Ecodorp Noordeland: geen democratie, maar sociocratie


Ecodorpen zijn gemeenschappen waar bewoners op een duurzame manier met elkaar leven. Een kleine groep pioniers droomt ervan om in Noord-Nederland het gezamenlijke ecodorp Noordeland te realiseren. De DIT redactie sprak met pioniers Monique Wijn en Fedde Jorritsma, zij vertelden welke ambitie ze met dit gemeenschapsinitiatief hebben.

Low-impact & low-budget leven

Met ecodorpen streven we een duurzame wereld na. Een wereld waar bewoners met elkaar een intentionele gemeenschap bouwen. Bewoners kiezen zelf om met elkaar te wonen. Dat is cruciaal, omdat we géén democratie, maar sociocratie willen. Wij hanteren hiermee een open methode van besluitvorming, is gelijkwaardigheid ons uitgangspunt én zoeken we naar manieren waarin bewoners met een voorstel kunnen leven. Dit is belangrijk, omdat we dan gebruik maken van de collectieve intelligentie van dorpsgenoten; samen duurzame verantwoordelijke keuzes maken” aldus Monique Wijn.

Jorritsma vult aan dat ecodorpen zorgen voor een low- impact en een low-budget levensstijl. “Wij streven naar een manier van leven waarin ruimte is voor diepe menselijke ervaring, we zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en kleinschalige ambachtelijkheid stimuleren. Wij willen terug naar het collectieve: naar aandacht voor de gemeenschap. Dat is erg belangrijk, omdat de mens in een wereld leeft waarin mensen vervreemd van elkaar zijn. Oude dorpsgemeenschappen waar mensen elkaar steunen, dat neemt flink af. Daarom is het belangrijk om na te denken hoe gemeenschappen met elkaar leven. ”

Wijn haakt hierop aan en stelt: “Wij leren veel van inheemse volkeren. Heel leerzaam is het ‘recht om eenvoudig te leven’. Juristen van traditionele Aboriginal- en Indianen stammen pleiten voor dit fundamentele recht; interessante ontwikkelingen die van waarde zijn voor gemeenschapsinitiatieven.

“Naast leren van technieken van andere volkeren zijn we ook aan het onderzoeken in hoeverre we een nieuwe taal kunnen ontwikkelen. Een mooi voorbeeld is het begrip voedselnatuur; een combinatie tussen voedsel en natuur. Voeding halen we uit eetbare bomen direct uit de natuur. Taal helpt daarmee om op een andere manier tegen landschappen aan te kijken’’ aldus Wijn.

Welke ambitie heeft Noordeland?

Jorritsma: “Wij zoeken in Noordoost-Nederland een geschikte locatie waar -op termijn- vijftig tot honderd bewoners kunnen leven. Het type locatie kan variëren van hergebruiklocaties, zoals een militair terrein, leegstaande bedrijven, nieuwbouwlocaties, tot agrarische gebieden of landgoederen. Een gebied met een oppervlakte van twintig hectare; geschikt voor honderd bewoners, daar zijn we naar op zoek. Met ons initiatief willen we een alternatief bieden voor leegloop en vergrijzing van het platteland, en tegelijkertijd een voorbeeldproject van duurzaamheid zijn.”

Noordeland op de zandgronden van Noord-oost Nederland

“Drenthe is een fantastische provincie met een flinke uitdaging: natuurbewustzijn. Drenthe heeft prachtige natuur en is uitermate geschikt voor ecodorpen. Wij kunnen van grote waarde zijn voor de natuur en de mensen daaromheen. Wij staan open voor personen en organisaties die ons verder kunnen helpen bij het realiseren van onze droom om een ecodorp op zandgronden van Noord-Oost Nederland te realiseren’’. Met deze oproep sluit Jorritsma af en maakt daarmee nogmaals duidelijke welke wens er ligt.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Titus Mars namens DAAD Architecten. Op 21 februari 2015 hebben Ecodorp Noordeland en DAAD architecten het symposium ‘ecologisch wonen’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werd een oproep aan politici gedaan voor een geschikte locatie in Drenthe. Ga naar www.ecodorpnoordeland.nl en www.ecologischwonen.nuvoor meer informatie.


Locatie

Midden-Drenthe

Over de auteur

moniquewijn

Monique Wijn