Even kennis maken… Chris Roorda


Drenthe in Transitie is een verzameling van doeners, kenners, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en leken. Graag stellen we de mensen achter de Drentse energietransitie aan je voor. Deze keer een interview met transitie consultant van DRIFT; Chris Roorda

“Ik ben werkzaam bij Drift, het wetenschappelijk onderzoeksinstituut naar transities en onderdeel van de Erasmus universiteit in Rotterdam. Daar specialiseer ik me in duurzame stedelijke ontwikkeling, de toekomst van onze steden en vooral over hoe je stedelingen – zowel bewoners als bedrijven – betrekt bij de toekomst van hun stad. Dit heb ik zowel in Europese als Nederlandse steden gedaan. Nu adviseer ik de provincie Drenthe en de verschillende Drentse gemeenten over hoe ze hun burgers, lokale bedrijven en organisaties het beste kunnen betrekken bij de energietransitie.

Er liggen absoluut uitdagingen en kansen op dit gebied. Aan de ene kant is het een lastige opgave om snel naar een duurzame energievoorziening over te schakelen.  Wil je als provincie een verschil maken, dan moeten genoeg mensen andere keuzes durven én willen maken.  Aan de andere kant speelt er ook de een andere kracht;  de macht van de fossiele energie industrie. Hier heb je als provincie maar weinig grip op. Het zijn vooral de Europese regelgeving en Europese subsidies, Nederlandse geldstromen en het landelijk beleid waar je je als provincie in kan onderscheiden. Een interessant vraagstuk is wat voor effect dat heeft op zo’n lokale energietransitie. Je ziet dat in veel verschillende steden en wijken er juist vanuit het lokale iets opgebouwd wordt. Het is namelijk echt mogelijk om op lokale schaal serieus energie op te wekken. Er zijn dan ook steeds meer initiatieven die gezamenlijk zonnepanelen of een windmolen inkopen. Op die manier ga je om de machtsstructuren heen en maak je de grote reuzen overbodig.

Er zijn veel bemoedigende signalen wanneer het de energietransitie betreft. Onlangs was het Duitse energiebedrijf E.ON in het nieuws omdat het bedrijf in haar geheel overstapt naar duurzame energie. Tien jaar geleden was dit heel uitzonderlijk. Voorheen waren het vooral de gespecialiseerde kleine bedrijfjes die bezig waren met zonne-en windenergie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Nu nemen de grotere bedrijven dat over en zien ook zij het ook als noodzakelijk voor de toekomst; niet alleen voor het voortbestaan van hun bedrijf, maar ook met het oog op de toekomst van onze planeet.

Als ik het vergelijk met andere huishoudens in Nederland verbruik ik maar weinig energie. Aangezien ik in een huurhuis woon, kan ik geen zonnepanelen nemen. Wel heb ik groene stroom via Eneco. Verder reis ik veel met het OV en reis ik weinig met het vliegtuig. Ook houd ik rekening met warm stoken van mijn huis en heb ik weinig apparaten die veel stroom verbruiken. Vanzelfsprekend heb ik wel meer impact dan de gemiddelde wereldburger.”


Over de auteur

chris_roorda_0

Chris Roorda

Transitie consultant Drift