Uit de arena: de toekomst van Assen


Hoe ziet een energieneutraal Assen er over twintig jaar uit en wat moeten we doen om daar te komen? Ruim een jaar geleden betraden vijftien Assenaren de transitiearena van Assen. Samen beten zij zich vast in dit vraagstuk, met als doel de energietransitie in hun stad te versnellen. Het was de start van iets nieuws, een weg naar een energieneutraal Drenthe waar niet gemeente, provincie of het rijk een hoofdrol in spelen, maar de inwoners.

Op maandag 20 juni zijn we te gast in het duurzaamheidscentrum te Assen waar het rapport ‘Assen van Vernieuwing’ wordt overhandigd aan wethouder Harmke Vlieg en gedeputeerde Tjisse Stelpstra. In deze zogenoemde ‘transitieagenda’ staan de plannen van de vijftien Assenaren, die met unieke en uiteenlopende achtergronden de wildste fantasieën loslieten op de Asser energietransitie. De resultaten van de transitiearena zijn drie verschillende toekomstbeelden en negen maatschappelijke experimenten. Het zijn de stappen die we samen moeten gaan zetten op een nieuwe duurzame weg naar een toekomstbestendig, levendig en energieleverend Assen.

Foto: Rene Legerstee Drenthe In Transitie

De Zonnestad van het Noorden

“Het zou mooi zijn als ik over een aantal jaar door Assen fiets en heel veel zonnepanelen zie,” zegt Marcel van Vulpen glimlachend als hij het eerste toekomstbeeld presenteert. Als ‘De Zonnestad van het Noorden’ zijn alle daken in het centrum van Assen van zonnepanelen voorzien, waar bewoners aandelen in kunnen kopen. Met de oprichting van Energiecoöperatie Duurzaam Assen zijn de eerste stappen voor het lokaal energie opwekken in de stad inmiddels gezet.

Maar, niet alleen de daken in het centrum komen in aanmerking voor zonnepanelen; kerken hebben een voorbeeldfunctie en bieden naast een geschikt dak, ook een ontmoetingsplek waar klimaatverandering een veelbesproken onderwerp is. Een laatste experiment binnen dit toekomstbeeld is het vervangen van asbestdaken, wat een kans biedt op zowel energieopwekking als energiebesparing.

Delen is het nieuwe hebben

‘Delen is het nieuwe hebben’ is het toekomstbeeld waarin mensen niet meer denken in termen van bezit. Het project Groengoed zet zich in voor het aanbieden van energiezuinige huishoudelijke apparaten tegen een goede huurprijs en die binnen de gedachte van een circulaire economie passen. Omdat onze auto’s eigenlijk maar vaak stilstaan, kunnen we deze net zo goed delen, is de gedachte achter het experiment ‘Assense Deelauto’s’ van Ronald en Jan.

Assen: stad zonder verspilling

In het derde toekomstbeeld is de prullenbak uit het straatbeeld verdwenen. Afval is in het jaar 2030 geen afval meer; we betalen ermee, bouwen ermee en zetten het om in energie. ‘De Deel(koel)kast’ is de plek waar je jouw overgebleven voedsel beschikbaar stelt voor andere mensen.

De laatste twee experimenten op de agenda zetten in op bewustwording. ‘Speur de Energieslurper’ maakt het mogelijk thuis inzichtelijk te krijgen wat jouw apparaten verbruiken. Duurzaamheidscentrum ‘De Groene Golf’ organiseert daarnaast onderwijsprojecten gericht op de bewustwording rond sociaal en duurzaam leven. Het project laat zien hoe actief er wordt gewerkt aan CO2-reductie en een duurzame, inclusieve toekomst.

Hoopvol

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra is blij met het resultaat, zo laat hij aan het einde van de middag weten. Hij ziet het belang in de samenwerking en vindt het belangrijk om in te zetten op besparing. Ook wethouder Harmke Vlieg is blij: “de projecten zijn heel uitnodigend om mee te doen en het maakt mij hoopvol.”

foto: rene legerstee Drenthe In Transitie

(Photo credits: René Legerstee)


Locatie

Assen