Natuurbegraafplaats Hillig Meer


Verscholen in het bosgebied van de Drentse Hondsrug nabij Eext ligt natuurbegraafplaats Hillig Meer. Deze bijzondere begraafplaats staat in dienst van het omringende natuurgebied Heidehof; de inkomsten die gegenereerd worden, worden ingezet voor het duurzaam natuurbeheer van het hele gebied. Na je dood bijdragen aan het behoud van de natuur, het is een gedachte die waarschijnlijk niet veel mensen bezighoudt. De DIT-redactie ging op bezoek en werd door Marc Hesp rondgeleid op dit prachtige landgoed.

Het eerste wat opvalt als we de auto uitstappen is de aangename geur van het nabije dennenbos en het geanimeerde gefluit van de vogels. Het gebied ademt rust en ongereptheid. In het schitterende landhuis worden we ontvangen door Marc Hesp, PR-coördinator van Hillig Meer.

Het natuurgebied is rijk aan een vijfduizend jaar oude geschiedenis van begraven en rituelen, waarvan de sporen inspiratie zijn geweest voor het ontstaan van de natuurbegraafplaats drie jaar geleden. “In één van de zeven grafheuvels in het gebied werden de lichamen van een jonge moeder en haar vier jaar oude kind gevonden,“ vertelt Marc. “De initiatiefnemers van Hillig Meer, Annetje Braat en Dolf van der Weij, waren op zoek naar een duurzame manier waarop ze het natuurgebied konden onderhouden. Door de vondst van het natuurgraf van de moeder en het kind is het idee voor de natuurbegraafplaats ontstaan.”


Natuurlijke materialen

“We willen de natuur zo min mogelijk verstoren,” vertelt Marc, terwijl hij ons door de Kathedraal leidt; een laan geflankeerd door hoge bomen, welke doen denken aan zuilen. “Mensen worden niet in synthetische kleding begraven en de kist of lijkwade is van natuurlijke materialen gemaakt. Het is zelfs mogelijk om begraven te worden in een kist gemaakt van hout van bomen op het terrein, waardoor je voetafdruk nog kleiner wordt. Bij het begraven wordt de humuslaag zo min mogelijk verstoord.

Je zou misschien denken dat een prachtig natuurgebied als Hillig Meer zich bij uitstek leent voor het uitstrooien van as, maar dat is niet toegestaan. “Uitstrooien is meer belastend voor de natuur. Wel kan er gekozen worden voor een urnengraf of het uitstrooien van de as in een graf.”


Duurzaam natuurbeheer

Naast de manier van begraven, is er op andere gebieden ook aan duurzaamheid gedacht, waaronder het natuurbeheer. “De natuur krijgt zoveel mogelijk voorrang. Er worden wel bomen gedund om ruimte te bieden aan andere bomen, maar niet meer dan er in een jaar bij groeit.

Ook worden de natuurlijke elementen zoveel mogelijk benut, waardoor de natuurbegraafplaats nagenoeg energieneutraal is. Zo wordt het resthout gebruikt in een biomassa-installatie om alle gebouwen op het terrein te verwarmen, het regenwater wordt opgevangen en gebruikt om de toiletten te spoelen daarnaast is het dak gevuld met zonnepanelen.

Eeuwige rustplaats

Tijdens de rondleiding wijst Marc om de zoveel tijd naar een plek waar iemand ligt begraven. Het graf is amper te onderscheiden tussen al het groen, want een echte grafsteen is namelijk niet toegestaan. “Bij de meeste natuurbegraafplaatsen mag je niets of een boomschijf met een inscriptie op het graf. Wij bieden een Drentse zwerfkei als derde optie, deze komt in ons landschap voor. Je merkt dat veel mensen dat prettig vinden.”

Tijdens een begrafenis mogen de bloemstukken bij en op het graf worden geplaatst, maar deze worden na twee weken weer verwijderd. Er is een speciaal bloemenplukveld waar bezoekers bloemen kunnen plukken, die van oudsher voorkomen in het lokale Drentse landschap.

Iedereen die begraven wil worden bij Hillig Meer kan zijn of haar eigen plekje uitzoeken in het natuurgebied en betaalt daar eenmalig een bedrag voor. “Ook dat is een van de manieren om de natuur duurzaam in stand te houden. Het graf wordt niet geruimd, waardoor er niet opnieuw in de grond gegraven hoeft te worden.” Dit is volgens Marc een van de redenen waarom mensen voor een plekje op de natuurbegraafplaats  kiezen. “Ze willen hun nabestaanden niet belasten met het moeten regelen van zaken lang na het overlijden, bijvoorbeeld over onderhoud en het wel of niet “verlengen” van een graf. Het grafrecht is hier voor eeuwig.”


Locatie

Aa en Hunze