Rekenen met energie: duurzaam energieverbruik afdwingen


Rekenwonder en energieconsultant Frans Debets geeft in zijn maandelijkse column ‘Rekenen met energie’, handige tips hoe je eenvoudig energie bespaart. Debets’ credo: “de goede zaak wordt niet gediend als men wel ambities heeft maar geen kennis.” In deze column gaat hij in op de grootste energiegebruikers en de rol van de overheid bij het terugdringen van het energieverbruik.

Als je er in slaagt je energierekening te doorgronden dan weet je dat 80% van je energiegebruik in het gas zit en slechts 20% in de stroom. En het meeste gas gebruiken we voor de verwarming, vooral tijdens de koude winterdagen. Als je dus energie wilt besparen, concentreer je dan op je gasverbruik in de winter. Met zulke eenvoudige redeneringen kan je een effectieve besparingsstrategie bedenken. Dat het werkt bewijzen de cijfers, het gasverbruik in de huizen loopt elk jaar een beetje terug.

"De meeste energie wordt in Nederland gebruikt door het bedrijfsleven, daar zouden we ons dus op moeten richten"

Zo kan je ook naar het nationale energiegebruik kijken: vind de grootste gebruikers en concentreer je daar op. De meeste energie wordt in Nederland gebruikt door het bedrijfsleven, daar zouden we ons dus op moeten richten. Naast veel kleine verbruikers zijn er bedrijven die echt heel veel gebruiken, denk dan aan 10.000 m3 per uur aan gas of 30.000 kWh stroom per uur.  Als je die groep heel intensief begeleidt en dwingt om te besparen, dan maak je echt stappen voorwaarts.

Toch doen we dat niet, integendeel, het energiegebruik bij de bedrijven groeit weer. Wat daarbij niet helpt is dat de grote gebruikers zo weinig energiebelasting betalen. U betaalt 12 cent per kWh stroom, de grote gebruikers betalen maar een halve cent. Volgend jaar wordt dit verdubbeld naar 1 cent, dat gaat dus de goede kant op, maar het is nog steeds erg weinig. In de wet staat dat bedrijven moeten investeren in besparingen als ze de investering in 5 jaar kunnen terug verdienen. Dat wetsartikel, dat overigens nauwelijks wordt gehandhaafd door de overheid, klinkt redelijk, maar toch is dit een verkeerde benadering en een onhandige toepassing van het rendementsdenken.

Het terugdringen van het energiegebruik moet veel dwingender en harder worden afgedwongen, vergelijkbaar met het terugdringen van ongewenste emissies naar het milieu waar de terugverdientijd ook geen rol speelt. Als we de klimaatverandering echt willen stoppen moeten we niet zeuren over terugverdientijden.

De stelling luidt daarom:  de overheid moet het verminderen van energiegebruik veel strenger afdwingen.

(photo credit: Gisela Giardino)


Auteur

Frans debets

Frans Debets

Energieconsultant