Rondje langs... gemeente Midden-Drenthe


De DIT-redactie reist dwars door provincie, op zoek naar vernieuwende en inspirerende visies en initiatieven die bijdragen aan de Drentse energietransitie. In onze eerste etappe bezoeken we gemeente Midden-Drenthe waar we spreken met wethouder Gert Jan Bent (CU) en beleidsmedewerker duurzaamheid Christiaan Viersen over de energietransitie in hun gemeente.

Wat dragen jullie bij aan de energietransitie in Midden-Drenthe?

“Ons duurzaamheidsprogramma sluit goed aan op Drenthe in Transitie: samen met andere partijen zo duurzaam mogelijk worden dat is het doel” zegt Gert Jan Bent. De wethouder vertelt dat uiteenlopende organisaties in Midden-Drenthe veel kennis hebben van duurzaamheid. “Het is de uitdaging om deze kennis te bundelen. In Midden-Drenthe is daar behoefte aan.”

“Ook denk ik dat het belangrijk is om als gemeente het goede voorbeeld te geven en te laten zien hoe wij zelf met onze energie omgaan. In het buitengebied plaatsen we groene habitatverlichting. Dit zijn lampen die een weinig verstorende werking hebben op de flora en fauna. Daarnaast rijden onze dienstauto’s op groengas, gebruiken we slimme elektra- en gasmeters en vervangen we bermplaatjes door paaltjes van gerecycled materiaal. Op deze manier hopen we dat inwoners ook zelf bewuster nadenken over hun energieverbruik.”

“Ik ben heel trots op de samenwerking met het Drentse Energie Loket” zegt Christiaan Viersen. “Een gezamenlijke aanpak met alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, UNETO-VNI en de Natuur en Milieufederatie Drenthe om de bestaande particuliere woningvoorraad aan te pakken.” Viersen vervolgt, “Zon Zoekt Drent  is hierbij een succesvolle campagne Ik hoop dat de nieuwe Drent zit er Warmpjes bij-campagne net zo succesvol wordt.”


Een energietransitie is langdurig en complex proces. Welke obstakels komen jullie tegen in Midden-Drenthe?

Bent: “Het financiële aspect is een belangrijk struikelblok. Investeren in duurzame alternatieven kost in veel gevallen meer, maar levert gedurende een langere periode ook meer op. Wanneer de gemeente inzicht geeft in de terugverdientijd van duurzame oplossingen dan stimuleert dit de keuze voor bijvoorbeeld betere isolatie.”

Volgens Viersen is het gebrek aan kennis een belangrijk struikelblok “Veel mensen weten simpelweg niet welke maatregelen er bestaan zijn om geld en energie te besparen. Het gaat dus om een stukje bewustwording.”


Welke plannen hebben de Gemeente Midden-Drenthe om de transitie verder te stimuleren?

“Zonnepanelen, isolatie en energie neutrale woningen: er gebeurt van alles in de woningvoorraad” zegt Christiaan Viersen.

Drenthe Midden-Drenthe wethouder Gert-Jan Bent Christiaan Viersen energietransitie energie duurzaam zonnepanelen mobiliteit duurzaamheid

De wethouder haakt hierop aan en stelt: “Duurzame mobiliteit is een lastig thema. We kunnen het openbaar vervoer inzetten als vervanger voor alle vervuilende auto’s. Dat klinkt mooi, maar de gemiddelde Midden-Drent weet dat als in het buitengebied woont het openbaar vervoer te wensen over laat. Alle begrip voor mensen die dan een auto nodig hebben. Drenthe is een lastige provincie om duurzame mobiliteit te stimuleren. Tegelijkertijd willen we natuurlijk wel helpen om elektrische oplaadpalen toe te staan, om hiermee duurzame mobiliteit verder te ontwikkelen. Zo onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden voor een locatie van zonnepanelenpark in Midden-Drenthe. De gemeente werkt graag mee aan dergelijke initiatieven.”


Waar kan DIT-energie Midden-Drenthe bij helpen?

“Het aanbieden van kennis. Dat is cruciaal om zaken voormekaar te krijgen. Laat bewoners ook eens naar initiatieven buiten de eigen gemeente grenzen.” Gert Jan Bent ziet dat als kennisdeling. “Daarnaast kan geld een bottleneck zijn. Onderzoek daarom mogelijkheden om op een andere manieren geld of subsidies los te krijgen, zoals bij de zonnelening het geval is.”


Locatie

Midden-Drenthe