Van Zuidwolde tot Zuidlaren: februari 2019


Elke maand zetten wij het belangrijkste en opmerkelijkste duurzame nieuws van Zuidwolde tot Zuidlaren voor jou op een rijtje.

#Zonnepanelen

Afgelopen maand werden op feestelijke wijze de zonnepanelen op het dak van IKC De Bosvlinder in gebruik genomen. De zonnepaneleninstallatie is geschonken door de Energie Coöperatie Hooghalen. Volgens Stichting Schooldakrevolutie is het een goede opstap voor verdere verduurzaming van het schoolgebouw en zorgt daarbij voor bewustwording bij de generatie van de toekomst. Vooral dat laatste wordt ook door adjunct-schooldirecteur Nicole Jongman benadrukt: “De vier panelen zijn al eerder geplaatst en vooral bedoeld voor de bewustwording van de kinderen ten aanzien van energie. Er zijn nu nog geen plannen om meer panelen te leggen, maar het is een mooie start.” Ook krijgen de leerlingen les over duurzame energie.

#Fietsgemeente

Naast de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, wil Noordenveld dé fietsgemeente van het Noorden worden. Vanuit verschillende invalshoeken stimuleert de gemeente daarom het fietsgebruik, bijvoorbeeld door de infrastructuur aan te passen in het voordeel van fietsers (zoals verbreding van fietspaden) maar ook door het organiseren van verschillende fietsevenementen. Wethouder Alex Wekema: “Bij elk voorstel en besluit wordt eerst aan de fiets(er) gedacht. Het moet echt de standaard gaan worden.”

#Stadsverwarming

Bij de productieprocessen op het Emmtec-terrein komt veel restwarmte vrij die hergebruikt kan worden. EMMTEC gaat onderzoeken of met die restwarmste een warmtenet voor Emmen kan worden aangelegd. De gemeente Emmen, EMMTEC, de provincie Drenthe en Enpuls hebben een handtekening gezet onder een intentieverklaringom het plan uit te werken.

De restwarmte kan als alternatief voor aardgas dienen waardoor in ieder geval zo’n 2500 huishoudens van het gas afkunnen. In de zomer van 2019 moet er meer duidelijk zijn. Als het lukt, mag Emmen zich benoemen tot eerste Drentse gemeente met stadsverwarming via water.

#Drenthe 4.0

Met het besluit van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de gaswinning in het Noorden van Nederland af te bouwen, dreigen zo’n 7000 banen in Drenthe te verdwijnen. De provincie Drenthe stelde daarom met Attero, Drenthe College, gemeente Assen, gemeente Emmen, NAM en RENDO een nieuw werkgelegenheidsplan op en presenteerde deze vorige maand aan de minister. Het plan, genaamd Drenthe 4.0, biedt een nieuw economisch perspectief en richt zich op kansen in vernieuwing en verduurzaming van de energievoorziening, het behoud van de hoogwaardige kennis over de ondergrond, oplossingen als opleiding en omscholing van personeel en ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken om kringlopen van energie en grondstoffen te sluiten. Naast het behoud van banen moet het plan ook voor meer erkenning van de problematiek zorgen waarbij de betrokken partijen op steun van het Rijk hopen in de verdere uitwerking en realisatie.

Foto: Istock