180 zonnepanelen in Tynaarlo: Drents energielandschap is geboren


Drenthe is in Transitie. Op verschillende plekken in Drenthe wordt geëxperimenteerd met nieuwe, duurzame energie. Zo ook in Tynaarlo, waar de gemeente op het industrieterrein Vriezerbrug-Zuid ruimte beschikbaar stelt voor de bouw van 180 zonnepanelen. De DIT-redactie sprak met wethouder Theun Wijbenga (CDA) van de gemeente Tynaarlo en innovation manager Gijs van der Velde van E.ON Benelux over dit nieuwe initiatief.

’Vanwege de huidige economische situatie loopt de verkoop van gronden voor bedrijven niet zoals gehoopt. We hebben daarom besloten om te kijken naar alternatieven voor het bedrijventerrein Vriezerbrug-Zuid’’, stelt wethouder Wijbenga en schetst daarmee de aanleiding voor het samenzijn. ‘’Deze plek leent zich goed als energielandschap. En dat is wat het moet worden.’’ En juist in die fase van planvorming is  E.ON bij de gemeente aangeschoven en hebben zij het initiatief genomen voor het zonnepanelenveld. Innovation manager Gijs van der Velde licht toe: ‘’Vanuit het regeerakkoord is de postcoderoos geïntroduceerd.” Bij deze regeling wordt duurzame elektriciteit opgewekt en verkocht aan huishoudens en verbruikers in het postcodegebied rond de locatie waar de elektriciteit wordt opgewekt. Dit bleek echter lastig van de grond te komen. “Veel coöperaties hebben moeite zich te organiseren, de juiste beslissingen te nemen en simpele proposities bij hun leden neer te leggen,” aldus Van der Velde. “Vandaar dat wij coöperaties helpen met het vinden van leden met het ontwikkelen van heldere proposities. Hier kunnen wij als energieleverancier onderscheidend zijn.”

(links: wethouder Theun Wijbenga, rechts Gijs van der Velde)

Wijbenga haakt hierop aan door te stellen: ‘’We hebben in het gemeentehuis al snel de conclusie getrokken dat duurzaamheid zijn geiten-wollen-sokken tijdperk al geruime tijd achter zich heeft gelaten. Onze gemeente heeft duurzaamheid onderdeel gemaakt van haar economische beleid. We steunen inwoners en ondernemers actief bij activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast dragen we met deze ontwikkeling ons steentje bij aan de CO2 reductie. Als gemeenten sluiten we dan ook aan bij de landelijke doelstellingen van duurzaamheid. Zonnepaneelvelden helpen bij het realiseren van dergelijke doelen. Daarom gaan wij in Vriezerbrug-Zuid een eerste pilot uitvoeren met de bouw van 180 zonnepanelen. Als blijkt dat de pilot succesvol is, willen we een zonnepanelenveld aanleggen van 1,6 hectare met 4400 zonnepanelen.’’

‘’Dat sluit goed aan bij onze visie.’’ zegt Gijs van de Velde, zichtbaar enthousiast: ‘’Als E.ON willen wij in energieoplossingen meer een partner worden dan een energieleverancier. Wij helpen lokale gemeenschappen bij de verduurzaming van hun energievoorziening, waarbij zijzelf - in een coöperatie - hun eigen energie opwekken. Wij willen ze graag helpen zodat alles daaromheen goed geregeld is.’’

Vanuit het perspectief van de gemeente schetst Wijbenga: ‘’Dit past goed in de trend van zelfvoorziening; in het buitenland zijn voorbeelden waar zonnepanelenvelden een geheel dorp van energie voorzien. Zo maak je mensen bewust hoe je problemen met energie kan oplossen.‘’ Wijbenga onderstreept dat de overheid het energieprobleem niet zelf kan oplossen. “De tijd van praten is voorbij. We kunnen mensen samen brengen en faciliteren om zo zelf aan de slag te gaan met energievoorziening. We kunnen bestaande kennis hierover delen en ze met dit initiatief zelfs dankzij E.ON een coöperatie bieden.  Daarmee ontzorgen we onze inwoners, dan ontstaan activiteiten vanzelf. Als je dat individueel regelt dan loop je snel tegen allerlei technische problemen op.’’

E.ON wil juist op dit vlak haar bijdrage leveren. Gijs van der Velde: ‘’Wij hopen op een positieve footprint. In deze pilot beginnen we met een kleinschalig veld van 180 panelen. Deze panelen moeten dan echt het uithangbord worden van de coöperatie.

Een zonnepanelenveld is een uitkomst voor bewoners met een woning waarvan het dak niet geschikt is voor zonnepanelen. Bijvoorbeeld door een ongunstige zonoriëntatie, een rieten kap, schaduwwerking van bomen of omdat het om een huurwoning gaat. ‘’Het is fantastisch dat E.ON deze kans biedt voor onze bewoners, we bieden hen daarom graag ruimte voor dit initiatief’’, besluit wethouder duurzaamheid Theun Wijbenga.


Locatie

Tynaarlo