Green Planet: Fossiel én groen, the best of both worlds


Met de ambitie duurzame mobiliteit toegankelijk te maken voor iedereen, bedacht Edward Doorten ‘Green Planet’, het eerste duurzame tankstation in Europa. Eind december 2013 opende dit duurzame complex haar deuren, met het doel een voortrekkersrol te vervullen en mee te werken aan een energieneutraal Drenthe in 2020. Aangetrokken door het bijzondere aangezicht van de windmolens op het dak, maakte de DIT-redactie een korte pitstop in Pesse en sprak initiatiefnemer Edward Doorten over deze bijzondere koepel.

Hoe ben je op het idee gekomen om dit duurzame tankstation te starten?

“Het is een combinatie geweest van ondernemerschap en heldere realiteit. De houdbaarheidsdatum van de dorpspomp was beperkt, fossiele aardolie raakt op, de CO2 uitstoot als gevolg van de fossiele brandstoffen zorgt voor een stijgende zeespiegel en door het winnen van gas veroorzaken we aardbevingen.

Daarnaast geeft het mij ook geen rustig gevoel om voor energie afhankelijk te zijn van Poetin en de Arabieren in het Midden Oosten. Het is dus aan ons om te zorgen voor ‘new energy for the next generation’ waarbij we door innovatie van meer duurzame- en klimaatneutrale brandstoffen, veel meer werkgelegenheid en onafhankelijkheid creëren in Europa maar in het bijzonder in Nederland."

Welke duurzame voorzieningen gaan er schuil onder deze dome?

Doorten: “Met Green Planet wil ik automobilisten en truckers verleiden tot een milieubewuste keuze. We verkopen naast traditionele fossiele brandstoffen verschillende biobrandstoffen. Je kunt bij ons terecht voor zowel bio- benzine als biodiesel. Daarnaast verkopen we groengas en zijn er laadpalen voor elektrische auto’s. Door middel van een kentekencheck kun je op onze website nagaan of jouw auto geschikt is voor het gebruik van biobrandstoffen. Ook voor trucks hebben we verschillende biobrandstoffen aan de pomp. Het aandeel van biobrandstof op de totale omzet is tien procent. Ons doel is dit aandeel te verhogen tot vijfentwintig procent."

"Naast het leveren van brandstoffen, heeft onze tankshop een uitgebreid assortiment met streekproducten van Drentsgoed en beschikken we over flexibele werkplekken en vergader- en kantoorruimtes. Ook op deze manier wil ik milieubewuste keuzes stimuleren.

Met onze eigen energie huishouding willen we het goede voorbeeld geven. We werken hiervoor met de Trias Energetica, welke bestaat uit drie stappen. Stap 1 is zo zuinig mogelijk omgaan met energie. Heel veel warmte in het gebouw wordt weer hergebruikt. Extra benodigde warmte wordt voor een groot deel uit de buitenlucht gehaald. Stap 2 is zoveel mogelijk energie zelf opwekken; dit doen wij door middel van 10 kWh windmolens. Daarnaast zijn we op dit moment aan het onderzoeken of we zonnecollectoren ook nog een plek kunnen geven binnen het project."

"De derde stap van de Trias energetica houdt in de inkoop van overige energie zo groen mogelijk te doen. Het mooiste voorbeeld hiervan bij ons is de rechtstreekse leiding van vuilverwerker Attero naar Green Planet. Het gas dat door Green Planet wordt gestookt bestaat moleculair gezien uit huisafval. Hoeveel groener kun je het nog maken?”


Shell staat bij het publiek bekend als een niet heel duurzaam bedrijf. Wel staat deze ook vermeld op de borden bij het tankstation. Is er een samenwerking?

Doorten: “Ik geloof niet in het verbannen van iets waar we niet zonder kunnen, tenzij we allemaal weer terug willen naar paard en wagen. Ik geloof juist in de vrijheid van mobiliteitskeuze. Iedereen moet zelf kunnen kiezen op welke brandstof men wil rijden. Wat dat betreft is ons tankstation ‘the best of both worlds’.


"Green Planet heeft de belofte gedaan om beide werelden te faciliteren, de belofte om mensen de kans te geven zelf invulling te geven aan hun behoefte aan een meer duurzamere wereld. De ene mens is hier nu eenmaal eerder aan toe dan de ander. Vergeet niet, duurzaamheid is een containerbegrip, het is abstract, het is voor velen nog ver van hun bed. Veel bezwaren zijn door Green Planet weggenomen, maar het pad der innovatie en vooruitgang is er een van hobbels nemen en van de lange adem.”

Hoe kijk je aan tegen de energietransitie in de provincie Drenthe? Wat gaat er op het gebied van mobiliteit volgens jou gebeuren?

Doorten: “Niemand kan in een glazen bol kijken, de provincie niet en ook ik niet. Gebaseerd op trendwaarneming en gezond verstand maak je keuzes. Op het gebied van mobiliteit gelooft de provincie Drenthe al jaren in groengas en bio-LNG (Liquified Natural Gas). Dat blijkt een verstandige keuze te zijn geweest. Volgens het programma ‘Duurzame Brandstofvisie met LEF!’  hebben deze brandstoffen een belangrijke positie in de transitie naar een CO2 neutrale en duurzame energievoorziening ten behoeve van de mobiliteitssector.

Wel moeten we ons realiseren dat de provincie afhankelijk is van nationale ontwikkelingen en Nederland op haar beurt weer van Europese ontwikkelingen. Gezien de globalisatie mogen we zelfs de wereldwijde ontwikkelingen niet uit het oog verliezen. Alles lijkt erop dat groengas voor het personenvervoer tot aan 2030 nog stevig zal groeien en dat bio-LNG een belangrijke positie gaat verwerven in het zware transport. Pas na 2030 zal elektrisch rijden middels een accupakket of op waterstof een significant deel van de mobiliteit/wagenpark gaan vormen. Mocht deze techniek zich niet ontwikkelen, dan kunnen we terug vallen op groengas, biobrandstoffen en bio-LNG. Middels het bewandelen van het hierboven beschreven toekomstscenario van energievoorziening ten behoeve van de mobiliteit benutten we recent gedane investeringen in de vergroening van de mobiliteit en voeren we tegelijk een degelijk ‘no regret’ beleid op het gebied van duurzame mobiliteit . Kortom; met het oog op Europa vasthouden aan de reeds ingezette koers."


Locatie

Hoogeveen

Over de auteur

edward_bij_pomp

Edward Doorten

Eigenaar Green Planet