en zuiveren we een deel van het veegvuil. Het restzand hergebruiken we voor het straten. Een ander voorbeeld is dat we samen met andere partijen onderzoeken of we bermgras kunnen inleveren om daar weer papier van te maken. Dit proberen we ook interessant te maken voor opdrachtgevers, die dan dus papier kunnen gebruiken van hun eigen bermgras.

We scheiden en zuiveren een deel van het veegvuil. Het restzand hergebruiken we voor het straten.

Op kleinere schaal denken ze ook na over circulariteit. “We brengen natuurlijk in groten getale afval weg naar de afvalverwerker voor verbranding of compostering en dat zet ons wel aan het denken. Al dat kleine restafval waar wij niets mee kunnen; daar kan een ander misschien wel iets mee. Zo verdelen we al wel dingen in wijken, zoals hout dat mensen gebruiken als brandhout. Maar bijvoorbeeld ook snoeihout dat we opstapelen en laten liggen voor herstel van natuurwaarden.”

Hergebruik restwarmte van biomassacentrale

Op het gebied van duurzamere onkruidbestrijding startte Sight Landscaping dit jaar met iets nieuws: de heetwatermethode. “Bij een biomassacentrale in de buurt vangen ze restwarmte af die normaal in de lucht vervliegt. Hiermee verwarmen ze water tot 100 graden, wat we vervolgens gebruiken om onkruid mee te behandelen. Zo doen we aan hergebruik én we kunnen beter bij het onkruid, zoals langs schuurtjes of geparkeerde auto’s. Dit kan met een brander niet altijd”, legt Henri uit.

Nieuwbouwplannen

Het afgelopen jaar deed Henri mee aan het Koploperproject om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen met andere duurzame koplopers. ”Ons grootste verbruik zit in ons externe proces, in onze dienstverlening bij onze opdrachtgevers. Maar intern besteedden we er nog weinig aandacht aan. Door het Koploperproject zagen we in dat ook de kleine beetjes helpen. Verder zijn we bezig met nieuwbouwplannen in 2022. We willen dan een duurzaam gebouw neerzetten met onder andere zonnepanelen, betere isolatie en hergebruik van oude materialen.”

Draagvlak creëren in je bedrijf

Duurzaamheid in je bedrijf implementeren, zit volgens Henri vooral in het meenemen van je medewerkers. “Om ze niet in oude gewoontes te laten hangen, moet je uitleggen waarom je dingen doet en waarom het belangrijk is. En bijvoorbeeld ook dat het helemaal niet kostenverhogend is, want dat wordt vaak gedacht terwijl we dat eigenlijk niet zien. En vergeet ook niet om ze ruimte te geven om zelf tips aan te dragen, want zij komen weer met andere ideeën waar je zelf misschien nog niet aan had gedacht.”

We hoeven niet elke keer van alles uit te leggen of te verdedigen. In plaats daarvan kunnen we samen sparren om het nog beter te doen.

Tot slot: wat levert het op?

“Het levert gezonde en gemotiveerde medewerkers op. Maar ook opdrachtgevers die bij ons passen, omdat ze duurzaamheid ook belangrijk vinden. We hoeven daardoor ook niet elke keer van alles uit te leggen of te verdedigen; die fase zijn we voorbij. In plaats daarvan kunnen we samen sparren om het nóg beter te doen. Het gaat niet meer over de goedkoopste zijn, maar ook om het bieden van toegevoegde waarde. En het geeft ook gewoon veel voldoening dat je iets kan doen. Dat je een betere wereld achterlaat op het moment dat we er zelf niet meer zijn.

Locatie

Eelde

DiT is

Henri Schuurman
algemeen directeur Sight Landscaping

Het geeft ook gewoon veel voldoening dat je iets kan doen. Dat je een betere wereld achterlaat op het moment dat wij er niet meer zijn