Rondje langs... gemeente Noordenveld


De DIT-redactie reist dwars door de provincie, op zoek naar vernieuwende en inspirerende visies en initiatieven die bijdragen aan de Drentse energietransitie. In deze etappe bezoeken we de gemeente Noordenveld waar we spreken met wethouder Henk Kosters over de energietransitie in Noordenveld.

Wat speelt er in de gemeente Noordenveld op het gebied van de energietransitie?

“Heel veel natuurlijk”, geeft wethouder Henk Kosters met een glimlach aan. “Toen ik hier begon als wethouder lag er een conceptnota duurzaamheid. Toen hebben we gezegd: als je hier echt mee aan de slag wilt, moet je focussen. En dat hebben we gedaan. We hebben daarin gekozen voor energie als uitgangspunt. En als het gaat over energie dan hebben we het over onszelf als gemeente, over onze inwoners en onze bedrijven. De rol van de gemeente is daarin vooral faciliterend en ondersteunend. Wij willen de verschillende partijen die zich met de thematiek bezighouden bij elkaar brengen.”

Wat zijn de voorbeelden waar jullie in Noordenveld trots op zijn?

ditenergie energie gemeente noordenveld drenthe in transitie

“Dan moet ik als eerste het gemeentehuis zelf noemen”, vertelt Kosters. “Als je als gemeente wilt inzetten op duurzame energie, moet je natuurlijk zelf wel het goede voorbeeld geven. Dat doen we dus met de zonnepanelen, die op het dak van het gemeentehuis liggen. Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer buiten de muren van het gemeentehuis. Wat in mijn ogen ook een mooi voorbeeld is, is het initiatief van Nieuw-Roden, ofwel het project ‘Energiek Nieuw-Roden’. In dit project werken de Energiecoöperatie Noordseveld, het Platform Duurzaam Noordenveld, Buurkracht, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, het Drents Energieloket, de gemeente en Dorpsbelangen Nieuw-Roden samen om energie te besparen en meer energie duurzaam op te wekken.  In dat kader zijn er twee informatieavonden in Nieuw-Roden georganiseerd: één gericht op de Warmtetour en de andere op de Zonnetour, waarbij we ook onze lokale bedrijven hebben betrokken.

Verder is Rodeo Wonen het eerste bedrijf in deze gemeente wat helemaal energieneutraal is”, glundert Kosters met zichtbare trots. “En ook de nieuwbouw van basisschool de Poolster, wederom in Nieuw-Roden, heeft een hele lage EPC (0,413 ten opzichte van wettelijke minimumnorm van 1,3) gehaald en is daarmee een prachtig voorbeeld. Daar is ook getracht om maximale duurzaamheid te behalen, onder andere met hulp van de provincie Drenthe.”

Zijn er voor de gemeente Noordenveld ook bepaalde struikelblokken waar jullie tegen aanlopen met betrekking tot de energietransitie?

“Struikelblokken zou ik het niet direct willen noemen, maar er zijn wel een aantal zaken die ons bezighouden. Zo hebben wij bijvoorbeeld nu nog geen beleid op het gebied van windenergie. En datzelfde geldt eigenlijk voor grootschalige zonneparken. Maar daar zijn we wel mee bezig op dit moment”, aldus Kosters. “En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Zonnelening, daar hebben we zelf ook geld voor beschikbaar gemaakt door een investering in de gebouwde omgeving”.

Tot slot hebben we nog de verduurzaming van ‘de maatschappelijke gebouwen op afstand’, zoals wij dat noemen. Dan moet je denken aan geprivatiseerde gebouwen zoals sportkantines en dorpshuizen. Ook daar kijken we welke maatregelen er nodig zijn, wat dat moet gaan kosten en hoe we dat kunnen financieren. En dat gaat hartstikke hard moet ik zeggen. Dus dat betekent ook dat je opnieuw moet gaan kijken naar de financiën. Wederom wil ik dat geen struikelblok noemen, maar dat is wel een aandachtspunt wat betreft de financiering op de lange termijn.”

Waarom denkt u dat de energietransitie niet zo snel gaat als we eigenlijk met elkaar zouden willen?

Volgens Koster heeft dat alles te maken met traditionele patronen die zijn ingesleten in ons leven. “Het heeft voor een groot gedeelte ook te maken met gedrag. We zijn met elkaar gewend geraakt om dingen op een bepaalde manier te doen en dan is het lastig om dat te veranderen. De vraag is dan ook: aan welke knoppen moet je draaien om mensen mee te krijgen. Voor een gedeelte heeft dat dus te maken met gedrag en voor een gedeelte ook met financiën. Zie je een investering in bijvoorbeeld zonnepanelen als iets wat geld kost of zie je het als een investering die meer rendement oplevert dan wanneer je je geld op een spaarrekening zet?”

Welke plannen zijn er in de gemeente Noordenveld om duurzaamheid een stap verder te brengen?

Kosters benoemt het gegeven dat er in de gemeente al een flink aantal energiezuinige en energieneutrale woningen te vinden zijn, zoals in De Lange Streeken II in Peize. “We zijn aan het kijken of we dat concept ook verder kunnen uitrollen bij andere nieuwbouw plannen. Qua mobiliteit zijn we druk bezig met het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer. In de gemeente hebben we namelijk al een drietal oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd. Vervolgens is het uitwerken, dat wil zeggen het uitvoeren van de nota duurzaamheid een belangrijk speerpunt. Een van de belangrijkste zaken is ook het verduurzamen van de ‘maatschappelijke gebouwen op afstand’. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat we het aandeel duurzame energie in de gehele energievoorziening van de gemeente Noordenveld willen vergroten. Dit doen we dus op allerlei verschillende manieren.”

(photo credit header: Peter Voerman)


Locatie

Noordenveld