Duurzaamste huis van Drenthe: de fundering


Het is half april en de fundering van ons huis is nagenoeg klaar. Een hoge isolatiewaarde combineren met een minimale milieubelasting was de uitdaging.

Duurzaam beton?

Traditioneel wordt een fundering of vloer van gewapend beton gemaakt. Zowel beton als staal vragen echter veel energie tijdens het productieproces en vormen daarmee een aanzienlijke milieubelasting. Toch wordt een gewapend betonvloer duurzaam genoemd vanwege het enkele feit dat hij lang meegaat. Een dergelijke redenering zorgt voor een ernstige devaluatie van het begrip duurzaam. Dat kan volgens ons echt veel beter door met ongewapend schuimbeton en gerecycled beton (ecocrete100) te werken.

Alternatief

Schuimbeton bestaat voor 70% uit lucht waardoor er maar weinig cement aan te pas komt. Door dit hoge luchtgehalte isoleert het ook goed. Bij een dikte van 60 cm schuimbeton wordt de Rc waarde van de totale vloer 6,5. Als je er bovendien voor zorgt dat je alleen hoogovencement klasse IIIB gebruikt dan is de milieubelasting minimaal.

Het is alleen jammer dat schuimbeton geen puntlasten kan opnemen. Bovendien scheurt het snel wanneer er sprake is van zettingsverschillen. Dat kan worden opgelost door op de schuimbeton alsnog een gewapend betonlaag aan te brengen. Wij hebben daar bewust niet voor gekozen omdat een vloerverwarming in een dergelijke betonlaag nauwelijks is te regelen met als gevolg onnodig veel energieverlies. Onze energiezuinige oplossing behandel ik in een latere column.

Fundering storten

We hebben eerst een 8 cm dikke ongewapende ecocrete100 werkvloer gestort. Ecocrete100 is gerecyclede beton en daardoor duurzamer dan nieuw beton. Alleen ter plaatse van de poeren is een minimaal wapeningsnet van één vierkante meter opgenomen. Het gewicht van het dak wordt via gebinten (de draagconstructie) en poeren (ondersteuning) naar de ondergrond overgedragen. De ecocrete100 werkvloer in combinatie met het minimale wapeningsnet zorgt ervoor dat het gewicht van het dak over een grotere oppervlakte wordt verdeeld. Zettingsverschillen zullen er daardoor niet zijn. Bij twaalf poeren gaat het om slechts 12 m2 wapeningsnet op een totale vloeroppervlakte van 140 m2, opnieuw een minimale milieubelasting (het totale gewicht aan staal in de fundering is nog geen 50 kg).

In de poeren is een laag foamglas opgenomen. Die zorgt ervoor dat er geen vocht kan optrekken en dat er geen koudebruggen ontstaan. Ter plaatse van de niet-dragende wanden wordt om dezelfde reden ook een laag van 10 cm foamglas op het schuimbeton aangebracht.

"Daar waar er voor de andere leidingen geen alternatief voor pvc voorhanden was, is gekozen voor pvc met recycle garantie."

Het was de bedoeling het schuimbeton in twee lagen te storten. Op de eerste laag zijn zoveel mogelijk de leidingen gefixeerd. Dit scheelt in de benodigde leidinglengte. Voor de riolering is pp (polypropyleen) gebruikt. Dat is bij recycling heel wat milieuvriendelijker dan het traditionele pvc (polyvinylchloride). Daar waar er voor de andere leidingen geen alternatief voor pvc voorhanden was, is gekozen voor pvc met recycle garantie.

Tijdens de stort van de tweede laag schuimbeton ging het goed mis. Tegen het eind van de stort bezweek de bekisting aan de zuidzijde waardoor er zo’n 25 m3 schuimbeton wegstroomde. Daardoor was er nog een derde laag nodig en is onze voetafdruk iets minder groen geworden dan gepland.

Maandelijks houdt Henk Bulder ons op de hoogte van de bouw van zijn nieuwe huis. In zijn volgende column vertelt hij over de gebinten, de draagconstructie van het huis.


Locatie

De Wolden

DiT is

henk_portret2

Henk Bulder