Nul op de Meter-renovatieproject in Roden in volle gang


In de bomenbuurt in Roden is woningcorporatie Woonborg begonnen met de renovatie van 33 huurwoningen. Deze woningen, die begin zeventiger jaren zijn gebouwd, worden zo gerenoveerd dat ze per jaar net zo veel energie opwekken, als ze verbruiken. De eerste Nul op de Meter-woning is inmiddels klaar. Het doel van deze renovaties is het verlagen van de energierekening van huurders, het wooncomfort verhogen en een bijdrage leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot. We spreken met Esther Borstlap, directeur van Woonborg.

Woonborg is een corporatie met 4.800 (huur)woningen in de gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo. De corporatie is ontstaan door een fusie in 2001. De geschiedenis van de voorgangers gaat 100 jaar terug. De sociale woningbouw speelde een belangrijke rol bij het verbeteren van de woontoestanden in die tijd.

Duurzaamheid en ‘vergroening’

Esther: “We bieden goede en betaalbare woningen in een veilige en leefbare omgeving waar mensen zich thuis kunnen voelen. Daarbij richten wij ons vooral op de lagere inkomensgroepen.”

"De huurder staat centraal en betaalbaarheid is daarom een speerpunt bij Woonborg."

De huurder staat centraal en betaalbaarheid is daarom een speerpunt bij Woonborg. Door een scherp huurprijsbeleid kreeg ruim 80% de huurders van woonborg in 2015 en 2016 geen verhoging van de huur. “We investeren volop in de woningen die we verhuren. Door veel aandacht te besteden aan duurzaamheid en 'vergroening' van onze woningen, kunnen onze huurders profiteren van woonlastenverlaging en leveren we een structurele bijdrage aan CO2-reductie.”

Nul op de meter in Roden

De 33 rijwoningen in Roden krijgen een geïsoleerde voorzetgevel, hoog-isolerend glas, een warmtepomp en zonnepanelen op het dak. Ook wordt er een voorzetwand geplaatst tegen tussenmuren om mogelijke geluidsoverlast van buren te beperken. De gasaansluiting verdwijnt. In de modelwoning kunnen huurders zien wat er tijdens de renovatie gaat gebeuren, hoe de woning eruit komt te zien en welke materialen en installaties worden gebruikt. In april 2017 moeten alle 33 woningen klaar zijn.

Betrokken bewoners

De huurders zijn bij dit project nauw betrokken en het besluit om de woningen Nul op de Meter te maken, werd samen met hen genomen. Ook tijdens de aanbestedingsprocedure, waarvoor vier partijen werden uitgenodigd, hadden huurders een rol. Zij werden gevraagd om plannen te beoordelen en daarbij specifiek te letten op de planning en communicatie met de bewoners.

Het verbouwen van de woningen brengt een grote investering met zich mee. Woonborg heeft 3 miljoen euro geïnvesteerd. Als bijdrage rekent Woonborg een Energieprestatievergoeding (EPV) door aan huurders. De huurders zullen in de toekomst een gedeelte van de energielasten rechtstreeks aan Woonborg betalen. De corporatie berekent 1 euro per vierkante meter. Er is een garantie vanuit Woonborg dat huurders niet meer woonlasten gaan betalen dan voor de renovatie.

Fotocredit banner: Istock


Locatie

Noordenveld