Kunststof: “een fantastisch materiaal”


Op woensdag 11 januari zijn we te gast bij het kenniscafé in Emmen. Onderwerp van deze avond? Kunststof! Dr. Rudy Folkersma (Lector Duurzame Kunststoffen) opent de avond met zijn voorliefde voor kunststof. De kennissessie ging voornamelijk over kunststof en de moleculaire structuur hiervan. Wat maakt dat sommige soorten kunststoffen breken en andere zeer elastisch zijn? Waarom is de ene kunststof soort goed recyclebaar en de ander juist niet? Wij vroegen het aan Rudy:

Allereerst, wat is eigenlijk een ‘duurzame’ kunststof?

“In de context van mijn verhaal in het kenniscafé is de term duurzame kunststof eigenlijk tweeledig. Ten eerste zijn het kunststoffen die goed te recyclen zijn en daarmee in de terminologie van de zogenaamde circulaire economie onderdeel uitmaken van de technische kringloop (Model van Ellen MacArthur Foundation). Ten tweede heb je de zogenaamde biogebaseerde kunststoffen. Dit zijn kunststoffen die niet olie als grondstof hebben, maar natuurlijke hernieuwbare grondstoffen zoals maïs, suikerriet of bioafval. Deze zogenaamde biopolymeren kunnen dan ook in bepaalde gevallen biologisch afbreekbaar zijn. Deze materialen maken deel uit van de biologische kringloop in het model van MacArthur.”

Waarom heeft u uw kennis gedeeld tijdens het Kenniscafé?

"Daarom is het delen van kennis erg belangrijk om ook de burgers bewust te maken van de problematiek rondom kunststoffen en het maken van de juist keuzes daarin"

“Er is nog veel onbekendheid bij de burger over kunststoffen, het recycling van kunststoffen en biogebaseerde kunststoffen. Daarom is het delen van kennis erg belangrijk om ook de burgers bewust te maken van de problematiek rondom kunststoffen en het maken van de juist keuzes daarin. kunststoffen zijn niet meer weg te denken in de huidige moderne maatschappij en dat is ook niet voor niets want kunststof is een fantastisch materiaal wat ons heel veel heeft gebracht en nog steeds brengt.”

Waarom is een circulaire kunststof economie belangrijk?

“In zijn algemeenheid worden grondstoffen voor producten steeds schaarser. In het geval van kunststoffen is dit aardolie. De voorraden zullen steeds minder worden, daarom is onderzoek naar andere grondstoffen voor kunststoffen belangrijk. Want nogmaals, we kunnen niet zonder dit unieke materiaal. Natuurlijke hernieuwbare grondstoffen zijn hierbij een goede mogelijkheid maar ook bestaande kunststoffen zoveel mogelijk recyclen zodat er minder ‘nieuwe’ kunststoffen geproduceerd hoeven te worden. Daarnaast speelt het duurzaam omgaan met het milieu ook een hele belangrijke rol, denk hierbij aan plasticvervuiling op straat en de ‘plasticsoep’ in zee.”

Hoe ziet de toekomst eruit wat betreft kunststofgebruik?

“Ik verwacht dat er steeds meer biogebaseerde kunststoffen op de markt zullen komen en dat het recyclen van kunststoffen steeds beter zal gaan. Dat betekent grotere volumes maar ook recyclaten met betere eigenschappen omdat ze beter gescheiden kunnen worden en vuilresten beter verwijderd kunnen worden. Waar mogelijk zal de overheid gaan sturen op het gebruik van kunststoffen zoals dat ook met de plastictasjes wordt gedaan. Denk hierbij ook aan de inzameling van plastic en het statiegeldvraagstuk. Ook de brancheverenigingen op het gebied van kunststoffen zullen hier een belangrijke rol in spelen.”

Fotocredit banner: Istock


Locatie

Emmen