Klimaat een linkse hobby? Doe normaal!


“Klimaat is een linkse hobby”, hoor je mensen weleens zeggen. Net als kunst, innovatie, opvang van vluchtelingen, geitenwollen sokken, immigratie en honing. Een recent verkozen staatshoofd in een ver land heeft kortgeleden nog voor flinke ophef gezorgd door op een aantal van die zogenaamd linkse hobby’s behoorlijk (ondoordachte,) rigoureuze wetten los te laten. “Als ik alles verbied, stoort het me niet,” denkt hij waarschijnlijk. Of het staatshoofd hiermee ook echt dingen bereikt, bespreken we nu maar niet.

Dat hij graag gebruik maakt van zijn macht en hier ook zichtbaar van geniet is wel duidelijk. Er is echter één ding dat hij met al zijn macht niet kan verbieden: de werking van de natuur. Zelfs de machtigste persoon op aarde kan de natuur niets bevelen of verbieden. Dit geldt dus ook voor klimaatverandering. Misschien ontkent hij het daarom? Blijft hij liever in de waan almachtig te zijn? We zullen het voorlopig niet weten.

"Zelfs de machtigste persoon op aarde kan de natuur niets bevelen of verbieden. Dit geldt dus ook voor klimaatverandering."

Wat dit verhaal probeert te vertellen, is dat klimaat en klimaatverandering geen linkse hobby’s zijn. Hobby’s kun je verbieden. Klimaatverandering is niet links of rechts. Het discrimineert niet op basis van geloof, huidskleur, inkomen of opleiding en al helemaal niet op basis van politieke voorkeur. Het is misschien wel de meest neutrale speler op het wereldtoneel. Je kunt je ogen ervoor sluiten maar daarmee gaat het probleem nog niet weg. Oliemaatschappij Shell heeft het geprobeerd met de onlangs uitgelekte video, die ze ruim 26 jaar (!) geheimhielden. Het probleem is er nog steeds…

Enige spoed is geboden

Grenzen dichtgooien tegen watersnood of extreme droogte? Een dappere poging maar helaas. Als de huidige trend doorzet, zijn die Syrische oorlogsvluchtelingen een schijntje bij wat Europa (en de wereld) te wachten staat. De mens ligt op dit moment op ramkoers met de natuur en er zal een scherpe koerswijziging moeten komen. De Verenigde Naties hebben schattingen gemaakt waarin het aantal klimaatvluchtelingen tien tot honderd keer groter zal zijn dan het aantal vluchtelingen dat de wereld nu kent. Enige spoed is dus geboden. Maar we willen jullie natuurlijk niet bang maken!

#KlimaatKandidaat

Het doel van de #KlimaatKandidaat-campagne is het klimaat en de verandering daarvan ontdoen van het linkse imago dat nu overheerst. Hiervoor heeft de Jonge Klimaatbeweging, met het oog op de verkiezingen op 15 maart, bij de elf grootste partijen iemand op de lijst aangewezen als KlimaatKandidaat. Waar mogelijk is dit gedaan in overleg met de negen grote jongerenafdelingen van die partijen en zij staan dan ook allen achter de geselecteerde kandidaten. Helaas hebben de PVV en 50PLUS geen jongerenafdeling.

“Ook de klimaatsceptici van de PVV?!” Horen we u denken… Ja, ook bij de PVV. Zoals gezegd, klimaatverandering is niet links of rechts. De aanpak van het probleem kan en mág niet langer een links paradepaardje zijn, ook al laat ‘rechts’ zich er nauwelijks over uit. Als we van koers willen wijzigen, hebben we íédereen nodig. We roepen iedereen op hun klimaatsceptische standpunt te heroverwegen. Nu kan het nog.

Doorschuiven

"Helaas zijn de problemen nog niet echt tot iedereen doorgedrongen"

Helaas zijn de problemen nog niet echt tot iedereen doorgedrongen. De nationale en internationale politiek schuift het liever een generatie door, maar dan is het te laat. Jongeren zien het probleem en de urgentie wel. En masse roepen zij “We hoeven jullie sh*t niet! Los het op, want wij kunnen het straks niet meer!” Onze campagne is een uiting van die noodkreet. Tijd om de sceptici bij de oren te pakken, mee te sleuren en iets te veranderen. Het is de laatste kans om te voorkomen dat de jeugd van nu slachtoffer wordt van het falen van toen.

Gelukkig dringt het besef bij de lokale politiek wél door en schieten initiatieven voor een duurzame toekomst als paddenstoelen uit de grond. Gesteund door 33 jongerenorganisaties met sterk uiteenlopende meningen over hoe we naar die toekomst willen, laat de Jonge Klimaatbeweging zich niet uit over precieze maatregelen. Wel juichen we iedere stap en ieder initiatief luid toe! Met voorbeelden als ‘Drenthe in Transitie,’ het ‘Woning Abonnement’ in Overijssel, en het breed gedragen ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas,’ stellen steeds meer instanties nadrukkelijk ambities om klimaatneutraal te worden. Laten we hopen dat de landelijke politiek na 15 maart ook eindelijk voor het klimaat gaat!

Fotocredit banner: Istock


DiT is

THOMASTUERLINGS

Thomas Tuerlings