De energie-estafette: Yannick Wassmer


In de rubriek ‘De energie-estafette’ gaat de redactie in gesprek met belangrijke spelers in de energiewereld. Wat zijn hun drijfveren om bij te dragen aan de energietransitie? Welke beren zien zij op de weg naar energieneutraal Drenthe? En, aan wie zouden zij zelf een prangende vraag willen stellen? Yannick Wassmer, procesregisseur van 'Drenthe in Transitie', doet de aftrap.

1. Wie ben je en welke rol heb je binnen de energietransitie in Drenthe?

Mijn naam is Yannick Wassmer, 28 jaar oud en ongeveer 3 jaar werkzaam bij de Provincie Drenthe als procesregisseur van ‘Drenthe in Transitie’ (DIT). Ik heb een achtergrond in communicatiewetenschappen en interculturele communicatie en voordat ik bij de Provincie Drenthe kwam werken had ik totaal geen verstand van (en interesse in) de energietransitie. Maar inmiddels ben ik zo besmet geraakt met het duurzame virus dat ik heb besloten om volgend jaar een nieuwe masteropleiding in Zweden te gaan volgen, gericht op duurzaamheid. Dus dat zegt wel iets over de persoonlijke transitie die ik de afgelopen tijd heb meegemaakt. En als ik mijn rol zou moeten definiëren dan komt het er eigenlijk op neer dat ik via DIT probeer de maatschappelijke dialoog over de energietransitie aan te zwengelen en nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand wil brengen.


2. Waar ben je het meest trots op?

Twee dingen eigenlijk. Uiteraard ben ik trots op wat we met DIT allemaal hebben bereikt. Dus dat we een goed lopend platform hebben waar elke keer opnieuw inspirerende en verrassende verhalen op staan, dat we onlangs de eerste transitiearena in Assen hebben afgerond (en dat er nog meerdere gaan volgen) en dat we succesvol hebben geëxperimenteerd op het gebied van gedragsverandering waar uiteindelijk de acties ‘Speur de Energieslurper’ en ‘Check je Warmtelek’ uit zijn komen rollen. Maar daarnaast ben ik vooral trots op de mooie initiatieven die ik de afgelopen tijd voorbij heb zien komen. Het mooie daaraan vind ik dat er vaak mensen achter zitten die dit puur uit passie voor een duurzamere toekomst doen.

3. Wat waren (voor jou) de grootste struikelblokken tot nu toe?

Het grootste struikelblok was de twee totaal verschillende werelden waar ik vaak mee te maken had. Namelijk die van de overheid en de ‘buitenwereld’. Deze hebben soms een totaal verschillende dynamiek en denkwijze. Het combineren van deze twee werelden was denk ik wel de grootste uitdaging. Voornamelijk omdat we vanuit DIT toch altijd een focus hebben gehad op alles wat er buiten het provinciehuis gebeurt en wij van mening zijn dat we een energieneutraal Drenthe alleen kunnen bereiken wanneer we gezamenlijk de koers bepalen.

4. Waar staat de Drentse energietransitie over 20 jaar en welke rol heeft DIT daarin?

Over 20 jaar is de Drentse energietransitie totaal onherkenbaar wanneer je het vergelijkt met nu. De eerste steden en gemeenten zijn dan al energieneutraal en de manier waarop we naar energie kijken is totaal veranderd. Ook het landschap is dan enorm veranderd – op een positieve manier – en volledig aangepast aan de duurzame energievoorziening van die tijd. Alle oppervlakken (wegen, daken, muren, ramen, reclameborden, et cetera) wekken dan energie op en er zijn compleet nieuwe vormen van duurzame energie ontstaan die we nu nog niet eens kennen of die nu nog in hun kinderschoenen staan. Elke gemeente en grote stad heeft een langetermijnvisie of toekomstbeeld waar strategisch naartoe wordt gewerkt. En de rol van DIT is helemaal uitgespeeld. Als dat niet het geval zou zijn, zou dat namelijk betekenen dat er te weinig is veranderd. Daarnaast verkeren we op dat moment in een heel ander stadium van de energietransitie wat ook weer een hele andere inspanning verwacht van alle partijen die er mee bezig zijn.

5. Aan wie in energieland zou jij een vraag willen stellen?

Ik zou Jan Reinier de Jong willen vragen: Welke maatregel zou hij nemen – als hij het voor het zeggen had in Drenthe – om de energietransitie te versnellen?

Fotocredit banner: Istock