Natuur en recreatie gaan hand in hand


Vakantiewoningen, nieuwe natuur en duurzaamheid: een gouden driehoek waar eigenaar Steef van Biljouw van groepsaccommodatie ‘De Vier Eiken’ in Wapserveen heilig in gelooft. "We moeten anders gaan denken over vakantiewoningen; laten we teruggaan naar de menselijke maat, waar we de natuur op een geheel andere manier beleven." De DIT-redactie kreeg een rondleiding over het terrein en sprak Steef en architect Eric de Leeuw over bouwen in een natuurlijke omgeving, samenwerken met natuurorganisaties en de spanningen en kansen die dit met zich meebrengt.

Van uniform naar uniek

"In de recreatiesector zijn vakantiewoningen te veel van hetzelfde met weinig variatie. Daar wilde ik verandering in brengen", vertelt Steef. “Niet door bestaande vakantiewoningen te kopiëren, maar door een unieke beleving te ontwerpen met natuur, ontspanning én conform een eeuwenoud cultuurlandschap.”

Om zijn ambitie waar te maken, kocht Steef vier extra hectare landbouwgrond voor de realisatie van twintig vrijstaande gastenverblijven. De aangekochte grond grenst echter aan Oosterzand; een gebied dat onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Havelte Oost. Goed overleg met natuurorganisaties, zoals de Natuur & Milieufederatie en Natuurmonumenten, was daarom cruciaal.

Natuur en recreatie: spanning of kans?

De belangen van de ondernemer die zijn terrein - grenzend aan een beschermd natuurgebied -  wil uitbreiden met recreatiewoningen stonden haaks tegenover die van natuurorganisaties. Met andere woorden: hoe kan een gebied worden ontwikkeld waar de belangen van een recreatieondernemer en natuurorganisaties samengaan?

"Het gaat dan om een slim samenspel met combinaties van verschillende eisen." Legt architect Eric de Leeuw uit. "Aan de ene kant willen natuurorganisaties dat er zoveel mogelijk natuur overblijft, en aan de andere kant wil de ontwikkelaar zoveel mogelijk natuurbeleving." Steef knikt instemmend en haakt aan: "Om natuur en recreatie samen te laten gaan is het ontzettend belangrijk om een zogeheten ontwikkelingsperspectief te hebben. Hierin staat opgenomen wat de kansen voor de natuur- en recreatiesector zijn."

Voor het gebied Oosterzand ontbrak het hier echter aan; natuurbeheerders wisten niet goed wat ze met het gebied wilde. Door een samenwerking met RECRON, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, provincie Drenthe en de gemeente Westerveld is Steef alsnog gekomen tot een ontwikkelingsperspectief. "Aan de hand van een praktijkcase is hier vervolg aan gegeven en is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om een gebied te ontwikkelen voor recreatiebedrijven met winsten voor natuur, landschap en recreatie."

Het uitwerken van de praktijkcase bleek een ingewikkeld, maar niet onmogelijke opgave. Steef: "Uiteindelijk is er een gezamenlijke oplossing gevonden waar alle partijen zich in kunnen vinden. De conclusie: scheid architectuur en natuur niet, maar laat het wederzijds met elkaar doordringen. Dat betekent dat we vier hectare inrichten als nieuwe natuur in de vorm van heide schraal grasland. Dit sluit aan op de plannen van Natuurmonumenten. Voor de vakantiewoningen hebben we samen met de architect gekozen voor natuurlijke woningen die mooi aansluiten op het landschap. Een combinatie van architectuur, natuur en het landschap."

Resultaat: natuurlodges als smeltkroes van belangen

Vol trots laat Steef ten slotte zien waar jaren van afstemmen, vernieuwingsdrift en een lange adem toe hebben geleid. "We lopen nu langs de heideschapen op weg naar de nieuwe wereld waarin natuurbeleving en recreatie hand in hand samengaan."

dit energie, wonen, op vakantie, drenthe in transitie, vier eiken

Steef vervolgt: "Hier staan duurzame vier- tot achtpersoons natuurlodges te wachten. Deze natuurhuisjes zorgen dat gasten een authentieke natuurbeleving krijgen, zonder een gebrek aan luxe en comfort. Elke lodge is voorzien van aardwarmte die ‘s winters verwarmt en in de zomer koelt. Daarnaast zijn de lodges gemaakt van duurzaam hout en voorzien van begroeiing, waardoor ze volledig opgaan in het omliggende landschap."

dit energie, wonen, op vakantie, drenthe in transitie, vier eiken

"Naast exterieur en inpassing in het landschap is ook binnen in de lodges een bijzondere sfeer gecreëerd. Belangrijk was om vanuit de woning het omliggende landschap te voelen  en te ervaren. De ruimte is op een menselijke maat gehouden in evenwicht met het functionele gebruik. Het concept maakt ook direct duidelijk welke vakantiebeleving er te ervaren valt en geeft direct helderheid voor die specifieke doelgroep. Gasten boeken en komen voor hetzelfde doel; ervaren van rust, natuur en de sfeer dat de woningen met zijn bijzondere architectuur en uitstraling biedt."

dit energie, wonen, op vakantie, drenthe in transitie, vier eiken

Meer informatie over De Vier Eiken groepsaccomodatie en natuurlodges is te vinden op www.deviereiken.nl


Locatie

Westerveld

Auteur

steef_biljouw

Steef van Biljouw

Eigenaar groepsaccommodatie 'De Vier Eiken'