EC duurzaam Assen: Kill your darlings


Erik Postema en Tom Verloop zijn na het passeren van de oprichtingsakte op 16 maart de eerste bestuursleden van Energiecoöperatie duurzaam Assen, een groene beweging om Assen duurzaam te gaan maken. Ze noemen het een beweging omdat we samen met alle Assenaren heel Assen duurzaam willen gaan maken. In een maandelijkse blog houdt Tom ons op de hoogte van de ontwikkelingen, zorgen, drempels en successen die de Energiecoöperatie duurzaam Assen op haar pad naar een duurzaam Assen tegenkomt. Dit is de tweede blog.

Onderdeel van onze missie als energiecoöperatie is het lokaal en collectief opwekken van energie met zonnepanelen. Ondanks dat er verschillende regelingen zijn om als burger te investeren in duurzame energie, gebeurt dit om verschillende redenen nog niet op grote schaal. De Ec duurzaam Assen bouwt daarom voort op een bestaande regeling met een nieuw initiatief.

Is eigenaar zijn van je eigen energieproductie rendabel?

Er is al een aantal initiatieven gestart om dit toegankelijker te maken. Onder de bekendste kunnen we de SDE+ subsidie en de Regeling Verlaagd Tarief, beter bekend als de postcoderoos-regeling, scharen. Bij de laatste kunnen mensen die collectief een zonnecentrale realiseren en in de omliggende postcodegebieden wonen, als compensatie voor hun investering 15 jaar lang de energiebelasting over het eigen aandeel van de productie terugkrijgen. Zelfs zonder rekenmachine heeft de calculerende Nederlander al snel door dat het erg lang duurt voordat deze regeling rendabel wordt. Waarbij ook het risico geldt dat de diverse tarieven van energie en belasting ook in negatieve zin kunnen veranderen. Het is dus geen wonder dat er zo weinig van zijn gerealiseerd in Nederland.

"Bij een mensgerichte beweging past geen zakelijk en ondoorgrondelijk project."

Bij de SDE+ lopen mensen tegen het probleem aan dat het een erg abstracte business case met extern geld en extern risico is, en dat is niet door de leden zelf te managen. De Energiecoöperatie duurzaam Assen is een groene beweging met betrokken burgers die zich samen verantwoordelijk voelen voor hun eigen energiehuishouding. Bij een mensgerichte beweging past geen zakelijk en ondoorgrondelijk project. De postcoderoos-regeling is wel een mensgerichte regeling, maar is door de vormgeving ervan erg complex. Toch vinden wij die mensgerichte benadering heel belangrijk en wij willen onze leden een stem geven in het realiseren van projecten voor duurzaam opgewekte energie. Daarom hebben we een model ontwikkeld dat met de postcoderoos-regeling een beter rendement oplevert met beter beheersbare risico’s: SUNshares.

SUNshares biedt een goed rendement en een solide business case

Vanaf 2015 is het wettelijk mogelijk de energieprestatie (lees CO2-reductie) van collectieve opwekinstallaties toe te rekenen aan vastgoed dat in een straal van tien kilometer rondom die opwekinstallatie staat. Dat maakt de weg vrij om een zonnecentrale goed rendabel te maken. De opgewekte energie doorverkopen aan de aandeelhouders via de eigen energieleverancier deden we al. De vermeden CO2 van de zonnecentrale verkopen wordt dan de tweede bron van inkomsten. Die vermeden CO2 verkopen we aan gebouweigenaren. Die hebben immers de plicht vanuit het Energie Convenant 2012 de energieprestatie van hun vastgoed naar minimaal label B te brengen. Het SUNshares-model biedt bijvoorbeeld woningcorporaties de mogelijkheid voor veel minder geld een deel van de energieprestatie van hun woningen via SUNshares te verbeteren. De twee inkomstenbronnen zorgen samen voor een rendement van vijf tot zes procent én voor een stabiele business case.

Te complex en de markt te ver vooruit

Het draaide uit op een teleurstelling. Na ruim een jaar marktbewerking is gebleken dat vooral woningcorporaties er geen brood in zien. Wel in het concept en in het voordeel dat hun huurders zouden hebben door een energierekening zonder energiebelasting. Niet in de complexe regeling en bijbehorende administratieve lasten. Ook financieren zonder eigenaarschap bleek voor veel bestuurders een te groot avontuur. Uiteindelijk hebben wij de knoop doorgehakt: SUNshares is in de ijskast gezet. Het wachten is op een CO2-heffing. Dan wordt het SUNshares-model financieel een heel aantrekkelijk alternatief voor alle vastgoedeigenaren.

(photo credit: Fred van Os)


Locatie

Assen

DiT is

tom_verloop

Tom Verloop