Even kennis maken… Carina Wiekens


Drenthe in Transitie is een verzameling van doeners, kenners, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en leken. Graag stellen we de mensen achter de Drentse energietransitie aan je voor. Deze keer een interview met Carina Wiekens, onderzoeker en docent bij het Kenniscentrum Energie aan de Hanze Hogeschool

“Van huis uit ben ik psycholoog en gepromoveerd op het gebied van bewustzijn en gedragsbeïnvloeding. Twee jaar geleden ben ik betrokken geraakt bij het thema energie en ben ik gaan werken bij het kenniscentrum Energie van de Hanze Hogeschool in Groningen. Momenteel ben ik projectleider van verschillende projecten, waaronder Slimme huishoudens. Toen ik twee jaar geleden begon, merkte ik dat een heleboel mensen gepassioneerd met de energietransitie bezig waren. Ook zag ik dat dingen spaak liepen tussen mooie ideeën en de uitvoering ervan in de praktijk. Technici ontwikkelden mooie producten, maar bereikten de mensen er niet mee. Op dit moment houd ik mij bezig met de vraag: er is een energietransitie aan gang, hoe kunnen we die vooruit helpen?  Ik hou me specifiek bezig met gedrag. Stel je voor, je wilt dat mensen echt duurzamer worden. Wat houdt dat dan in, wat wil je bereiken en hoe wil je dit gaan doen? Bewustwording wordt als de basis gezien van gedragsbeïnvloeding en daar begint het vaak mee. Ik merk dat mensen wel degelijk veranderingen willen, als het maar goede veranderingen zijn.

De Hanze Hogeschool werkt samen met de RUG onder de vlag van Energy Academy Europe, van waaruit heel veel aangeboden wordt voor studenten. We merken dat studenten heel enthousiast zijn om aan dit thema mee te werken en doorgaans zijn zij ook betrokken bij de projecten die ik doe. Energie is een speerpunt van het noorden en dat zie je terug in het onderwijs.

"Niet dat je overal iets mee moet, maar ik merk wel dat het je gedrag op bepaalde punten verandert. Je wordt er door aangestoken."

Ik ben zelf ook inwoner van Drenthe en heb een behoorlijk energiezuinige woning. Wat leuk is, is dat doordat ik bij kenniscentrum energie ben gaan werken en projecten omtrent energie ben gaan doen, mijn bewustwording van mijn energieverbruik enorm is gegroeid. Die bewustwording heeft er absoluut voor gezorgd dat ik mijn gedrag ben gaan veranderen. De verwarming gaat ’s avonds eerder omlaag en laders van telefoons en laptops zitten niet meer standaard in het stopcontact. Vragen als: “Verwarm ik water op gas of elektrisch?” en “Kan het eigenlijk wel uit als ik zelf een taart in de oven bak?” vind ik leuk en interessant. Wat is groener? En wat is nu energiezuiniger? Niet dat je overal iets mee moet, maar ik merk wel dat het je gedrag op bepaalde punten verandert. Je wordt er door aangestoken.

Sinds ik bij het Kenniscentrum Energie werk, ben ik me bewust geworden van enkele grote uitdagingen waarvoor we staan. We gebruiken met z’n allen steeds meer energie en wekken daarnaast lokaal energie op. Uiteindelijk kan ons energienet dit niet aan en is de manier waarop we het doen nu niet bepaald duurzaam. Hoe kunnen we het verbruik verminderen en verduurzamen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat opwek en verbruik wellicht wat dichter bij elkaar komen te liggen en goed op elkaar aangesloten worden? Hoe houden we het bovendien met z’n allen betaalbaar?

In Nederland zie je verschillende interessante initiatieven, bijvoorbeeld de pilots waarbij communities opgezet worden waarin huishoudens energie opwekken en met elkaar kunnen delen. Deze pilots bieden mensen de kans om op een nieuwe manier naar energie te kijken en ermee om te gaan. Ook zie je veel lokale initiatieven waarin buurten of dorpen het heft in eigen hand nemen. Gezamenlijk kun je nu eenmaal meer bereiken dan alleen. Deze ontwikkelingen probeer ik op gang te brengen en verder te helpen. "

(photocredits: Christina Xu)


Over de auteur

carina-001

Carina Wiekens

Lector Communication, Behaviour & Sustainable Society