Plantaardige biogasvergisting: een groot succes!


Van oorsprong is ‘Kloosterman Biogas’ een akkerbouwbedrijf. Tegenwoordig produceert het bedrijf biogas door middel van vergisting. Gebruikelijk is het vergisten van mest, maar niet bij Kloosterman. Alles wat in zijn vergister gaat is plantaardig. Deze ommezwaai naar plantaardig vergisten bleek een succes, naast groen gas en biogas produceert Kloosterman genoeg om vijfduizend gezinnen van elektriciteit te kunnen voorzien.

Van akkerbouw naar biogasvergisting

“Het akkerbouwbedrijf heb ik van mijn vader overgenomen en een tijd samen met mijn broer gerund. Er moest financieel iets veranderen en vanaf dat moment heb ik gezocht naar mogelijkheden om onze producten meer waarde te geven.

In het begin vond ik die meerwaarde in het telen van consumptieaardappelen en vervolgens in het telen van wortelen. Daarvan hadden we ook zelf de verwerking in handen. Financieel was het werken op die manier aantrekkelijk, tot meer mensen met datzelfde spelletje begonnen. Een nieuwe uitdaging diende zich aan in de vorm van een subsidieregeling voor het produceren van groene stroom door middel van biogas. Daar ben ik me toen in gaan verdiepen.”

Vergisten met plantaardige producten

“Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat het vergisten moest gebeuren met mest. Wij zijn een akkerbouwbedrijf en dus zelf geen producent van mest. Destijds waren er vrij veel dierziektes in omloop waardoor de kans van mestlevering in gevaar kwam. In Oostenrijk vonden wij biogasinstallaties die puur op plantaardige stromen draaiden, hoofdzakelijk op maïs. Daar konden we wat mee en zijn dat bij ons op het bedrijf gaan realiseren. Na problemen met de wetgeving, die gebaseerd was op de vergisting van mest, hebben wij na vier jaar gedoogbeleid een officiële titel voor ons digestaat gekregen. Naar aanleiding van onze bevindingen is ook de SuikerUnie met datzelfde systeem aan de slag gegaan.”

Wat gaat er in de vergister?

“Een groot voordeel van onze manier van werken is de volledige controle op de producten. We weten waar onze producten vandaan komen en wat erin zit. We maken bijvoorbeeld geen gebruik van bermgras vanwege

het gevaar op vervuiling en zand. Dertig procent van de producten die we vergisten verbouwen we zelf. Naast maïs gaan er veel andere producten in onze vergisters. Op contract krijgen we een 10.000 ton koffiedik binnen; een mooi schoon product. Het restproduct dat na de vergisting overblijft wordt als voedingsstof gebruikt in de landbouw. Dit digestaat valt onder overige organische meststoffen. ”

Wat wordt er opgewekt?

“Met de vijftien miljoen kilowatt elektriciteit die we produceren, kunnen we ongeveer 5000 gezinnen van stroom voorzien. Daarnaast produceren we zeven miljoen biogas waarvan vier miljoen kub groen gas. Biogas heeft een lagere calorische waarde, uiteindelijk blijft daar vier miljoen kuub aardgaskwaliteit van over. In Wijster staat een opwerkingsinstallatie van de firma Haffsmans, die aardgaskwaliteit van ons biogas maakt. Ons doel is te stoppen met het produceren van elektriciteit en alle energie die we opwekken om te zetten in aardgaskwaliteit.”

Opslaan van zonnestroom

“Voor de productie van biogas is elektriciteit en warmte nodig. Wanneer we volledig overstappen op het produceren van gas willen we een zonneweide van drie hectare aanleggen om deze elektriciteit en warmte op te kunnen wekken. Het is ook mogelijk die warmte te krijgen door een klein gedeelte van je geproduceerde biogas te verbranden. Dat is niet waar wij voor kiezen. We willen gebruik maken van een innovatief systeem en daarom ben ik blij dat er al enkele kleinschalige experimenten zijn met het opslaan van zonnestroom.”


Vergisters in Nederland

“Ooit waren er in Nederland 110 vergisters. Ik denk dat de helft daarvan nog draait. Veel fouten zijn gemaakt door een verkeerde inschatting in het werk dat een vergister vraagt. Velen zeiden dat twee uur werk per dag meer dan genoeg was om een vergister te bedienen.

Ervaring leert ons dat een vergister 24 uur per dag aandacht nodig heeft. Bij ons staan er altijd drie man ter beschikking. Onderhoud is van groot belang, doe je dit op de juiste manier dan kan je zelfs met lage prijzen voor stroom, nog genoeg verdienen om na de vaste lasten wat geld over te houden. Omdat wij nog met de oude mep regeling werken, met een vaste vergoeding van 9,7 cent is de stroomprijs heel essentieel om het rendement te bepalen.”


Wil je meer informatie over Kloosterman Biogas en haar werkwijze? Neem vooral eens een kijkje op hun website.

(photocredit foto's in de tekst: Kloosterman Biogas)
(photocredit grote foto: I Believe I Can Fry)


Locatie

Hoogeveen