Groene groei


Uit een TNO rapport blijkt dat wanneer het Nederlandse MKB zich meer gaat richten op de kansen in de duurzame (circulaire) economie, de effecten groot zijn. Voor heel Nederland wordt een toename geschat van 7,3 miljard euro, gepaard met een toename in werkgelegenheid van ongeveer 54.000 banen. Daarnaast biedt het spin-off kansen, onder andere op het gebied van een sterkere kennispositie.

Duurzaamheid als basisvoorwaarde

Duurzame economische groei heet ook wel 'groene groei'. Dit betekent dat de economie in omvang toeneemt, maar dat dit niet nadelig is voor klimaat, water, bodem, grondstoffen en biodiversiteit. Door duurzame oplossingen te bedenken, vergroten bedrijven hun concurrentiepositie. Bovendien leveren duurzame innovaties geld op.

Niet gek dus dat steeds meer bedrijven kiezen voor duurzaam ondernemen. Duurzame processen en producten vormen immers steeds vaker een basisvoorwaarde om aan de (inter)nationale markt en overheden te mogen leveren. Ook Drentse ondernemers kunnen veel bereiken met duurzaam ondernemen. De koplopers in het MKB zoals BioboxxATB Nederland, Drentea kantoormeubelen en Machinefabriek Emmen, hebben inmiddels duurzaamheid in het bedrijfsbeleid geïntegreerd. Voor het brede MKB zijn hier nog stappen te zetten.

Kansen

De transitie naar ‘groene groei’ biedt volop kansen voor bijna alle sectoren.  Denk aan zaken als:

  • marktvergroting (onder andere nieuwe producten en doelgroepen)
  • kostenbesparing (energiebesparing/hergebruik/niet storten reststromen)
  • waarde creatie (klant meer en/of andere waarde laten beleven)
  • imago

Om duurzaam ondernemen ook in Drenthe een boost te geven, organiseren De Provincie Drenthe, IVN en de Kamer van Koophandel (Topprogramma Drenthe) dit jaar voor de vierde keer op 14 april de Duurzame Dates Drenthe, “Hét event voor duurzaam Drenthe”. In het provinciehuis ontmoeten bedrijven, inwoners en overheden elkaar voor advies, netwerken, financiële ondersteuning en inspiratie op het gebied van duurzaamheid.

Ondernemers kunnen meedingen naar de Duurzame Dates Award. Inwoners en non-profit organisaties kunnen ook initiatieven indienen en meedingen naar de Award voor deze doelgroep. Ideeën en initiatieven uit deze doelgroepen geven vaak een extra impuls en een andere kijk op duurzaamheid en innovatie. Ondernemers die de mogelijkheden voor succesvolle groene groei willen verkennen melden zich voor de Hét Duurzaam Drenthe Event.

Ontwikkelingen volgen en ervaringen delen over de transitie naar een duurzame (circulaire) economie en samenleving kan onder andere via de LinkedIn groep Circulaire Economie en Samenleving en Facebook groep Duurzame Economie en Samenleving


DIT is

thumbnail_pieter_diphoorn

Pieter Diphoorn