IBEX is meer dan energieneutraal wonen


Volgens onderzoek van Bouwend Nederland is het grootste deel van de Nederlanders niet bezig met het verduurzamen van hun eigen huis. Rond de zeventig procent van alle koopwoningen heeft energielabel C of hoger. Dit komt neer op ongeveer 3,4 miljoen woningen. In de komende jaren komt hier verandering in, Nederland zet in op energieneutraal wonen. Vanaf 2020 is het verplicht om nieuwbouwwoningen energieneutraal – of in ieder geval bijna-energieneutraal (BENG) – te bouwen.

Bouwbedrijf Broekman in Nijensleek is al lange tijd actief op het gebied van energieneutraal bouwen. In 1998 hebben zij al een dubbele woning volgens het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen gebouwd. Met het project ‘Koloniewoning van de Toekomst’ – waarmee ze inmiddels al twintig energieneutrale woningen gebouwd hebben – heeft Broekman nog extra ervaring opgedaan op het gebied van energieneutraal bouwen. Hilco Broekman, eigenaar van Bouwbedrijf Broekman: “Er zit een wezenlijk verschil tussen de bouw van de eerste koloniewoning en die van de huidige woningen. Een basiswoning zetten wij nu in drie dagen op. De eerste dag zetten we de wanden, de tweede dag de verdiepingsvloer en derde dag de kapconstructie.”

Excellent gebied

De koloniewoningen worden gebouwd in Excellent Gebied Westerveld, één van de negentien ‘Excellente Gebieden’ in Nederland. Zo’n Excellent Gebied is een innovatieve nieuwbouwlocatie in woning- en utiliteitsbouw. Een aantal koloniewoningen zijn een jaar lang gemonitord en uit verschillende metingen is gebleken dat de woningen tien procent meer energie opwekken dan vooraf was berekend. Het lage gebouwgebonden verbruik is vooral te danken aan het drielaags glas, de Superquilt isolatie van de buitenmuren, de LED-verlichting met bewegingssensor, een optimale kierdichting en een luchtverversingssysteem met warmteterugwinning.

De volgende stap

"Deze woningen kunnen bovendien zelfs energieopwekkend zijn."

Met het oog op 2020 blijft Broekman ontwikkelen. Het bouwbedrijf heeft, in samenwerking met zeven andere (bouw)bedrijven, het IBEX-concept bedacht. IBEX staat voor Intelligent Bijzonder Ecologisch eXcellent, en is een bouwtechniek voor energiezuinige woningen. Deze woningen kunnen bovendien zelfs energieopwekkend zijn.

Een belangrijk onderdeel van de IBEX-woningen zijn de wanden die lucht- en kierdicht worden gemaakt. In combinatie met het driedubbel glas zorgt het voor minimale tocht en optimale isolatie van de woning. Daarnaast heeft de woning een aardwarmtewisselaar die gevoed wordt door een leiding die op 1,20 meter diepte om de woning ligt. Deze leiding heeft een constante temperatuur en zorgt ervoor dat in de zomer de binnenkomende lucht afgekoeld wordt en in de winter opgewarmd wordt. Hilco: “In een IBEX-woning hoeven maar twee of drie elektrische radiatoren geplaatst te worden om bij afwezigheid het huis op temperatuur te houden. Als de mensen thuis zijn is de warmte van een computer, de televisie en van andere apparaten genoeg om geen verwarming aan te doen.”

Ook al is Broekman een van de voorlopers op het gebied van energieneutraal bouwen en zijn ze voorbereid op de verplichting voor de nieuwbouw in 2020, gelooft Hilco dat de meerderheid van de mensen nog lang niet genoeg bezig zijn met energieneutraal wonen en dat deze transitie vooral gestimuleerd moet worden door de overheid.


Locatie

Westerveld

DiT is

hilcobroekman

Hilco Broekman