Ansen in 2020 energieneutraal


Met als grote doel het lokaal bijdragen aan duurzaamheid, maakt Albert Smand – voorzitter van energiecoöperatie energieKansen – zich hard voor bewustwording rondom duurzaamheid. Samen met een handvol andere bewoners van het Drentse dorp Ansen is hij een aantal jaren geleden gestart met het burgerinitiatief 'Werkgroep Duurzaam Ansen'.

“De behoefte om verandering te brengen is een aantal jaar geleden begonnen met een kleine werkgroep waarin ik, samen met andere dorpsbewoners, onze kennis op het gebied van duurzaamheid met de inwoners van Ansen wilde delen. Tijdens een aantal informatieavonden hebben wij inwoners voorgelicht over isolatie, ledverlichting en het begrip duurzaamheid. Het was toen - en is nu nog meer dan ooit - een actueel onderwerp en wij vonden het belangrijk dat meer mensen bewuster omgaan met hun energiegebruik. Op een gegeven moment kwam iemand met het idee om groter te denken. Toen hebben wij het besluit genomen om een energiecoöperatie op te richten met als doel dat Ansen in 2020 energieneutraal is.”

Het doel van energieKansen

“Het grote doel is dat wij op lokaal niveau een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Uiteindelijk willen wij de inwoners van Ansen bewuster maken van hun gedrag met betrekking tot duurzaamheid en energieverbruik. Daarnaast geven we informatie over alternatieven voor duurzame energieopwekking.”

Om dit doel te behalen moet er in het dorp zelf circa 1 miljoen kWh aan stroom en 350.000 m³ aan aardgas, groen worden. Dit is een behoorlijk opgave, maar volgens Albert zeker niet onmogelijk.

Verschillende projecten en subsidies

"Als dit project doorgaat komen we ongeveer op 800.000 kWh aan groene stroom per eind 2018"

Momenteel is de energiecoöperatie druk bezig met twee grote projecten, een derde staat in de steigers. “EnergieKansen heeft een toezegging voor een SDE+ subsidie. Dit geld zal gebruikt worden om een tweede zonne-energiecentrale te realiseren op een boerderij en jongveestal in Rheebruggen. Er is genoeg oppervlakte voor ruim 400 panelen waarmee we circa 90.000 kWh per jaar aan groene stroom kunnen opwekken. Ook wordt er gekeken om een stuk land te voorzien van zonnepanelen. Als dit project doorgaat komen we ongeveer op 800.000 kWh aan groene stroom per eind 2018."

Ingewikkelde materie

De grootste uitdaging is volgens Albert het verduurzamen van 350.000 m3 gas: “We zijn hard op zoek naar verschillende ideeën en oplossingen voor deze uitdaging. Ik merk dat veel aspecten veel ingewikkelder zijn dan in eerste instantie gedacht. Mede daarom dat wij inzetten op het informeren van onze dorpsgenoten om uiteindelijk zo veel mogelijk bewoners uit Ansen mee te krijgen op onze duurzame reis.”

Wil jij ook meehelpen of ben je simpelweg geïnspireerd geraakt? Kijk dan eens op http://www.energiekansen.nu voor meer informatie.

Fotocredit banner: Istock


Locatie

De Wolden

DiT is

albert_smand

Albert Smand

Werkgroep Duurzaam Ansen