Innoveren op basis van wensen en behoeftes


Ontwikkeling op het gebied van energiebesparende middelen staat niet stil. Naast de toenemende variatie aan energiebesparende producten, worden bestaande producten zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen steeds efficiënter. Is het nog wel overzichtelijk waar we in moeten investeren? Een advies op het gebied van energiezuinig bouwen is welkom!

Invent uit Beilen is een adviesbureau dat onder andere particulieren, ondernemers en woningcorporaties van adviezen voorziet. Onze visie: bewerkstellig een optimalisatie in bouwen en het toepassen van een eenvoudige, maar zeer efficiënte installatie. Dit is de manier om verspilling van kosten en energie te voorkomen en de garantie voor een aangenaam binnenklimaat.

Deze optimalisatie en garantie is pas mogelijk als je weet waar je over praat. Mede om deze reden is ons kantoor een proeftuin en ontdekkingscentrum voor geïnteresseerden. Door het toepassen van de nieuwste technieken hebben we een comfortabel en energieneutraal kantoorpand kunnen realiseren. Het pand heeft geen gasaansluiting en alle benodigde energie – zelfs voor onze elektrische auto’s – wekken we zelf op.

Drenthe in Transitie, Joop Eising, Invent, innovatie, Beilen

All electric

Een recent project waar we installatieadvies en begeleiding verzorgd hebben, is het nieuwe pand van Food Basics in Aalden. Het betreft een ‘All Electric’ gebouw waarbij elektriciteit de enige energiebron is. Daarnaast is er gebruik gemaakt van daglichtregeling, is er een lucht-waterpomp voor verwarming en koeling, wordt er mechanisch geventileerd met warmteterugwinning en overal is LED-verlichting toegepast.

Innoverend op basis van wensen en behoeftes

Waar we kunnen, proberen we te innoveren. Het is voor ons een uitdaging om nieuwe of aangepaste toepassingen te creëren op basis van wensen en behoeften.

Zo hebben we recent, in samenwerking met het bedrijf Negotica, een lite-versie van een gebouwbeheersysteem ontwikkeld wat geschikt, en bovendien betaalbaar is voor kleinere bedrijven. Het is een laagdrempelig systeem waar sensoren beweging, temperatuur op reflectiehoogte (bijvoorbeeld het bureau), luchtvochtigheid, CO², en VOC’s (vluchtige organische verbindingen) meten en analyseren. Daarbij is een comfort-prestatietool ontwikkeld welke op basis van comfortgrenzen weergeeft hoe het gebouw presteert. Door het gebruik van live data kan men direct zien wat de invloed van wijzigingen is en hier prestatieafspraken aan relateren.

Functionaliteit even belangrijk als efficiëntie

"Bij het ontwerp wordt vaak gekeken naar efficiëntie, maar wordt functionaliteit nog al eens over het hoofd gezien."

De grootste uitdaging, en daarmee ook de valkuil, op het gebied van energiebesparing en energieneutraal leven is niet het aanbrengen van de diverse toepassingen, maar het totale ontwerp van gebouw en techniek. Bij het ontwerp wordt vaak gekeken naar efficiëntie, maar wordt functionaliteit nog al eens over het hoofd gezien. Wij vinden dat de gebruiker van het gebouw of de woning centraal dient te staan en zich comfortabel moet voelen. Uit onderzoek is immers gebleken dat dit prestaties ten goede komt, met diverse besparingsmogelijkheden tot gevolg.

Fotocredit banner: Istock
Fotocredit artikel: Invent


Locatie

Midden-Drenthe

DiT is

joop_eising

Joop Eising