‘Plaats geen zonnepanelen op Hunebedden, daar woont niemand’


Wanneer ik met de auto richting Duitsland rijd, zie ik een mooi natuurlandschap dat wordt overheerst door zonnepanelen, windmolens en biogasvergisters. Ik hoop niet dat we in Drenthe die kant op gaan. Ik ben voor het gebruik van duurzame energiebronnen, maar dan binnen de bebouwde gebieden. Een geslaagde energietransitie betekent voor mij stroom opwekken daar waar het verbruikt wordt.

In Drenthe hebben we nog veel ongerepte natuur. De prachtige open weides en gestrekte bossen lenen zich voor de aanleg van zonne-akkers en het plaatsen van windmolens. Maar, is dit nu ook echt nodig? Zijn er geen andere oplossingen waardoor onze natuur behouden blijft zoals ze nu is? Ik ben van mening dat die oplossingen er zeker zijn.

Transporteren van energie

Energie opwekken daar waar het gebruikt wordt, dat is waar ik op inzet. Steeds meer verliest de natuur haar ruimte aan decentrale opwekkers. Als je in een bos of open veld een windmolen neerzet, staat daar geen huis en woont er niemand die direct gebruik maakt van de opgewekte stroom. Het gevolg van het plaatsen in het buitengebied is het terug leveren aan het net maar ook het transport van bouwmateriaal over de wegen. Naast dat dit slecht is voor het milieu, rijden ze ook de wegen kapot die hier niet op berekend zijn. Het kost de provincie en gemeente vervolgens geld om die wegen te repareren, en dat terwijl je vlakbij industrieterreinen altijd goede wegen hebt.

Industrieterreinen

Een voorbeeld van mijn visie kwam ik tegen in Duitsland. Midden in een dorp staat een boerderij die stroom opwekt door middel van vergisting. Iedereen uit het dorp brengt het afval naar de boerderij en krijgt daar stroom voor terug. De opgewekte stroom gaat niet terug naar het net maar wordt direct gebruikt. Dat lijkt me veel zinvoller. Of kijk naar de Wehkamp, een groot 24-uur bedrijf dat haar hele dak heeft vol gelegd met zonnepanelen waarvan de stroom direct wordt gebruikt. Industrieterrein Vriezerburg staat vol met bedrijven met platte daken, die lenen zich toch veel beter voor zonnepanelen dan een schone Drentse weide?

Ik vind de postcoderoos een geweldig initiatief. Mensen die zelf niet de financiële middelen of de ruimte hebben voor zonnepanelen op eigen dak, kunnen gebruik maken van de zonnepanelen op het dak van een ander. Ook hier vind ik het echter van belang dat het landschap behouden wordt.

Meer burgerparticipatie, minder weerstand

Er is veel weerstand tegen het plaatsen van windmolens. Men vindt ze lelijk, ze maken een herrie en vergeet niet de slagschaduw die ze geven. Ik denk echter dat als je mensen meer laat participeren, in plaats van hen dingen oplegt, de weerstand kleiner is. Je eigen varken stinkt niet: als mensen mee kunnen denken en werken aan de komst van een windmolen en vervolgens zelf de stroom kunnen ontvangen, zijn mensen blij met de windmolen want dan hebben ze er iets aan.

Denk aan de natuur

Alles moet duurzaam, de fossiele brandstoffen zullen opraken. We moeten energieneutraal worden. Nu hebben we het nog over afval, maar afval is binnenkort geen afval meer, maar een brandstof. Het is een beginpunt. We moeten ons afval op een dusdanige manier scheiden dat we het kunnen hergebruiken. Maar denk hierbij alstublieft aan de natuur, zorg dat alles zo dicht mogelijk bij de gebruiker is, dat mensen participeren en maak gebruik van wat we al hebben en de huidige infrastructuur. Leg geen zonnepanelen op hunebedden, want daar woont niemand.

Fotocredit banner: Istock


Locatie

Tynaarlo

DIT is

man_profiel_1

Harry Niemeijer