Hoe duurzaam is strooizout?


Vanochtend zijn op verschillende plaatsen in Drenthe de strooiwagens uitgerukt om de plaatselijke gladheid aan te pakken. Met behulp van strooizout zorgt de provincie Drenthe voor de begaanbaarheid en veiligheid van de wegen. Maar hoe duurzaam is strooizout eigenlijk en hoe duurzaam is de gladheidsbestrijding in Drenthe georganiseerd? De DIT-redactie vroeg het aan Gerard de Groot, coördinator gladheidsbestrijding bij de provincie Drenthe.

Hoe werkt de gladheidsbestrijding?

Gerard licht toe: “Wij hebben de taak om de gladheid te bestrijden op provinciale wegen. Wij willen dat verkeersgebruikers tijdens winterse omstandigheden zich veilig kunnen verplaatsen. Dat is cruciaal. Gladheidsbestrijding voeren we in Drenthe uit door gebruik te maken van een ‘gladheidsmeldsysteem’; hiermee bepalen we of het nodig is om te strooien. Acht meetstations - verspreid over Drenthe - geven ons inzicht in luchttemperatuur, wegtemperatuur, neerslag en plaatselijke luchtvochtigheid. Met behulp van deze gegevens bepalen we óf en waar gladheidsbestrijding nodig is. Bij groen licht gaan de strooiwagens aan de slag!”

Hoe duurzaam is strooizout?

"Erg belangrijk, omdat gladheidsbestrijding gevolgen heeft voor het milieu."

“Voorheen was de maximale korrelgrootte van strooizout 3 millimeter, maar dat is veranderd sinds we  strooizout opnieuw hebben aanbesteed. De provincie Overijssel, Gelderland en Rijkswaterstaat hebben met succes tests uitgevoerd om te achterhalen of een kleinere korrelgrootte mogelijk was. Door gebruik te maken van maximale korrelgrootte van 1,6 millimeter bespaar je 25 procent strooizout. Het grote milieuvoordeel is dat die 25 procent, niet meer in de berm terecht komt. Erg belangrijk, omdat gladheidsbestrijding gevolgen heeft voor het milieu. Een deel van het strooizout komt via bermen en sloten terecht in grondwater. Daarnaast maken wij gebruik van dooimiddelen; deze kunnen van invloed zijn op bodem en vegetatie in de omgeving van het gestrooide wegdek. Het is erg belangrijk om minder zout te gebruiken. Dit is beter voor het milieu en we besparen hierdoor op de zoutvoorraad.”

Hoe duurzaam is de gladheidsbestrijding georganiseerd?

“Drenthe loopt voorop in de wijze waarop gladheidsbestrijding is georganiseerd. Ik vind dat wij dat het op een innovatieve manier organiseren, bijvoorbeeld met strooimanagement. De strooiwagens zijn voorzien van een GPS-systeem, waardoor de wagens live te volgen zijn en we direct inzicht krijgen in het strooizoutverbruik. De aannemer zorgt er vervolgens voor dat acties binnen afgesproken tijd worden uitgevoerd, dat werkt super,” aldus Gerard.

“Wat ook goed gaat zijn de meetstations die wij gebruiken voor de gladheidsbestrijding. De stations zijn voorzien van een camera met dag- en nachtzicht. Vanaf huis kunnen we zien wat de status van de weg is: wel of geen sneeuw, en de hoeveelheid. Vroeger stuurde we daar nog wel eens een collega op af om de status van de weg te bepalen,” aldus Gerard. “Slim organiseren bespaart tijd en geld; een duurzame houding!”