Rondje langs… gemeente Aa en Hunze


De DIT-redactie reist dwars door de provincie, op zoek naar vernieuwende en inspirerende visies en initiatieven die bijdragen aan de Drentse energietransitie. Dit keer gaan we bij beleidsmakers op de koffie voor een kort gesprek over de energietransitie in hun gemeente. In deze etappe bezoeken we de gemeente Aa en Hunze waar we spreken met wethouder Co Lambert en beleidsmedewerker Paul Sloot.

Sloot begint het gesprek met een leuk weetje, opgepikt tijdens een workshop van Frans Debets: “Een deurbel verbruikt best veel energie. Die staat namelijk de hele tijd onder stroom, ook wanneer hij niet gebruikt wordt. Wanneer ieder huishouden dus zijn deurbel zou uitschakelen, dan scheelt dat gewoon één energiecentrale voor heel Nederland.”

Hoe draagt de gemeente bij aan de energietransitie?

“Ik denk dat er twee dingen echt uitspringen. Ten eerste de openluchtzwembaden in Gieten en in Annen, die worden verwarmd met houtsnippers. Deze snippers zijn afkomstig van lokaal snoeiwerk hier in de gemeente. De overblijfselen van het  snoeien worden gedroogd en vervolgens gebruikt als brandstof ter verwarming van de baden,” vertelt Lambert enthousiast. Sloot vult aan: “Verder liggen er op het gemeentehuis, buurthuizen en dorpshuizen door heel Aa en Hunze zonnepanelen. Bedrijven, organisaties en verenigingen die nog niet voorzien zijn probeert de gemeente voor te lichten over zonne-energie om zo de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren.”

Hoe stimuleert de gemeente deze gedragsverandering?

Lambert: “De gemeente organiseert bijeenkomsten waar wij bewoners overtuigen van het belang van duurzame energie en bijvoorbeeld het bestaan van de zonne-lening. Tegen een zeer lage rente kan je als particulier geld van de gemeente lenen om zonnepanelen aan te schaffen. Wanneer je dus niet zelf kunt investeren in panelen biedt een zonne-lening uitkomst.”

De wethouder gaat verder: “De interesse was zo groot dat dit potje binnen drie weken op was. Zodoende hebben we in de gemeenteraad besloten om het bedrag te verhogen naar 250.000 euro. Volgens een recent onderzoek van de Natuur en Milieufederatie hebben we een hoog aantal zonnepanelen per inwoner in onze gemeente. Daar zijn we best trots op."

En verder?

Lambert: “Naast energiebesparing zijn we druk bezig met het scheiden van de afvalstroom. Er komt dit najaar een plastic-container bij. Nu wordt plastic apart opgehaald in plasticzakken, maar dit is niet ideaal. Bij stevige wind waaien de zakken over straat en in de zomer gaan de etensresten in het plastic snel stinken. De nieuwe plastic-containers lossen deze problemen op. Ook proberen we de jeugd bewuster te maken van hun energiegebruik met behulp van de Energy Challenges."

Een energietransitie is langdurig en complex proces. Welke obstakels komen jullie tegen in Aa en Hunze?

“We lopen vaak tegen wetten en regelgeving aan, waardoor sommige initiatieven trager op gang komen. Dat zorgt voor frustratie,” vertelt de wethouder. “De regels zijn er niet voor niets, maar ze overstijgen veelal de grenzen van de gemeente. Er zou soms een uitzondering of versoepeling moeten komen, zodat pilots een kans kunnen krijgen. Het zou toch gek zijn als het drie jaar duurt voordat iemand met zijn of haar project aan de slag kan?”

Sloot vult aan: “Windmolens in de Drenthe, dat blijft ook een lastige kwestie. We krijgen er een aantal in de gemeente, niet helemaal uit vrije wil.” Wethouder Lambert haakt aan: “Op zich is energie door wind natuurlijk fantastisch, maar nu wordt het ons opgedragen. Waar windmolens dicht bij huizen worden geplaatst of dorpen zelfs van weerskanten worden ingesloten horen we veel tegengeluiden. Terecht, daar is de gemeente ook niet gelukkig mee. We proberen de plannen aangepast te krijgen. Je zou kunnen zeggen dat de gemeente Aa en Hunze ook aan windenergie doet, maar dus niet helemaal op vrijwillige basis."

Welke plannen heeft gemeente Aa en Hunze om de transitie verder te stimuleren?

Lambert: “Wij hebben als gemeente twaalf energieneutrale huurwoningen laten bouwen in de wijk Nooitgedacht, in de buurt van Rolde. Twintig mensen doen mee aan de loting. Als het project succesvol blijkt te zijn, komen er mogelijk meer woningen op de bouwplanning."

Wat betreft zijn visie op de toekomst is de wethouder optimistisch. “Ik vind niet dat de energietransitie traag gaat. We zitten in een stroomverstelling en staan nu overal op de agenda. Klimaatverandering is een abstract begrip, maar de gasboringen in Groningen zijn dat niet."


Locatie

Aa en Hunze