Rondje langs… gemeente Meppel


De DIT-redactie reist dwars door provincie, op zoek naar vernieuwende en inspirerende visies en initiatieven die bijdragen aan de Drentse energietransitie. Dit keer gaan we bij beleidsmakers op de koffie voor een kort gesprek over de energietransitie in hun gemeente. In deze etappe bezoeken we de gemeente Meppel waar we spreken met wethouder Gert Stam en beleidsmedewerker Kees Offringa.

“Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf redelijk intrinsiek gedreven, maar toen ik Marjan Minnesma hoorde spreken tijdens het startevenement van DIT, dacht ik: ‘Ja jongens, het is ook echt geen hobby, het is bittere noodzaak.’ Dat soort dingen moet je horen – ook als je al bezig bent – om je te realiseren dat het echt vijf voor twaalf is.” – Gert Stam

Welke zaken spelen er op het gebied van de energietransitie binnen de gemeente Meppel?

“Het meest in het oog springend, is de ontwikkeling van de Nieuwveense Landen, een duurzame woonwijk met alternatieve vormen van energieopwekking,” vertelt wethouder Gert Stam met glimmende ogen. Landelijk heeft de wijk veel aandacht getrokken. “Het is een zogenaamd icoonproject en is door het ministerie uitgeroepen tot ‘Excellent Gebied’.”

Sinds vorig jaar zijn er ongeveer 80 woningen in gebruik, welke zijn aangesloten op een speciaal ontworpen biogasinstallatie. Stam: “De opzet is dat deze wijk op den duur energie gaat leveren aan omringende wijken. In hoeverre dat echt gerealiseerd gaat worden, moet nog blijken.” Offringa haakt hier op aan: “Eerst werken we toe naar energieneutraal worden. Pas met 150 woningen is het haalbaar om de definitieve duurzame installatie te realiseren.” Wethouder Stam ziet dit wel gebeuren. “De verwachting is dat het binnen een paar jaar gaat aantrekken. Rond 2020 verwachten we dat er 400 woningen gerealiseerd zijn en in gebruik. Daarna kijken we hoe de energiewereld er dan uit ziet.”

En verder?

“We hebben enkele jaren geleden een duurzaamheidslening in het leven geroepen die mensen de financiële mogelijkheid biedt om maatregelen aan hun woning te treffen,” vertelt Stam. “Het liep zo goed dat de pot op een gegeven moment leeg was. Gelukkig konden we nog een deel van de provincie lenen via Zon zoekt Drent, waardoor er voor mensen qua lening geen beperking is om zonnepanelen aan te schaffen.” De gemeente probeert zelf ook het goede voorbeeld te geven. Offringa: “We kopen elektriciteit groen in en hebben duurzame verlichting. Ook hebben we zes elektrische wagens, welke worden gevoed met elektriciteit van de 70 panelen op ons dak. In het gemeentehuis zie je geen radiatoren, want we gebruiken sinds 2005 de warmte-koudeopslag (WKO) als basis om het gebouw te verwarmen.”

Zijn er nog bepaalde struikelblokken die jullie tegen komen op gebied van de energietransitie?

“Het lastige aan mijn portefeuille is dat ik niet kan zeggen: ‘ik heb twee ton en daarmee ga ik duurzaamheid regelen.’ De energietransitie  bevindt  zich op een niveau hoger en dat daalt overal neer. Als er een nieuw school wordt gerealiseerd, wil ik meepraten. Hetzelfde geldt voor een nieuwbouwwijk. Het zijn overal puzzelstukjes.”

“Als je met verduurzaming aan de gang gaat, moet je blijven volhouden. Ook in een tijd dat het niet zo soepel gaat, is het heel gemakkelijk om te zeggen ‘hé, we gaan terug naar de oude manier. Wat daarin meespeelt is het draagvlak van de mensen die het betreft. Pakken mensen het op?”

De wethouder benadrukt dat gemeentes daarmee in een spanningsveld zitten en voor lastige keuzes staan. “Aan de ene kant willen we mensen verleiden en overtuigen duurzame keuzes te maken, maar we willen ze niet dwingen of verplichten. Tegelijkertijd hebben we toch een downclash van 2020 boven ons hangen. Er komt een moment dat we misschien moeten aanscherpen door middel van maatregelen, wat we eigenlijk niet willen. Dat is natuurlijk geen draagvlak voor een duurzame oplossing.”

Welke plannen heeft gemeente Meppel om de transitie verder te stimuleren?

“Vanuit de gemeenteraad heb ik het verzoek gekregen om te kijken of we hier windmolens kunnen plaatsen. Dat vind ik een interessante gedachte. Als het kan is het mooi, zo niet dan zijn er genoeg andere manieren om duurzame energie op te wekken,” vertelt de wethouder. “We moeten vindingrijk zijn, kansen opzoeken en het actief op de agenda houden.”

Offringa benadrukt dat het niet de overheid is die moet investeren, maar juist het bedrijfsleven en de particulier. “Wat betreft de investering voor de komende jaren, zal gemeente Meppel eventuele  windmolens niet zelf betalen. We willen marktpartijen stimuleren om samen te investeren.” Ook op andere vlakken vervult de gemeente een aanjagersrol. Stam: “Er moet een flinke verduurzamingsslag gemaakt worden op bestaande huurwoningen. We maken afspraken met coöperaties zodat zij hun huurstand gaan verduurzamen, waardoor ook woon- en energielasten voor de particulier verminderen. Zo zijn we voortdurend op zoek naar hoe we duurzaamheid kunnen realiseren.”


Locatie

Meppel