De volgende generatie aan het woord


De Drentse scholieren Romy Dekker en Niels Vrieling zijn naar de conferentie YouthCORE in Karinthië, Oostenrijk geweest. De conferentie is een jeugdvariant van het beter bekende ENCORE dat zich toelegt op duurzame energietransitie wereldwijd. Ze geven een verslag van dag tot dag over hun bevindingen. Dit is een inkijkje in hoe de toekomst nadenkt over hun eigen toekomst.

Dag 1: kennismaking

Niels: “Op de eerste dag is er een gezellig sfeertje. De conferentie gaat over duurzaamheid en iedereen presenteerde deze dag over hun eigen provincie, Romy en ik dus over Drenthe.”

Romy: “Het was erg interessant om de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse regio’s op het gebied van duurzame energie te ontdekken. Zo bleek men in Zweden wat betreft groene stroom mijlen voor te lopen op Spanje.”

Niels: ”Een geweldig aspect van het deelnemen aan dit soort conferenties is dat je mensen leert kennen uit verschillende culturen, waar de denkwijzen over en de oplossingen van ecologische problemen soms compleet anders zijn.”

Dag 2: regional economy

"Ook zouden onderwijsinstellingen een bewuster leven moeten promoten om zo het milieu te sparen.”

omy: “Als subgroep hebben we het thema regional economy besproken. We hebben het onder andere gehad over het probleem rondom de hoge uitstoot van uitlaatgassen bij het transport van producten die van ver worden gehaald. Onze groep was van mening dat er meer aandacht geschonken moet worden aan het promoten van regionaal geproduceerde goederen. Ook zouden onderwijsinstellingen een bewuster leven moeten promoten om zo het milieu te sparen.”

Niels: “Onze visie in een notendop: ‘In a few years, we want the companies to be more efficient in the production of their products’. Een andere quote die we die de dag samenvat: ‘We need to change the environment today, so that we can live tomorrow’.”

Dag 3: een energiezelfstandig gemeente

Niels: “Bij Kötschach Mauthen, een gemeente dicht bij de Italiaanse grens kregen we informatie over de energiezelfstandigheid die de gemeente vanaf de ontdekking van elektriciteit al had opgebouwd.”

Romy: “Daar is een ontzettend grote installatie te vinden waarmee duurzame energie wordt opgewekt.”

Niels: “De eerste energiepionier daar bedacht rond de 19e eeuw een waterrad dat energie kon opwekken. Na die eerste uitvinding volgden meer innovaties en werden er steeds meer waterenergie-installaties gebouwd om elektriciteit mee op te wekken. De gemeente is zeer ambitieus: op het moment produceren ze zelf 74 procent energie van wat ze in de gemeente gebruiken. Dit percentage moet in 2020 tot 129 procent zijn opgeschroefd. Ze willen dit bereiken door gebruik te maken van windenergie, hittepompen, waterenergie, zonne-energie, biogas en door het kappen van bomen. Dat laatste lijkt mij wat minder duurzaam.

Dag 4: conferentie ENCORE

Niels: “Op de conferentiedag hebben we de ministers onze ideeën voorgelegd. Eerst vond er een pre-conferentie plaats waar een paar gedeputeerden uit verschillende regio's van de Europese lidstaten, organisatoren van ENCORE en directeuren van innovatieve bedrijven uit de buurt onderwerpen besproken zoals, zonnecollectoren, drijvende huizen, en de huidige status van ons klimaat ten opzichte van hoe die in de toekomst moet zijn. Tijdens de echte conferentie gaven wij onze presentatie. De politici vonden het prachtig, waren zeer enthousiast en namen, in mijn beleving, onze ideeën en visies ter harte.”

Dag 5: Be nature’s hero

Romy: “De YouthCORE conferentie was een geweldige ervaring, en heeft mij de kans geboden om meer over duurzame energie en klimaatverandering te weten te komen.”

Niels: “Wij hebben ons deel gedaan, nu ligt de bal bij de ministers. Het was super om aan een conferentie als deze mee te mogen doen, om een bijdrage te leveren aan onze samenleving, om te leren van elkaar en door elkaar. Ik ben me meer bewust geworden van hoe belangrijk die kleine dingen juist zijn. Wat een kleine verandering is voor mij, heeft een grote impact voor het klimaat van onze mooie wereld.”