Rondje langs… gemeente Tynaarlo


De DIT-redactie reist dwars door provincie, op zoek naar vernieuwende en inspirerende visies en initiatieven die bijdragen aan de Drentse energietransitie. Dit keer gaan we bij beleidsmakers op de koffie voor een kort gesprek over de energietransitie in hun gemeente. In deze etappe bezoeken we gemeente Tynaarlo waar we spreken met wethouder Theun Wijbenga en beleidsadviseur John Willemse.

“Wij doen mee voor de hoofdprijzen. Zo werden we het ‘Groenste dorp’ van Europa en wonnen we ‘beste woongemeente’ van Drenthe. We gaan graag voor goud, al is een enkele zilveren medaille is ook niet erg” – Theun Wijbenga

Hoe draagt de gemeente Tynaarlo bij aan de energietransitie?

“Op dit moment hebben we twee grote projecten lopen. Eén daarvan is onze iconische zonneakker, die gerealiseerd wordt bij vliegveld Eelde. De zonneakker gaat onder meer voorzien in de energiebehoefte van het vliegveld. Bijzonder qua plek, waarmee we de eerste in Nederland zijn. Daardoor brengt het ook de nodige vragen met zich mee, bijvoorbeeld over de risico’s. Het vergt het nodige pionierswerk om de zonneakker te realiseren, maar dit maakt het wel leuk en interessant”

En verder?

“Ons tweede grote project is in samenwerking met E.ON,” vervolgt de wethouder. “Op industrieterrein Vriezerbrug-Zuid heeft  E.ON  een pilotveld gebouwd met 90 zonnepanelen voor de bewonerscoöperatie SamenZon Tynaarlo. De energie van de zonnepanelen  is voor omwonenden die zelf geen zonnepanelen op het dak kunnen leggen. De minimale afname is één paneel per huishouden. Dit maakt het voor veel mensen haalbaar om actief aan de transitie mee te doen.” Willemse vult aan: ”Het gebeurt via de postcoderoos en beslaat ongeveer een derde van het totale grondoppervlak van onze gemeente. Ruim 6000 huishoudens vallen binnen dit gebied.” Als de pilot succesvol is wordt het zonnepanelenveld uitgebreid naar 2400 panelen.

Een energietransitie is langdurig en complex proces. Welke obstakels komen jullie tegen in Tynaarlo?

Wijbenga: “Aan de ene kant zie je de behoefte bij de burger om zelf aan de slag te gaan. Veel mensen willen onafhankelijk zijn van de energiereuzen. Aan de andere kant is energie nog hartstikke goedkoop. Het is er nog, volop. En dus proberen we met ons verhaal die sense of urgency – in goed Drents – over te brengen.”

Ook hier merken we de klimaatsverandering; het is niet voor niets dat we in  het noorden van de provincie een groot waterbergingsgebied hebben moeten aanleggen. Door het ingrijpen van toen houden we nu onze voeten droog. Het is de uitdaging om met die verhalen je eigen boodschap te verpakken zodat mensen zich bewust worden van de problematiek.

Tegelijkertijd praten we als gemeente al heel veel over overheidsparticipatie, maar de wetgeving sluit daar nog niet helemaal op aan. Als inwoners iets van de grond willen krijgen en  een vergunning  nodig hebben, komt daar al gauw veel bij kijken.”

Welke plannen heeft gemeente Tynaarlo om de transitie verder te stimuleren?

Wijbenga: “Ik zie de tendens dat mensen steeds meer in hun eigen behoeften willen voorzien. Energie is daar een element in. Hoe ik daar in kan faciliteren? Neem bijvoorbeeld snel internet. Zelf gaan we dat niet aanleggen, daar hebben we het geld niet voor, maar we weten wel de route ernaartoe. Wil je iets voor elkaar krijgen, snel internet of het leggen van zonnepanelen, ga in gesprek met de provincie of de gemeente en vraag hoe je zoiets organiseert.”

De wethouder vervolgt: “We zijn trots op onze nieuwe visie duurzaamheid met de titel ‘Dorp van de Toekomst’. We hebben samen met professor Dijkhuizen van de Rijksuniversiteit Groningen een model bedacht voor zelfvoorzienende dorpen op het gebied van energie. Binnen de gemeente is hij is de ambassadeur op het gebied van duurzaamheid.” Willemse vult aan: “Behalve zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie, willen we dit ook aanjagen  in bredere zin. Bijvoorbeeld met moestuinen en andere voorzieningen die de leefbaarheid verhogen.”

De zelfvoorzienende dorpen zijn de stip op de horizon en daar probeert de gemeente nu de eerste lijnen voor uit te zetten. Willemse: “We hebben hier 2030 aan gekoppeld. Een zelfvoorzienend dorp staat er niet in een paar jaar. Je legt een stevige uitdaging neer, maar tegelijk wil je wel het gevoel geven dat degenen die nu de handschoen oppakken, ook het resultaat ervan zichtbaar zien worden. Zo hebben we contact met het dorp Taarlo dat als pilotdorp met zelfvoorziening aan de slag wil. In het dorp Vries is een buurtteam aan de slag om woningen energiezuinig te maken.”


Locatie

Tynaarlo