Duurzame ontwikkeling op school


Scholengemeenschap RSG Wolfsbos in Hoogeveen werkt aan de toekomst. Niet alleen de eigen toekomst, maar ook de toekomst van de aarde staat hoog op de agenda. De informatie die door het opwekken van de eigen stroom beschikbaar komt, wordt ingezet in de lessen om de bewustwording van de leerlingen te stimuleren. We spreken met directeur Dries Koster.

De school heeft de beschikking gekregen over twee subsidieregelingen voor zonnepanelen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De uiteindelijke hoogte van het bedrag wordt per jaar berekend op basis van de hoeveelheid subsidiabele hernieuwbare energie, die door de panelen geproduceerd wordt en het vastgestelde correctiebedrag.

Drie verschillende fases

"Het is de bedoeling dat de gegevens ook voor onderwijsdoeleinden gebruikt gaan worden"

In 2016 zijn de eerste 500 zonnepanelen op het dak van de school geplaats. De zonnepanelen doen het goed, en blijken rendabel genoeg om binnen tien jaar de investering terug te verdienen. Op een monitor in de hal van locatie Harm Smeenge is te zien hoeveel stroom er is opgewekt en wat de CO2-reductie is. “Het is de bedoeling dat de gegevens ook voor onderwijsdoeleinden gebruikt gaan worden. Onlangs is er bijvoorbeeld een prijsvraag geweest over de opbrengst van de panelen voor onze leerlingen”, aldus Dries.

De tweede fase van het zonnepanelenproject gaat deze zomer van start. In totaal worden er dan nog eens bijna 500 zonnepanelen bijgeplaatst. Met deze aantallen is RSG Wolfsbos een van de grootste leveranciers van duurzame energie in de omgeving van Hoogeveen. Dries: “We vinden het belangrijk om vanuit onze maatschappelijke positie een duurzame bijdrage te leveren aan onze omgeving en willen daarmee een voorbeeld zijn voor onze leerlingen.”

Andere duurzame investeringen

Naast het zonnepanelenproject investeert de school ook in andere duurzame projecten. Dries: “Op locatie Groene Driehoek zijn we gestart om gebouw A te voorzien van een nieuw ventilatiesysteem die de toevoer van verse lucht op een hoger kwaliteitsniveau brengt. Het systeem maakt gebruik van de nieuwste besturingstechnieken waardoor we zuinig kunnen omgaan met energie en tegelijkertijd de verse lucht optimaal kunnen toevoeren.”

Daarnaast investeert de school ook in led-verlichting en aanwezigheidssensoren in alle lokalen. Dries: “We verwachten alle bovenstaande werkzaamheden deze zomer uit te voeren en op te leveren, zodat we het nieuwe schooljaar duurzaam en fris kunnen starten.”

“Ook zijn we bezig met een ambitieus maar haalbaar plan om een groot energieplatform te maken. Hierin kunnen leerlingen en studenten samen met ons en bedrijven proeven en onderzoek doen. Het gaat onder andere over wind- en zonne-energie. In het nieuwe schooljaar dienen we een subsidieaanvraag bij de provincie Drenthe in. Veel bedrijven werken hieraan mee.”

Fotocredit banner: Istock


Locatie

Hoogeveen